Martinus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   


Knop naar de Kinderpagina Sint MaartenKlik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Martinus

De oorspronkelijk Latijnse naam Martius is afkomstig van de god van de oorlog: 'Mars'.
Martinus is er een afleiding van en betekent dus "van Mars" of "de kleine krijgshaftige."

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Martinus:
Maarten, (zie eventueel M.Luther) Maarten-Jan (+Johannes), Maerten, Mart, Martan, Marten, Martenjob (+ Job), Martien, Martijn, Martijntje, Martin, Martino (Spaans), Martinus, Martyn, Martzen, Mathijn, Mathyn, Matijn, Mattyn, Morten, Tino, Tinus, Tiny, Tyn.

Vrouwennamen afgeleid van Martinus:
Vergelijk ook de pagina Martina.
Maartine, Maartje, Mare, Marte, Martha, Marthe, Martina, Martine, Tiny.

Martinus, Bisschop (316-397)

De Heilige Martinus wordt omstreeks 316 geboren als de zoon van een heidens magistraat in Sabaria een Romeinse vesting, in het huidige Hongarije.
Op vijftien jarige leeftijd wordt hij ingelijfd in het Gallische huurleger.
Hij laat zich op achttien jarige leeftijd dopen en verlaat 'zo spoedig mogelijk' het leger. Hij zegt dan tegen de keizer: "Tot nu toe heb ik U gediend; laat mij nu God dienen."
Voor die tijd zou het bekende wonder met de mantel plaats gevonden hebben.

Als hij op een koude winterdag te paard de stadspoort van Amiens nadert, ziet hij een halfnaakte bedelaar die hem op de knieën een aalmoes vraagt. Martinus heeft echter geen geld en trekt daarom kordaat zijn zwaard en snijdt er zijn rode soldatenmantel mee in twee stukken, de helft geeft hij aan de naakte bedelaar.
De volgende nacht verschijnt Christus aan Martinus, gehuld in de helft van de mantel die de arme gekregen had.
Tot de Engelen die Christus omringen zegt Hij:"Martinus, hoewel nog slechts doopleerling, heeft Mij met deze mantel bekleed." Vergelijk: (Matteüs 25: 31-40).
Martinus vestigt zich later bij Poitiers in Frankrijk waar hij buiten de stad voor zichzelf een kluizenaarswoning bouwt. Om de armen in zijn omgeving te kunnen helpen laat hij bewust een glansrijke carrière voorbijgaan en gaat steeds zeer eenvoudig gekleed.
In 371 wordt hij door de meerderheid van het volk en de geestelijken, tegen zijn wil in, tot bisschop van Tours gekozen. Niettemin blijft hij de eenvoudige leefwijze van de monniken trouw.
Onder de vele wonderen die hij tijdens zijn leven mag verricht zou hebben staat opgetekend dat hij drie overledenen weer tot leven gewekt zou hebben.

Reeds kort na zijn dood in 397 vereert het volk hem als een geliefde heilige die altijd het arme volk beschermt en helpt.

Gedachtenis viering (verplicht)

Nog altijd zijn er op de gedachtenis van Sint Maarten, 11 november, in Nederland bepaalde volksgebruiken zoals het rondgaan met gekleurde lampions.

Patroon

Sint Maarten, de man die de helft van zijn mantel aan een arme wegschonk, geldt als de beschermer van bedelaars en mensen aan de zelfkant van de samenleving.
Tegelijkertijd is de heilige de patroon van kleine middenstanders, kleermakers, wijnbouwers en wapensmeden, alsmede van alle wapendragers, soldaten dus.
Ook zijn er nog verschillende kerken aan deze heilige toegewijd zoals in Sneek, Franeker, Bolsward, Kollum en Bergum.

Martyrologium Romanum:

Tértio Idus Novémbris:
Turónis, in Gállia, natális beáti Martíni Epíscopi et Confessóris; cujus vita tantis éxstitit miráculis gloriósa, ut trium mortuórum suscitátor esse merúerit.

In het Nederlands:
11 november:
Te Tours in Frankrijk, geboortedag ten hemel van de gezegende Martinus, bisschop en belijder wiens leven zo zeer gesierd werd door wonderen dat hij de macht verkreeg om drie overleden personen weer tot leven te wekken.

Weerspreuken

 • Sinte Maarten zit met dank, toch reeds op de kachelbank.
 • Is er met St Maarten nog loof aan de bomen, dan mag men van een strenge winter dromen.
 • Als met St Merten de ganzen op 't ijs staan, moeten ze met Kerstmis door het slijk gaan.
 • Is het donker op St. Martijn, zo zal het een zachte winter zijn.
 • Afbeelding

  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

  OF
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur
  Bronzen plaquette van Egino Weinert
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)

  De Heilige Martinus wordt soms afgebeeld als bisschop met staf en mijter.
  Maar meestal gekleed als soldaat die, al dan niet te paard, met zijn zwaard zijn soldatenmantel in twee stukken snijdt en de helft aan een bedelaar schenkt.

  Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 161;
 • Honderd en een Heiligen, pag. 101 heiligen;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 19;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 316;
 • Sulpitius Severus heeft een boekje over Hem geschreven: "het leven van de Heilige Martinus" Erg betrouwbaar is het niet want hij laat Martinus veel wonderen doen die erg veel lijken op die van andere heiligen. Veel nu nog levende legenden zijn door deze schrijver in omloop gebracht.
 • Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Martinus van Tours, met afbeeldingen.
 • Geschiedenis Beleven.
 • Pinkelotje over het Sint Maartenfeest.
 • Internetwijzer basisonderwijs
 • Pastoor Penne vertelt het verhaal van Martinus.