Gabriël (Kinderpagina)

Voornaam:


gabriel
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Aartsengel Gabriël kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Betekenis van de naam Gabriël

Voornamen komen soms van heel ver. Zo zijn er een heleboel namen die uit de Hebreeuwse taal komen, de taal die vroeger gesproken werd in het land Israël.
Dat komt omdat veel boeken van de bijbel in de Hebreeuwse taal geschreven zijn. Daarom komen in de Bijbel natuurlijk Hebreeuwse namen voor.
Door de eeuwen heen hebben veel mensen die namen aan hun kinderen meegegeven.

Gabriël is zo'n naam. In het oude- en het nieuwe testament komen engelen voor, boodschappers die vanuit de hemel goddelijke berichten naar de mensenwereld brengen. De bekendste boodschapper is de aartsengel Gabriël.

De naam 'Gabriël' kun je ook nog vertalen in het Nederlands. Dan wordt het: "de Kracht van God" of: "Man van God".

Als je dus Gabriël heet of Gabi, Gabrielle of Gaby dan weet je nu waar die naam vandaan komt. Hier onder vind je nog meer namen die komen van Gabriël.

Als het je interesseert lees je daaronder nog wat meer over aartsengel Gabriël.

Voornamen

Jongensnamen afgeleid van Gabriël:
Gabi, Gabor, Gabri, Gabriel, Gabriël, Gaby, Ganry, Jel.

Meisjesnamen afgeleid van Gabriël:
Gabi, Gabri, Gabriel, Gabriela, Gabriele, Gabriella, Gabrielle, Gabry, Gaby, Gebriella.Aartsengel Gabriël

In het oude testament komt de naam voor in het boek Daniël .
Mensen die veel in de bijbel lezen kunnen die teksten makkelijk terugvinden. Maar als je daar niet zo bedreven in bent heb je een beetje hulp nodig. Je moet weten dat de bijbel eigenlijk niet één boek is maar een verzameling van grotere en kleinere boeken en boekjes. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de bijbel een kleine bibliotheek is met allerlei soorten boeken. Verhalenboeken, geschiedenisboeken en wetboeken, liedboeken en gebedenboeken, maar ook spannende liefdesverhalen, reisverhalen en nog veel meer.

Zo zijn er ook de zogenaamde profetische boeken. Als je het woord profeet hoort denk je misschien vooral aan iemand de die toekomst kan voorspellen. Maar dat is eigenlijk niet helemaal wat een profeet voor het Joodse volk is. Ze spreken wel vaak over de toekomst. Over wat er allemaal zal kunnen gebeuren en wat er allemaal fout kan gaan als de mensen niet hun best willen doen om de wereld een beetje beter te maken.
Het zijn dus meer mensen die het volk erop wijzen hoe ze moeten leven en die ze waarschuwen als ze het niet goed doen.

Zijn zulke mensen er nu nog? Je denkt misschien van niet maar neem nou bijvoorbeeld Dominee Luther King.
Of verenigingen als "Green Peace" of "Amnesty International". In die verenigingen zitten eigenlijk ook profeten, mensen die het goed met de wereld voor hebben en proberen andere mensen ervan te overtuigen hoe ze moeten leven om de wereld mooier en aantrekkelijker voor iedereen te maken. Snap je?

Bedenk zelf maar eens mensen of clubs die je in deze tijd profeten kunt noemen.

Het boek Daniël is het levensverhaal van zo'n profeet uit het oude testamen.
In het boek Daniël staan bijzondere verhalen. Zo wordt Daniël op een wonderbaarlijke manier gered uit een leeuwenkuil.

De aartsengel Gabriël komt ook in het boek voor. Hij verklaart aan Daniël het "gezicht" van een ram en een geit. Daniël heeft namelijk een soort droom gehad en hij begrijpt wel dat die droom iets betekent. Hij meent dat zijn droom een profetie is, maar Daniël weet niet wat die droom of profetie betekent.

Gabriël verklaart het profetische beeld, of de droom.
De ram en de geit die hij gezien heeft slaan op twee vorsten die in de toekomst belangrijk zullen zijn voor het Joodse volk.
De ram verwijst naar de koningen der Meden en Perzen.
De geit op de koning van Griekenland, die ook een rol zal gaan spelen in de geschiedenis van Israël.

Ook kondigt Gabriël aan Daniël de komst aan van "de Gezalfde" de verlosser van het volk van Israël dus.
Later zullen de christenen in deze verlosser de persoon van Jezus van Nazareth herkennen. Maar voor de gelovige Joden moet die verlosser altijd nog komen. Joodse gelovigen verwachten nog altijd de "Messias".

In Daniël 10:4 lezen we hoe deze man Gods eruit ziet: "een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud; zijn lichaam is turkoois, zijn gelaat schittert als de bliksem, zijn ogen zijn als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte".

Op de vraag van Daniël wanneer de voorspelde dingen zullen gebeuren, geeft de engel geen duidelijk antwoord want hij zegt: "deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd."

Een beetje geheimtaal eigenlijk, je moet zelf maar eens bedenken wat dat zou kunnen betekenen.

Volgens het niet bijbelse boek Henoch dat wel in het oude Israël geschreven is, maar niet tot de bijbelboeken wordt gerekend is Gabriël één van de vier of zeven aartsengelen die bij name genoemd worden. Andere namen zijn Michaël, en Raphaël.

Ook in het nieuwe testament komt deze engel Gabriël voor. Aan Zacharias kondigt Gabriël de geboorte aan van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus (Lucas 1: 11 - 21).
Hij maakt zich aan Zacharias bekend met de woorden: "Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap te verkondigen." Maar de aartsengel Gabriël is vooral bekend als de boodschapper die aan Maria de blijde boodschap brengt. Hij bezoekt haar volgens Lucas 1: 26 te Nazareth en vertelt haar dat zij in verwachting zal raken van Jezus. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. De aartsengel spreekt daar de bekende woorden: "Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot".

Patroonheilige

De aartsengel Gabriël wordt wel vereerd als patroonheilige van boodschappers en postbodes.

Feestdag

De feestdag van Gabriël wordt in de Rooms Katholieke kerk gevierd daags voor Maria boodschap. Dat is op 24 maart.

Afbeelding

gabriel
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)

Op afbeeldingen (als je goed zoekt vind je op het internet vast wel meer plaatjes) treffen we Gabriël meestal aan terwijl hij aan Maria de boodschap van de menswording verkondigt. Met een deftig Italiaans woord heet een schilderij dat dit verhaal vertelt "Annuntiatio".
De Engel draagt meestal een lang gewaad en heeft een bodestaf in de hand. Vanaf de 13de eeuw heeft hij een lelie of olijftak in de hand.
Zoals de meeste engelen heeft Gabriël vleugels om naar de hemel te vliegen(?).links

  • Meer over Gabriël op Heiligen Net
  • Een Grappig verhaal over de Engel uit Nicaragua.