Kerstmis

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   


Knop naar de Kinderpagina Kerstmis


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
OF Als je hier klikt kun je het borduurpatroon in kleur downladen

Betekenis van het woord Kerstmis

De benaming "kerstmis" voor het geboortefeest van Jezus van Nazareth is waarschijnlijk een samenvoeging van de woorden 'Christus' en 'mis' omdat op deze hoogtijdag de Eucharistie (of H. Mis) zelfs drie keer gevierd wordt, de nachtmis, de dageraadsmis en de dagmis met ieder een eigen misformulier.

Voornamen

Mannennamen die enig verband hebben met kerstmis (zie ook Christina):
Christiaan, Christian, Immanuel, Kerst, Kersten, Manolo en Manuel (van Immanuel, Spaans), Natali, Noël, Noel.

Vrouwennamen die verband hebben met kerstmis:(zie ook Christina)
Christiane, Christianne, Christin, Christina, Christine, Kerstin, Kerstje.

Kerstmis

Het feest is niet zo oud als men zou denken, het is kerkelijk gezien niet eens zo groot als bijvoorbeeld het feest dat op 6 januari wordt gevierd en in onze streken de naam draagt van Drie Koningen.

In het Oosten en ook in de officiële kerkelijke liturgie heet 6 januari het feest van "de Verschijning des Heren." Er worden op die dag drie heilsfeiten herdacht uit het leven van Jezus. Dat zijn:
1. de aanbidding door de wijzen uit het oosten,
2. de doop van Jezus in de Jordaan en
3. het eerste 'wonder' op de bruiloft van Cana, waar Jezus water in wijn veranderde.

Toch is het kerstfeest over een groot deel van de wereld bekend en wordt het steeds vaker gevierd als een gezellig huiselijk midwinterfeest met prachtig versierde kerstbomen, veel lichtjes en vooral ook veel lekker eten.

Wel weet bijna iedereen dat op 25 december het feit wordt herdacht dat Jezus van Nazareth geboren werd te Bethlehem in Judea.
En het aloude kerstverhaal (Lucas 2: 1-21) wordt op die dag veelvuldig voorgelezen.
De geboorte in de stal staat er centraal maar ook de weigering van de herbergier om Jozef en de zwangere Maria onderdak voor de nacht te verlenen. Verder de boodschap van de engelen aan de herders in het veld en hun tocht naar het kind in de kribbe.

Bij Matteüs (2: 1-23) lezen we overigens een heel ander geboorteverhaal. Het speelt zich af in een huis en er komen wijzen op bezoek. Het verhaal loopt tragisch af met de kindermoord door koning Herodes.

De vrome traditie heeft van deze twee verhalen één geheel gemaakt, de vraag kan gesteld worden of dat terecht is.

Het evangelie van Johannes (1: 1-18) heeft een volkomen afwijkend "geboorte verhaal", dat tijdens de dagmis van Kerstmis wordt voorgelezen.
De kernwoorden van dat verhaal zijn "Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond."

Ook in de Koran kunnen we een geboorteverhaal vinden van Jezus.

Afbeelding

kerstmis8
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon gratis downladen

Als je hier klikt kun je het borduurpatroon in kleur downladen

Als je hier klikt kun je het borduurpatroon gratis downladen

Als je hier klikt kun je het borduurpatroon in kleur downladen

Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Linkerluik 32x24 kruisjes.
of Klik hier voor Kleuren Telpatroon Linkerluik 32x24 kruisjes.
Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Middenluik 48x32 kruisjes.
of Klik hier voor Kleuren Telpatroon Midenluik 48x32 kruisjes.
Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Rechterluik 32x24 kruisjes. of Klik hier voor Kleuren Telpatroon Rechterluik 32x24 kruisjes.

Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Linkerluik 48x32 kruisjes.
Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Middenluik 48x32 kruisjes.
Klik hier voor gratis downladen Telpatroon Rechterluik 48x32 kruisjes.

