Antonius (Kinderpagina)

Voornaam:


antonius
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Antonius van Padua kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes.

Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens dit voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

AntoniusZ

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Betekenis van de naam Antonius

Als je Antoon of Tonny heet of gewoon Toon of Teun dan kun je in deze pagina het een en ander over die naam te weten komen.
Maar ook als je Nettie heet of Toos of Antoinette.
Veel voornamen hebben een betekenis. Ze bestaan dikwijls uit één of meer woorden uit een vreemde taal. Zulke samengestelde namen hebben dan een duidelijke betekenis.

Maar dat is lang niet altijd zo! Soms is het gewoon een nieuw uitgevonden naam die wel leuk klinkt maar verder niet echt iets betekent.

Zo is de naam Antonius een Latijnse naam. Latijn is de taal die gesproken werd in het oude Romeinse rijk.
Maar toch is de betekenis van het woord "Antonius" niet bekend. Wel weten we dat er een bekende Romeinse familie heeft bestaan en die heette: de familie "Marcus Antonius".

Dat er nu nog heel veel mannen en vrouwen zijn die deze naam dragen komt vooral doordat er een bekende heilige is geweest die, omdat hij uit Padua kwam, Antonius van Padua genoemd wordt. Over die heilige vind je hieronder een verhaaltje.

Eerst een aantal namen die iets met Antonius te maken hebben.

Voornamen

Jongens of mannen namen die van Antonius afkomen:
Antal, Anthonie, Anthonius, Anthonie, Antoin, Antoine, Anton, Antoni, Antonie, Antoninus, Antonis, Antonius, Antony, Antoon, Antwan, Teun, Teune, Teunis, Toen, Toine, Ton, Tone, Toni, Tonie, Tonio, Tonis, Tonke, Tonko, Tonnie, Tonnis, Tonny, Tony, Toon, Tummes, Tun, Tunnes, Tunnies, Tunnis, Twan, Twannie.

Meisjes of vrouwennamen afgeleidvan Antonius:
Anteunette, Anthonia, Antoinet, Antoinette, Antonetta, Antonia, Net, Nettie, Netje, Netta, Nettie, Netty, Nianca, Nianne, Teun, Teuna, Teunisje, Teunette, Teunisje, Teunke, Teuntje, Theuntje, Thona, Tona, Toni, Tonia, Tonneke, Tonnie, Tonny, Toontje, Toos, Toosje, Tunniske, Tunske.Antonius van Padua (1195-1231)

Deze heilige is bekend als kerkleraar. Dit betekent dat hij veel nadacht over godsdienstige zaken en ook wel les gaf in godsdienst.
Tegenwoordig schrijven zulke mensen meestal dikke boeken of zijn ze als professor in de theologie verbonden aan een universiteit.

Antonius wordt geboren in 1195 te Lissabon uit een adellijk geslacht. Bij zijn doopsel ontvangt hij de naam Ferdinand.

Op 15 jarige leeftijd treedt hij in bij een kloosterorde die bekend is onder de naam: "de reguliere kanunniken" en leeft daar volgens de oude kloosterregel van Sint Augustinus.

In 1212 wordt hij overgeplaatst naar Santa Cruz te Coimbra waar hij theologie (godgeleerdheid) studeert. Maar hij wil liever bij een andere kloosterorde intreden, hij wil Franciscaan worden. Die orde vind hij veel moderner want de stichter Franciscus leeft dan nog midden tussen zijn volgelingen.

Daarom gaat Antonius in 1220 bij de "Antonius kapel" in Coimbra wonen. Die kapel wordt bediend door Franciscaanse broeders. De kapel is genoemd naar een heilige die veel eerder leefde en ook Antonius heette. Grappig om te weten dat die andere Antonius ook wel "Antonius met het varken" wordt genoemd omdat hij dikwijls wordt afgebeeld met een varken.De andere Antonius, met het varken

Als missionaris vertrekt onze Antonius van Padua later naar Marokko om er het volk van de Saracenen te 'bekeren' tot de christelijke godsdienst. Dat is heel moeilijk want zij hebben hun eigen godsdienst. Ze belijden de leer die Mohammed heeft gepreekt en voorgeleefd. De Islam zul je zeggen, ja dat klopt. De Saracenen zijn dus Moslims.

