Willibrordus (Kinderpagina)

Voornaam:


willibrordus

Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Willibrordus kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Als je heel handig bent kun je het zelfs gebruiken om er een "glas in lood" raampje van te maken.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

willibrordusZ

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Betekenis

Betekenis van de naam Willibrord of Wilbert:
Zoals veel namen is ook deze voornaam samengesteld uit twee oude Germaanse woorden. Het woord 'wilja' dat "wil" of "wens" betekent en het woord 'brord' dat "spies" of "speerpunt" betekent. De naam betekent dus:
"De Wilskrachtige Speerstrijder".
De naam komt niet heel veel voor maar af en toe hoor je hem toch en er zijn nog een paar namen die van Willibrord afkomen, die vind je hieronder.

Voornamen

Als jongensnaamkomt Willibrordus voorin de volgende vormen:
Boord, Bord, Brord, Wilbert, Wilbertus, Willeboord, Willebrord, Willebrordus, Willibert, Willibrord, Willibrordus, Willybrordus.

En als meisjesnaam:
Bord, Brord.

Waar komt zo'n naam nu vandaan?

Zoals veel Nederlandse voornamen komt ook deze naam van een heilige en nog wel een die in Nederland en België geleefd en gewerkt heeft. Daarom in het kort de levensgeschiedenis van de heilige Willibrordus.

Willibrordus, kerkstichter

De Heilige Willibrordus leeft van 658 - 739 en wordt vaak genoemd "de apostel van de Friezen."
Hoe dat komt? Lees maar verder.

Willibrordus wordt geboren in het Noord Engelse koninkrijk Northumbrië uit een boerenfamilie. Vanaf zijn zevende jaar wordt hij opgevoed in het Benedictijner klooster Rippon dicht bij York.
Je moet daarbij bedenken dat er in die tijd nog niet zo veel scholen waren en omdat mensen niet veel geld hadden studeerden de meeste kinderen helemaal niet. Maar veel families wilden wel graag dat minstens één van hun kinderen priester of kloosterling zou worden en dan stuurden ze zo'n jongen naar een kloosterschool, in de hoop dat hij eens in het klooster zou treden of tot priester gewijd zou worden.
Zo ging dat ook met Willibrordus.In het jaar 678 wordt Willibrordus overgeplaatst naar een ander klooster in Ierland genaamd: Rathmelsigi. Daar studeert hij voor priester en wordt er ook gewijd door de bisschop.

In 690 reist hij met twaalf gezellen naar Friesland, niet uit nieuwsgierigheid maar om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die ook rondtrok om zijn blijde boodschap te verkondigen.

Willibrordus komt met zijn gezellen te Katwijk aan land op Nederlandse bodem. Vandaar uit bezoekt hij een groot eilanden gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot in België en Luxemburg.

De Germanen hebben een grote verering voor de natuur. Zo kennen ze heilige bomen en stenen. Water beschouwen ze als een levensbron en dat is natuurlijk zo gek nog niet.

In legendes, oude verhalen met een kern van waarheid, over de apostel spelen waterbronnen en putten een grote rol.
Maar in zijn prediking stelt de heilige tegenover de natuurverering van de Germanen de figuur van Jezus Christus als enige en eeuwige bron van leven.

De methode die Willibrordus gebruikt is in eigenlijk nogal vernederend voor de Friezen. Hij zoekt namelijk zo gauw mogelijk politieke en militaire steun bij de grootste vijand van het Friese rijk. En die vijand is onder-koning Redbad van het christelijke Frankische rijk (dat nu ongeveer Frankrijk is). Met name hofmeier Pippijn wordt dan Willibrords grote beschermheer.

In 698 sticht Willibrord een klooster te Echternach, dat nog altijd bestaat.

Misschien kun je op het internet wel plaatjes vinden van dat klooster!

In 696 wijdt paus Sergius Willibrordus in Rome tot eerste bisschop van de Friezen. Pippijn wijst Utrecht aan als plaats voor de bisschopszetel. Je zou ook kunnen zeggen dat Utrecht daarmee de hoofdplaats wordt voor de jonge Christelijke kerk van de Lage Landen bij de zee.

Toch loopt de bekering van de Friezen niet van een leien dakje. De Friezen laten zich niet zo makkelijk van hun stuk brengen. Als je nu verhalen hoort over hoe Willibrord en zijn metgezellen rondgetrokken hebben en overal de blijde boodschap van Jezus Christus hebben verkondigd zijn die verhalen wel een beetje mooier dan de werkelijkheid toen was. In feite verliep de verbreiding van het Christendom allereerst langs de weg van de militaire onderwerping en dat is dan nog netjes uitgedrukt!
De Franken met Pippijn onderwierpen hun buurvolken en dwongen hen het nieuwe geloof aan te nemen.

In 739 is sterft Willibrordus te Echternach en wordt er ook begraven.

LegendeEen mooie legende vertelt dat een opvolger van Willibrordus eens veertig armen uitnodigt aan tafel. Maar er is maar één kruik wijn in voorraad. Op aanroepen van de heilige Willibrordus wordt de wijn op wonderbaarlijke wijze vermeerderd, zodat allen die aan tafel zitten, ruimschoots hun deel krijgen. Op dit plaatje zie je daarom een wijnvat.

Patroonheilige

Willibrordus is de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Feestdag

De feestdag van de Heilige bisschop Willibrordus wordt gevierd op
7 november.

Afbeelding

willibrordus
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)Op afbeeldingen is Willibrordus meestal gekleed als bisschop, met de Sint Maartens domkerk van Utrecht in de hand.
Ook heeft hij vaak een kruik en of vat wijn bij zich, herinnerend aan de legende van de wijn-vermenigvuldiging.

Links

  • Op Heiligen Net veel legendes.
  • Verhalen met meer plaatjes van Bonifatius en Willibrordus vind je hier.
  • Canonliedje over Willibrord.