Maria (Kinderpagina)

Voornaam:


mariafatima

Maria van Fatima

Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

marialijst

Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met deze plaatjes van Maria van Fatima en de Heilige Moeder Maria kun je van alles doen. Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar je kunt het natuurlijk ook borduren als je dat leuk vindt.
Misschien bedenk je zelf nog iets leuks! In ieder geval veel plezier!

jacobusZ

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Voornaam: Maria

Veel mensen denken misschien dat de naam Maria niet zo heel veel meer voorkomt. Toch hoor je zo af en toe deze mooie naam nog wel eens. Zelfs beroemde filmsterren als Maria Callas of Madonna dragen de naam van de moeder van Jezus.
Als je eens wist hoeveel namen er door de eeuwen heen gemaakt zijn van de naam Maria dan zou je merken dat nog steeds heel veel meisjes en vrouwen eigenlijk Maria heten.

Hier onder staat een hele lijst van voornamen die allemaal afkomstig zijn van de Hebreeuwse naam Maria.

Meisjesnamen afgeleid van de naam Maria:
Beatrijs (bijnaam), Beatrix, Carmen (Maria v.d.Berg Carmel), Carmina, Concepción (Maria onbevlekte ontvangenis), Dimara (Maria+Dina), Dolores (Maria van 7 smarten), Doremieke (Maria +Dora), Fatima, Maaike, Maaitje, Maam, Maardien, Maayke, Madonna, Maire, Maise, Maj, Maja, Majate, Majo (Maria +Johannes), Manel, Manja, Manon, Mara, Marelle, Maren, Maret, Margje, Maria, Mariam, Marian, Mariandel, Marianka, Marianne, Marica, Marida (Maria+Ida), Marie, Marie-Carolien (Maria+Carolina), Marie-Chris (Maria+Christina), Marie-Claire (Maria+Clara), Marie-Laure (Maria+Laura), Marie-Rose (Maria+Rosa), Marieke, Mariel, Mariellea, Mariëlla, Marielle, Marie-Louise (Maria+Louise), Mariet, Mariët, Mariëtta, Marihuela, Marij, Marije, Marijke, Marijse, Marijtje, Marika, Marike, Mariken, Marilee (Maria+Losa), Marileen (Maria+Helena), Marilisa (Maria+Lisa), Marilyn, Marin, Marina, Marinka, Mariola, Marion, Marionne, Marique, Marise, Mariska, Marita, Marite, Marja, Marjam, Marjan, Marjanne, Marjella, Marjenka, Marjenke, Marjet, Marjetta, Marjoeska, Marjoke (Maria+Johanna), Marjolein, Marjoleine, Marjolien (Maria+Angelien), Marjolijn, Marjolijne, Marjon, Marla, Marleen (Maria+Helena), Marlene (Maria+Helena), Marlie (Maria+Helena), Marlieke (Maria+Helena), Marlies (Maria+Elisabeth) Marlinda (Maria+Linda), Marlinde (Maria+Linda), Marlotte, (Maria+Charlotte), Marlous (Maria+Louise), Marnel,(Maria+Cornelia), Maroucha, Marouschka, Marre, Marret, Marretje, Marrit, Mary, Marya, Mascha, Marye, Maryke, Mascha, Masja, Maureen, May, Mayara, Mayke, Mayon, Mayee, Mee, Meerke, Meike, Melissamarye (Maria+Melissa), Mercedes (Maria tot vrijkoping van slaven), Merlijn, Mia, Miarleen (Maria+Helena), Mie, Mieke, Miekje, Mien, Mienke, Miep, Mies, Miesa, Miesje, Mietje, Mijke, Mijke-Janne (Maria+Johannes), Mikke, Mimi, Minnie, Miriam, Mirja, Mirjam, Mitz, Mitzy, Moira, Moire, Molly, Mynke, Myriam, Ria, Rianda, Rianne, Riek, Rielle, Riet, Riete, Rieteke, Riette, Rit, Rita, Riti, Ritsche, Roosmarie (Maria+Rosa), Sanne-Marye (Maria+Sanne), Stella en Sterre(Maria Sterre der Zee) Tiete.

Jongensnamen afgeleid van de naam Maria:
Josry, Maai, Maak, Mari, Maricus, Marikus, Marinko, Marius, Maryone.

Betekenis van de naam Maria

Eerst maar even vertellen wat de voornaam Maria oorspronkelijk betekent.
Meestal wordt aangenomen dat de naam "bitterheid" betekent.
Maar een andere naam voor de maagd Maria is 'Stella Maris' (sterre der zee), het is dus ook mogelijk dat Maria "zee" betekent.