Weet je waarom het in onze tijd meestal niet meer nodig wordt gevonden om mensen die een andere godsdienst hebben te 'bekeren'?

Ziekte dwingt Antonius spoedig terug te keren. Het schip waarmee hij huiswaarts keert brengt hem door verkeerde wind naar Sicilië. Daar hoort hij dat er in Assisië een algemene ordes-vergadering is waarbij hij als onbekende broeder aanwezig wil zijn. Een prior neemt hem vandaar mee naar de kluizenarij van Monte Paolo bij Fordi.

In 1222 wordt Antonius priester gewijd.
Hij vraagt aan Franciscus (de stichter van de orde van de Franciscanen) of hij verder mag studeren in de theologie (de godgeleerdheid). Nu houdt Franciscus niet zo erg van studeren hij wil dat zijn volgelingen zo gewoon mogelijk zijn. Geleerdheid maakt de mensen soms erg ijdel en daar moet Franciscus helemaal niets van hebben. Het antwoord van Franciscus is dan ook: "Vooruit dan maar als je maar heel gewoon blijft bidden."

Antonius wordt bekend als een groot godsdienstleraar en predikant, met een voorliefde voor het gewone volk.
Zijn stem klinkt als een klok en hij weet door zijn briljante persoonlijkheid veel indruk te maken bij de mensen.

In opdracht van Franciscus wordt hij later theologieprofessor in Bologna, maar ook op andere universiteiten zoals Montpellier en Toulouse treedt hij op als gastdocent.

In 1227 wordt Antonius provinciaal overste van Noord Italië en vestigt zich in Padua.

Een jaar na zijn dood (in 1231 te Padua) wordt hij heilig verklaard door Gregorius IX en dadelijk wordt er een basiliek voor hem gebouwd. De Paus verklaart dan plechtig dat de nieuwe heilige een goed voorbeeld is geweest voor de mensen en dat hij officieëel als voorbeeldig persoon in de herinnering van de mensen mag blijven voortleven.
Om de mensen er aan te herinneren dat Antonius de Moslims graag bij de kerk had gebracht is die kerk in moslimstijl gebouwd. Zijn stoffelijk overschot wordt er nog altijd bewaard.Vind je ook dat deze kerk op een moskee lijkt? En waarom dan?

Legenden

Een bekende legende vertelt dat Antonius eens voor de vissen preekte, omdat die beter naar hem luisterden dan de mensen.
Volgens een andere legende heeft de ezel waar hij mee op reis was, onderweg brood vond en dat de ezel toen liet merken dat het om Eucharistisch brood ging. Brood dus dat tijdens de Heilige Mis veranderd is in Heilig Brood.

Patroonheilige

Antonius van Padua wordt dikwijls aangeroepen als de patroon voor het terugvinden van verloren en gestolen zaken.

Feestdag

De feestdag van Antonius van Padua wordt gevierd op 13 juni.

Gebed

Een heel bekend schietgebedje, dat nog wel eens door mensen wordt gebruikt is: "Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik mijn ..... (b.v. portemonnaie) weer vind."

Afbeelding

antonius
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)

Antonius wordt meestal afgebeeld als jonge man in Franciscaans habijt. Dat is een bruine pij met een zogenaamde bedelkap. Om het middel een wit koord waarin drie knopen. Die knopen moeten elke monnik eraan herinneren dat hij drie geloften (plechtige beloften) heeft afgelegd. De gelofte om arm te blijven, te gehoorzamen aan de leiding van de orde en de gelofte om niet te trouwen.
Soms draagt Antonius een monstrans (vanwege de legende over het Eucharistisch brood) of een vis (omdat hij voor de vissen preekte)
Ook heeft hij dikwijls een boek waarop het Jezuskind zit, of een lelie.Links

  • Wie meer wil weten over Voor een klein stukje uit een preek van de H. Antonius kun je terecht op deze site.
  • Of voor meer informatie en plaatjes op Heiligen Net