Michaël (Kinderpagina)

Voornaam:


michael
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Aartsengel Michaël kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes.
Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Als je heel handig bent kun je het zelfs gebruiken om er een "glas in lood" raampje van te maken.
Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Betekenis

Mikel, Michiel of Michelle zijn namen afkomstig van de oorspronkelijk Hebreeuwse naam Michaël. Hieronder vind je er nog meer.
De betekenis van deze mooie naam is letterlijk: "Wie is als God?" of "De enige die op God gelijkt."

Voornamen

Allemaal jongensnamen afgeleid van Michaël:
Chiel, Giel, Machael, Machiel, Machlon, Mack, Maichail, Maikel, Matkel (Michaël+Matthias), Mechiel, Micha, Michael, Michaël, Michar, Michel, Michey, Michiel, Mick, Micky, Migel, Mika, Mike, Sjel.
Ook nog meisjesnamen afgeleid van Michaël:
Chiela, Lichelle (Michaël+Lia), Michaela, Michaele, Michele, Micheline, Michelle, Michey, Michon, Michou, Miki.

Aartsengel Michaël

De naam van de aartsengel Michaël komt voor in het oude testament. In het boek Daniël 10: 13 wordt hij beschreven als de voornaamste der hemelse vorsten en de beschermer van het vrome Israël.
Samen met de aartsengel Gabriël verklaart hij aan Daniël een profetische droombeeld dat Daniël gezien heeft.

In het nieuwe testament, Judas 1, 9, strijdt hij met de duivel om het lijk van Mozes. We lezen daar: Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: "Moge de Heer u straffen."

Het is een bijbels beeld. Een manier om iets aan de mensen duidelijk te maken. De bijbel bedoelt ermee te zeggen dat sinds het leven en de dood van Jezus op aarde, het kwaad niet langer de baas is in de wereld. Maar dat het kwaad wel op aarde blijft bestaan als vijand van al degenen die God's wil niet opvolgen.

In het boek der Openbaringen van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak. Zo staat er geschreven: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden."
Michaël is de aanvoerder van de engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen.

In het latere volksgeloof is hij de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel.
De bekende negro spiritual: "Michael, row the boat ashore, Alleluia!" gaat over die reis van de gestorven zielen.

Aan Michael toegewijde plaatsen

Bekend is de "Mont Saint Michel" in Normandië, aan deze engel toegewijd.
Paus Gregorius de Grote wijdde aan Hem de Engelenburcht te Rome toe. Dat was omdat de aartsengel tijdens een pestepidemie aan de paus verschenen was, vliegend in de lucht terwijl hij zijn vlammend zwaard in de schede stak.

Patroonheilige

Michaël is de patroon van de wapendragers en vanwege zijn weegschaal ook die van de bakkers, de weegmeesters en de apothekers.
De stad Harlingen is aan deze Aarsengel toegewijd en er zijn van Hem meerdere afbeeldingen in de stad te vinden.

Feestdag

De feestdag van deze aartsengel is op 24 september.
In Rome wordt op 8 mei bovendien de verschijning van Michaël aan paus Gregorius gevierd.
.

Afbeelding

michael
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)


In de beeldende kunst werd Michaël in de Byzantijnse tijd afgebeeld gekleed in een chlamys van het keizerlijk hof. Dat is een fraaie mantel gemaakt van een vierkante wollen lap die op de rechter schouder door een sierspeld bijeen wordt gehouden.
In de hand draagt hij dan een lange staf waaraan een wimpel is bevestigd. Op de wimpel in de Griekse taal de woorden: "Heilig, heilig, heilig," uit het boek Jesaja 6:3.
In het Westen wordt hij meestal als Engel afgebeeld met vleugels. Dit om duidelijk te maken dat hij geen mens is maar iemand die een soort boodschapper is van God op aarde.
Michaël draagt meestal een "tuniek" of is hij als ridder gekleed met zwaard en hellebaard. Aan zijn voeten ligt dan een draak of andere duivelse figuur die hij heeft gedood.
Ook heeft Michaël dikwijls een weegschaal in de hand omdat hij als rechter bij de hemelpoort de goede en slechte daden van de mens tegen elkaar afweegt om te zien of hij (of zij) in de Hemel wordt toegelaten.