Als je hier klikt kun je een deel van het borduurpatroon downladen (48 x 16 kruisjes)
Als je hier klikt kun je het andere gedeelte niks downladen (50 x 48 kruisjes)

Maria de Moeder van Jezus

Maria is wel de meest bekende Heilige. Iedereen die wel eens iets over Jezus van Nazareth gehoord heeft weet wel dat zijn moeder Maria heet.

Wat we van haar weten vinden we vooral in eerste hoofdstukken van het Lucas evangelie.
Daar lezen we dat als Maria nog niet gehuwd is maar wel samenwoont met Jozef, van de engel Gabriël de boodschap ontvangt dat zij een zoon zal krijgen.
Na enige twijfel accepteert zij de opdracht om Gods zoon ter wereld te brengen. Ze gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth die ook in verwachting is. Elisabeth wordt de moeder van de heilige Johannes de Doper.

De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem, wordt nog steeds gevierd met Kerstmis.

koran Ook in de Koran, het heilige boek van de Islam, wordt dit verhaal heel mooi vertelt. Het verhaal loopt er een beetje anders maar de namen van Maria en Jezus kun je er duidelijk herkennen.

Maria blijft altijd bij haar zoon ook als hij zijn lange tochten maakt door het land van Israël om zijn leer te preken.
Zo treffen we Maria aan op de bruiloft van Cana waar Jezus door haar toedoen zijn eerste wonder doet. Hij verandert er kruiken vol water in wijn.

Veel later loopt Maria mee in de droeve tocht naar de Calvarieberg waar haar Zoon Jezus gekruisigd wordt. Ook onder dat kruis blijft Maria bij de gekruisigde Jezus, zoals de evangelisten vertellen.
Maria is ook één van de vrouwen die na de verrijzenis van de Heer Jezus op Pasen, als eersten bij het lege graf aankomen.

We vinden Maria ook nog terug in het bijbelboek: "de Handelingen van de Apostelen". Daar staat geschreven dat zij erbij is als Jezus Christus ten hemel opstijgt.
En als op het Pinksterfeest de Heilige Geest over de apostelen neerdaalt.

Eretitels

Maria is door de eeuwen heen bekend gebleven onder allerlei eretitels zoals: "Sterre der zee", "Koningin van de vrede", "Troosteres van de bedroefden", "Moeder van altijddurende bijstand" en nog vele andere mooie namen.

maria

Wat vind jij zelf de mooiste naam voor Moeder Maria?

Feestdag

Maria wordt in de kerk met veel feestdagen geëerd. De meest bekende zijn:
 • Maria onbevlekt ontvangen op 8 december. Dan wordt gevierd dat Maria vanaf het allereerste begin van haar bestaan zonder zonden is geweest.
 • Negen maanden later het feest van Maria geboorte op 8 september.
 • Op 25 maart negen maanden voor kerstmis: Maria Boodschap, waarbij herdacht wordt dat de engel Gabriël aankondigt dat Maria zwanger zal worden van haar zoon Jezus.
 • Maria Lichtmis op 2 februari, dit feest herinnert aan de opdracht van haar kind Jezus in de tempel te Jeruzalem.
 • En 15 augustus: Maria ten hemel opneming.

 • Maar er zijn nog heel veel meer Maria feestdagen.
  Kun je er zelf misschien een vinden?

  maria
  Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)


  Gebed

  Het over de hele wereld bekende gebed tot Maria ken jij misschien ook wel. Het gaat zo:

  Wees gegroet Maria,
  vol van genade,
  de Heer is met U.
  Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen,
  en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
  Heilige Maria, Moeder van God,
  bid voor ons zondaars
  nu en in het uur van onze dood.
  Amen.

  Afbeelding

  maria
  Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
  OF
  Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)


  Ook zijn er heel veel voorstellingen zowel door ikoonschilders als door westerse kunstenaars gemaakt.
  Dikwijls wordt Maria afgebeeld als moeder met het kindje Jezus.
  Maar ook als de bedroefde moeder die haar dode zoon op de schoot neemt: "de Piétà" Zoek zelf eens plaatjes op het internet van Maria.
  Welke vind jij de mooiste?  Bedevaartplaatsen

  In heel veel bedevaartplaatsen in de wereld wordt Maria bijzonder vereerd.
  Bijvoorbeeld te Lourdes in Frankrijk of Fatima in Spanje.
  Op veel andere plaatsen in de wereld komen pelgrims samen om Haar voorspraak te vragen bij haar Zoon in de hemel.

  Wie weet ken je nog wel andere bedevaartplaatsen, bijvoorbeeld in Nederland of België.

  Links

 • Op Heiligen Net Vind je veel pagina's over Maria.
 • De officiële site van Lourdes
 • Voor wie veel meer wil weten van Maria startpagina.