Sint Maarten (Kinderpagina)

Voornaam:
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van Sint Maarten van Tours kun je van alles doen. Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes.
Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

jacobusZ

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Betekenis van de naam Maarten

Jongens die de naam Maarten dragen of Martin en nog een aantal voornamen zoals je die hieronder terug vindt, maar ook meisjes als Martine of Tiny hebben een naam die meestal te maken heeft met de Heilige Martinus van Tours. Of Sint Maarten zoals wij hem meestal noemen.

Deze heilige kennen de meesten van jullie wel omdat op veel plaatsen in Nederland en België de kinderen op zijn feestdag met lampions langs de huizen gaan om snoepjes op te halen.
Maar die Heilige was niet de eerste man die die mooie naam droeg. Nee de naam is veel ouder. Het is oorspronkelijk een Latijnse naam. De voornaam Martius is afkomstig van de god van de oorlog: 'Mars'.
Martinus is er een afleiding van en betekent dus "van Mars" of een beetje vrij vertaald: "de kleine krijgshaftige."

Voornamen

Jongensnamen afgeleid van Martinus:
Maarten, Maarten-Jan (Matinus+Johannes), Maerten, Mart, Martan, Marten, Martenjob (Martinus+Job), Martien, Martijn, Martijntje, Martin, Martinus, Martyn, Martzen, Mathijn, Mathyn, Matijn, Mattyn, Morten, Tino, Tinus, Tiny, Tyn.

Meisjesnamen afgeleid van Martinus:
Maartine, Maartje, Marte, Martine, Tiny.Martinus van Tours, bisschop

De Heilige Martinus wordt omstreeks 316 geboren als de zoon van een hoge Romeinse ambtenaar in Sabaria een Romeinse vesting, in het huidige Hongarije.

Op vijftien jarige leeftijd wordt hij ingelijfd in het Gallische huurleger. Een kind soldaat zouden we nu zeggen.

Op achttien jarige leeftijd laat hij zich dopen en verlaat dan 'zo spoedig mogelijk' het leger. Hij zegt dan tegen de keizer: "Tot nu toe heb ik U gediend; laat mij nu God dienen."

Nog voor hij het leger verlaat vindt het bekende wonder met de mantel plaats. Als hij op een koude winterdag te paard de stadspoort van Amiens nadert, ziet hij een halfnaakte bedelaar die hem op de knieën een aalmoes vraagt. Martinus heeft echter geen geld en trekt daarom kordaat zijn zwaard en snijdt er zijn rode soldatenmantel mee in twee stukken. De helft geeft hij aan de naakte bedelaar. En met de andere helft loopt hij eigenlijk een beetje voor gek.
De volgende nacht verschijnt Christus in een droombeeld aan Martinus, gehuld in de helft van de mantel die hij aan de arme man had gegeven.

Bij de verschijning zijn er Engelen die Christus omringen en tot deze Engelen zegt Christus: "Martinus, hoewel nog slechts doopleerling, heeft Mij met deze mantel bekleed." (vergelijk: Matteüs 25: 31-40)

Vraagje: "Kun jij die droom nu uitleggen?

Martinus vestigt zich later bij Poitiers in Frankrijk waar hij buiten de stad voor zichzelf een kluizenaarswoning bouwt. Om de armen in zijn omgeving te kunnen helpen laat hij bewust een glansrijke carrière voorbijgaan en gaat steeds zeer eenvoudig gekleed.

Toch wordt hij in 371 hij door de meerderheid van het volk en de geestelijken, tegen zijn zin, tot bisschop van Tours gekozen.
Maar ook dan blijft hij de eenvoudige leefwijze van de monniken trouw.

Reeds kort na zijn dood in 397 wordt Martinus door het volk als een geliefde heilige vereerd. Vooral omdat hij altijd het arme volk heeft beschermd en geholpen.

Nog een vraagje: "Heb je jezelf wel een afgevraagd waarom juist op het feest van Sint Maarten (want zo noemen wij hem meestal) de kinderen rondgaan om snoep en mandarijntjes op te halen?"Patroonheilige

Sint Maarten, de man die de helft van zijn mantel aan een arme wegschonk, geldt als de beschermer van bedelaars en mensen aan de zelfkant van de samenleving.
Tegelijkertijd is Hij de patroon van kleine middenstanders, kleermakers, wijnbouwers en wapensmeden, alsmede van alle wapendragers, van soldaten dus.
Ook zijn er nog veel kerken die zijn naam dragen.
Martinus kerken vind je bijvoorbeeld in Kortrijk, Sneek, Franeker, Bolsward, Kollum en Bergum.

Misschien ken je in je eigen omgeving nog wel een Martinus kerk.

Feestdag

Nog altijd zijn er op de feestdag van Sint Maarten, 11 november, in Nederland en België volksgebruiken zoals het rondgaan met gekleurde lampions.

Afbeeldingen

Martinus
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)
De Heilige Martinus wordt soms afgebeeld als bisschop met staf en mijter.
Maar meestal gekleed als soldaat die, al dan niet te paard, met zijn zwaard zijn soldatenmantel in twee stukken snijdt en de helft aan een bedelaar schenkt.

Links

  • Meer legenden over Martinus van Tours op Heiligen Net.
  • Hoe maak je een Sint Maarten lampion en veel andere interessante dingen.
  • Ook andere Feestdagen.
  • Internetwijzer basisonderwijs