Jeanne d'Arc (Kinderpagina)

Voornaam:


Jeanne d'Arc

Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van Jeanne d'Arc kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Jeanne d'Arc

Als je hier klikt kun je het raam gratis downladen

OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.
Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten!) over op zwart papier of karton. Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier achter, b.v. vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Betekenis van de naam Jeanne d' Arc

De voornaam Jeanne is een Franse vrouwelijke vorm van de naam Johannes
Eigenlijk heette deze heilige: Jeanne Darc, omdat haar vader de achternaam Darc droeg. Maar in het Engels werd dat "Joan of Arc" en dat is weer veranderd in Jeanne d'Arc.

Jeanne d'Arc

Er zijn heel veel heiligen. Het zijn bijzondere mensen, mensen die heel goed geleefd hebben, mensen die zich ingespannen hebben om de blijde boodschap van Jezus over de wereld te verspreiden, mensen die zieken, armen of gevangenen bijzonder hebben geholpen en ga zo maar door.

Maar heiligen die mee hebben gevochten in een oorlog zijn er niet zo veel en al helemaal geen vrouwelijke heiligen!
Als je aan een heilige denkt denk jij dan aan iemand die oorlog voert? Nee toch.

En toch is het zo dat Jeanne d'Arc een heel jonge vrouw was die als ridder en veldheer grote daden heeft verricht tijdens de Frans-Engelse oorlog in de vijftiende eeuw. En bovendien nu nog als Heilige bekend is.

Haar levensverhaal

Jeanne d'Arc wordt op 6 januari 1412 geboren als boerenmeisje in Domrémy in Frankrijk. Als jong meisje hoort ze dikwijls stemmen. Zelf denkt ze eerst dat de Engel Gabriël tot haar spreekt maar later komt ze tot de overtuiging dat de stemmen van de heilige Margaretha van Antiochië en de heilige Catharina van Alexandrië  zijn.


Er heerst in die tijd een langdurige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Engeland heeft een groot stuk van Frankrijk in bezit genomen en daar zijn lang niet alle Fransen het mee eens. Het is ook niet prettig als een land bezet wordt door een leger uit een ander land. Dat heb je vast wel eens eerder gehoord!

En hoewel dat heel vreemd klinkt in onze oren krijgt Jeanne van haar "stemmen" de opdracht om eerst de stad Orléans van de Engelsen terug te veroveren en daarna te zorgen dat de kroonprins van Frankrijk gekroond wordt als Koning Karel VII.


Koning Karel VII

Maar dat zijn geen makkelijke opdrachten voor een boerenmeisje! Toch lukt het haar om, gekleed in mannenkleren, het leger van Frankrijk ervan te overtuigen dat ze met haar hulp de stad Orléans moeten veroveren op de Engelsen.


Niet alleen de Fransen maar ook de Engelsen zijn verbluft als het haar inderdaad lukt om de belegerde stad in 1429 te ontzetten.

Jeanne is dan in één klap de nationale heldin van Frankrijk. Sindsdien draagt zij de eretitel 'De Maagd van Orléans' .

Vervolgens weet zij de kroonprins ervan te overtuigen, dat hij nu onmiddellijk de stad Troyes moet belegeren. Inderdaad trekt Karel op 10 juli als overwinnaar de stad Troyes binnen.

Op 17 juli van datzelfde jaar wordt Karel in aanwezigheid van Jeanne in de kathedraal van Reims officieel door kerkelijke en wereldlijke machthebbers tot koning van Frankrijk gekroond. Tijdens de plechtigheid houdt Jeanne d'Arc haar standaard boven de koning.

Vervolgens wil Jeanne de Engelsen helemaal uit Frankrijk verjagen, helaas zonder succes. Bij een mislukte aanval op Parijs wordt Jeanne aan haar dijbeen gewond. Het leger trekt zich terug achter de Loire en met tegenzin gaat het meisje mee naar deze streek.

In maart 1430 vertrekt Jeanne met een aantal vrijwilligers opnieuw naar het front. Op 23 mei wordt ze gevangen genomen. Als ze uit de gevangenis van de Bourgondiërs - Franse bondgenoten van Engeland - wil ontsnappen springt ze uit een torenraam en wordt bewusteloos opgenomen.

Nu is het in oorlogen altijd moeilijk om te weten of God op je hand is of niet. Bij godsdienstoorlogen lijkt het er vaak op dat de god van de ene godsdienst de strijd aangaat tegen de god van een andere godsdienst. Maar in het geval van de Engels - Franse oorlog is dat ingewikkelder. Want zowel de Fransen als de Engelsen (samen met hun bondgenoten de Bourgondiërs) menen allebei dat God achter ze staat in de oorlog.