Er zijn ontelbare afbeeldingen bekend van het kerstgebeuren.
Schilderijen, beeldengroepen en de alom bekende stalletjes met Jozef en Maria rond de kribbe met het Jezuskind.
Veelal zijn er ook de herders met hun schapen die de pasgeborene komen eren en geschenken aanbrengen.
Verder zien we er meestal ook de drie koningen uit het oosten, al zijn die in ieder geval nooit bij de stal van Bethlehem geweest.
Ook de os en de ezel ontbreken zelden. Deze legendarische figuren zijn helemaal niet in een van de kerst evangeliën te vinden. Ze zijn er waarschijnlijk bij gekomen in de tijd van Sint Franciscus
Verder hebben engelen nog een rol.
Zo hangt er boven de kerststal vaak een engel met op een banderol de tekst: "Gloria in excelcis Deo."(Ere zij God in de hoge)

Hoogfeest

Op veel plaatsen in de westerse wereld wordt Kerstmis gevierd op 25 december.
In kerkelijke kringen duurt het feest drie dagen. Het hoogfeest heeft liturgisch gezien ook een vigilie (kerstavond) en een octaaf (8 dagen vanaf de eerste kerstdag).

Martyrologium Romanum:

Anno a creatióne mundi, quando in princípio Deus creávit cælum et terram, quínquies millésimo centésimo nonagésimo nono: A dilúvio autem, anno bis millésimo nongentésimo quinquagésimo séptimo: A nativitáte Abrahæ, anno bis millésimo quintodécimo: A Moyse et egréssu pópuli Israël de Ægypto, anno millésimo quingentésimo décimo: Ab unctióne David in Regem, anno millésimo trigésimo secúndo; Hebdómada sexagésima quinta, juxta Daniélis prophetíam: Olympíade centésima nonagésima quarta: Ab urbe Roma cóndita, anno septingentésimo quinquagésimo secúndo: Anno Impérii Octaviáni Augústi quadragésimo secúndo, toto Orbe in pace compósito, sexta mundi ætáte, Jesus Christus ætérnus Deus, æterníque Patris Fílius, mundum volens advéntu suo piíssimo consecráre, de Spíritu Sancto concéptus, novémque post conceptiónem decúrsis ménsibus.
(Hic vox elevatur, et omnes genua flectunt:)
in Béthlehem Judæ náscitur ex María Vírgine factus Homo.
(Hic autem in priori voce dicitur:)
Natívitas Dómini nostri Jesu Christi secúndum carnem.

In het Nederlands:
25 december:
In het jaar 5199 vanaf de schepping van de wereld toen God in het begin hemel en aarde schiep; in het jaar 2957 na de zondvloed; in het jaar 2015 na de geboorte van Abraham; in het jaar 1510 nadat Mozes het volk van Israël uit Egypte leidde; in het jaar 1032 nadat David Koning werd; in de 65ste week volgens de profetie van Daniël; In de 194ste olympiade; in het jaar 752 na de stichting van Rome; in het 42ste regeringsjaar van Octavianus Augustus, toen heel de wereld in vrede was; in de zesde eeuw van de wereld: werd als Zoon van de eeuwige Vader, in het verlangen heel de wereld te heiligen door erin neer te dalen, en negen maanden na de ontvangenis van de Heilige Geest:
(in het koorgebed gaat de voorlezer nu over op een hogere toon zingend, terwijl allen in het koor neerknielen:)
Jezus Christus geboren in Bethehem van Juda uit de Maagd Maria, en is Hij mens geworden.
DE GEBOORTE van onze Heer Jezus Christus op vleselijke wijze.

Weerspreuken

 • Vigilie van Kerstmis(24 december): Heilig avond schoon en klaar, vult de schuur het volgend jaar.

 • Kerstmis: Is het met Kerstmis nog niet koud, dan vraagt de winter om veel hout.
 • Kerstmis met een groen kleed, 't voorjaar houdt wit gereed.
 • Als met Kerstmis de muggen zwermen moet ge met Pasen uw get verwermen.
 • Is er wind in de Kerstdagen, dan zullen de bomen veel vruchten dragen.
 • Met Kerstmis sneeuw belooft met Pasen klaver. • Bronzen plaquette van Egino Weinert
  (doorklikken "Weihnachtsplaketten")

  Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over het hoogfeest van Kerstmis.
 • Een Kerstmis startpagina
 • Heel mooie pakketjes om zelf een kerststal te maken: Hompeltjepompeltje


 • Heel verschillende kerkstalletjes vind U in de verzameling van Annelies de Kort.