Petrus (Kinderpagina)

Voornaam:


petrus
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Apostel Petrus kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Als je heel handig bent kun je het zelfs gebruiken om er een "glas in lood" raampje van te maken.
Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Betekenis

Vroeger was de naam Piet heel gewoon. Je hoort de naam nu nog wel maar meestal wordt het dan Peter of één van de namen die je hier onder kunt vinden.

Voornamen

Jongensnamen afgeleid van Petrus:
Pait, Paiter, Pedere, Pedro, Peer, Peerke, Peet, Peiter, Peke, Pelle, Perez, Perke, Peteerus, Peter, Peter-Paul (Petrus+Paulus), Petrus, Pico, Pie, Pier, Pierke , Pierre, Piers, Piet, Pieten, Piet-Hein (Petrus+Hendricus), Pieter, Pieter-Jan, (Petrus+Johannes), Pieterjan (Petrus+Johannes), Pietje, Pietro, Piëer, Piotr, Piter, Pitrik, Pike, Pyt, Pytrik.

Meisjesnamen afgeleid van Petrus:
Paiterke, Paitje, Patje, Peeke, Perkje, Pernette, Perretta, Pertsje, Perusa, Perwina (Petrus+Liduina), Peter, Petertsje, Petien, Petina, Petra, Petruschka, Pety, Pie, Pien, Pierette, Pierke, Pierkje, Pieta, Pieterke, Pieternel (Petrus+Helena), Peternele (Petrus+Helena), Pietertje, Pietie, Pietje, Piety, Pirkje, Pita, Piterke, Pitertsje, Pitrik, Pitrikje, Pjirkje, Pjittrik, Pytsje.

Latijnse naam

Deze namen komen allemaal van de Latijnse naam Petrus.
Alle jongens en meisjes die een van deze namen dragen kunnen daar trots op zijn. Zo trots als een haan zou in dit geval zo gek nog niet zijn, maar dat lees je verderop nog wel.

Petrus is dus een Latijnse naam en betekent "Steenrots".
Als je toevallig iets meer van de bijbel weet en het evangelie wel eens hebt gelezen dan kun je weten dat de voornaamste apostel, je kunt ook zeggen de voornaamste vriend van Jezus van Nazareth, eerst Simon heette, maar later van Jezus de naam "Petrus" krijgt. In Matheüs 16:17 legt Jezus zelf waarom Simon zijn nieuwe naam krijgt.

Apostel Petrus

De heilige Petrus is één van de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn 'openbare' leven ter zijde hebben gestaan.

In de evangeliën kunnen wij het verhaal van zijn roeping lezen. Simon en zijn broer Andreas zijn eenvoudige vissers, woonachtig te Capharnaum in het Heilige Land Israël. Hun vader heet Jonas en Simon en Andreas worden wel "de Zonen van de Donder" genoemd. Je kunt je voorstellen dat het behoorlijk stevige jongens zijn die wel eens uit hun slof kunnen schieten.

Maar toch als Jezus van Nazareth bij ze langs komt laten zij hun netten in de steek om Jezus te volgen. Dat wil wel wat zeggen voor twee van zulke stoere binken. Ze zijn helemaal onder de indruk van Jezus. Vooral omdat Jezus tegen ze zegt dat ze voortaan mensenvissers zullen zijn. Of zouden ze dat alleen maar interessant hebben gevonden en nog niet geweten hebben wat dat te betekenen had?

Verder weten zeker dat Petrus getrouwd is geweest want het evangelie van Matheüs vertelt hoe Jezus schoonmoeder van Petrus van een ziekte geneest.
Volgens het evangelie heeft Jezus hem al tijdens zijn leven de sleutels van het koninkrijk in handen gegeven. We lezen in Matheüs 16: 16-18 dat Jezus tot hem zegt: "voortaan zult gij geen Simon meer heten maar Petrus en op deze 'petrus' dat is steenrots, zal ik mijn kerk bouwen."Met Johannes en Jacobus bevindt Petrus zich volgens Marcus 9, 2-13 op de berg Thabor als Jezus van gedaante verandert. Jezus laat dan op een heel bijzondere manier aan de drie bevoorrechte apostelen zien hoe hij er in het toekomstige Koninkrijk van God uit zal zien.

Petrus moet wel een fel mannetje geweest zijn. Zo lezen we bij Marcus 14,42 dat hij in de hof van Olijven, waar Jezus vóór zijn kruisdood gevangen wordt genomen, een zwaard draagt. En met dat zwaard slaat Petrus bij een van de soldaten een oor af. Jezus wil niet dat er voor Hem gevochten wordt en plakt het oor weer vast.

Maar ook lezen we hoe Petrus op laffe manier zijn Meester verloochent als deze voor de rechter Pilatus staat. Ook die nare dingen lezen we telkens weer wanneer wij het lijdensverhaal van Jezus onder ogen krijgen.

Christus heeft dat gedrag van Petrus trouwens voorspeld toen Hij zei: "voor de haan drie maal kraait zul jij mij drie maal verloochend hebben."

In Handelingen der Apostelen lezen we dat Petrus soms met Paulus van mening verschilt bijvoorbeeld over de vraag of nieuwe aanhangers van het geloof na hun doop ook de wetten van het Jodendom moeten opvolgen.
En dat hij streng is, bijvoorbeeld in het verhaal over Ananias en Saphira die erg oneerlijk zijn en daarom door Petrus met de dood worden gestraft!

Maar ook lezen we dat in Handelingen 3,1-10 Petrus evenals zijn meester wonderen doet. Zieken en kreupelen geneest hij en zelfs doden worden door hem in de naam van Jezus weer levend gemaakt.

Er zijn in de bijbel twee korte brieven van zijn hand zijn bewaard gebleven.
Petrus is uiteindelijk voor zijn geloof gestorven in Rome. Op de heuvel waar nu het pauselijk woonhuis (het Vaticaan) staat werd hij gekruisigd. Omdat hij uit eerbied voor zijn Meester Jezus niet op dezelfde wijze wilde sterven zou hij op eigen verzoek met het hoofd omlaag gekruisigd zijn. Boven zijn graf is later de bekende Sint Pieter gebouwd.De Sint Pieter te RomeHet Petrus beeld in de Sint Pieter

Patroonheilige

Petrus is de patroon van de vissers en schippers, maar ook van gevangenisbewakers, slotenmakers, smeden en nog vele andere beroepen.Feestdag

De belangrijkste feestdag van de heiligen Petrus en Paulus samen, wordt gevierd op 29 juni.

Afbeelding

petrus
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)De apostel Petrus is meestal te herkennen aan zijn grijze schippersbaardje.
Op afbeeldingen zien we Petrus meestal met de sleutels van het koninkrijk in zijn handen.
Soms ook het kruis waaraan hij gestorven is met het hoofd omlaag.
Verder zien we ook wel eens de tekenen van het beroep van visser, of de haan die driemaal kraaide tijdens de verloochening van Jezus.Tenslotte wordt Petrus, die gezien wordt als de eerste paus, ook wel afgebeeld in witte kleding van latere pausen met de drievoudige kroon (tiara) en kruisstaf, zoals dit beeld van de heilige Cornelius dus.

Links

  • Meer over deze apostel opHeiligen Net.
  • Ook in de Orthodoxe Kerk heeft Petrus een belangrijke plaats.