In wezen gaat het er om dat zowel het Engelse als het Franse koningshuis aanspraak maakt op de troon van Frankrijk. In het begin van de oorlog lijkt het erop dat de Engelsen hun grote overwinningen kunnen toeschrijven aan de hand van God. Maar als in 1429 de kroning te Reims plaatsvindt zien velen daarin Gods tussenkomst. Wat moet je dan als Engelsman?
Als Jeanne d'Arc nu tot heks verklaard kan worden, kan de koningskroning als duivelswerk bestempeld worden en niet meer als het werk van God.

Vandaar het plan van de Engelsen om het bewijs te zoeken dat niet God maar de duivel de hand boven Jeanne d'Arc heeft gehouden.
De Bourgondiërs, (de bondgenoten van Engeland!) zijn slim en verkopen de gewonde Jeanne aan de koning van Engeland. En die begint een proces tegen Jeanne d'Arc om het bewijs te leveren dat de duivel haar beschermheer is.

In werkelijkheid is alles een politiek steekspel en bovendien wordt het opgezet om in deze tijd van toenemende heksenvervolging als afschrikwekkend voorbeeld te dienen. Het liefst willen de Engelsen bewijzen dat Jeanne een heks is en dus verband moet worden!
Maar "duivelskunsten" blijken niet bewezen te kunnen worden en daarom wordt het proces vereenvoudigd tot de vraag of Jeanne een zondaar is, of minstens een leugenaar.

Op allerlei manieren wordt door de rechtbank geprobeerd aan te tonen dat Jeanne een ordinaire zondares is die niet schrikt voor een leugen. Er worden haar hoogmoed en weerspannigheid verweten. Ook het dragen van mannenkleren wordt haar verweten, want dat is in die tijd totaal fout. Bovendien is ze uit het ouderlijk huis weggelopen. En de sprong uit het torenraam van de gevangenis wordt als een poging tot zelfmoord uitgelegd. Vooral de stemmen, die haar steeds hadden aangespoord tot handelen, worden haar als influisteringen van de duivel zwaar aangerekend.

Op 24 mei 1431 ondertekent het meisje een brief waarin staat dat ze de stemmen niet gehoord heeft. Dit omdat ze ermee bedreigd wordt onmiddellijk in het vuur geworpen te worden. Ze neemt weer vrouwenkleren aan en wordt als een berouwvolle zondares tot levenslange gevangenschap op water en brood veroordeeld.

Maar de Engelsen zijn daar niet tevreden mee; ze willen, dat Jeanne d'Arc een smadelijke dood sterft. Nadat men Jeanne er op listige wijze toe heeft gebracht opnieuw mannenkleren aan te trekken wordt het proces tegen haar spoedig heropend. Op 30 mei 1431 wordt ze ter dood veroordeeld.
Het moedige 19-jarige meisje sterft op de brandstapel in Rouaan.


Karel VII, die zijn kroon aan haar dankt, doet geen enkele poging om haar te redden.
Haar as wordt in de Seine gegooid.

Later is men in gaan zien dat het proces onrechtvaardig en oneerlijk was en werd de eerlijkheid van Jeanne algemeen erkend, zelfs door de Engelsen!
Pas in 1920 is Jeanne d'Arc door paus Benedictus XV heilig verklaard.

Patroonheilige

Jeanne d'Arc is de patrones van Frankrijk.
Maar ook van vrouwen in nood, soldaten en zelfs van de radio omdat ze stemmen hoorde.

Feestdag

30 mei is de feestdag van Jeanne d'Arc. In Frankrijk wordt haar dag gevierd op de eerste zondag na Hemelvaartsdag.

Afbeelding

Jeanne d'arc
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)


Jeanne d'Arc wordt meestal afgebeeld als jonge vrouw; nu eens gekleed in mannenkleren, dan weer in militair tenue.
Op andere afbeeldingen zien we haar visioenen, haar optreden bij Orléans, of haar levenseinde op de brandstapel
Er zijn ook veel ruiterbeelden van Jeanne d'Arc bekend.
Links

  • Meer informatie op Heiligen Net. Hier ook veel afbeeldingen.
  • Gereconstrueerd Portret van de Heilige.
  • Marypages heeft een pagina over Jeanne.
  • Nog een site met mooie plaatjes
  • Een site over Jeanne als grote middeleeuwer.