Victor (Victorius)

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Victorius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Victor

Het Latijnse woord 'vincere' betekent "overwinnen". De voornaam Victor is afkomstig van dat Latijnse woord en betekent dan ook: "Overwinnaar".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Victor:
Fik, Vic, Victor, Viktor, Victorio (Spaans), Vitorio (Spaans), Vittorio (Italiaans), Victorius (Latijn).

Vrouwennamen afgeleid van Victor:
Vica, Vicky (Engels), Victoire (Frans), Victoria, Victorina, Victorien, Victorine.

Victor van Marseille

Op het einde van de derde eeuw is de Heilige Victor Romeins officier in Massalia (het huidige Marseille), waar hij heel wat martelingen moet ondergaan omdat hij weigert zijn geloof af te zweren. Als hij weigert de god Jupiter te eren wordt zijn voet afgehakt. Hij gaat, ondanks dat, door met het belijden van zijn geloof.

Wanneer hij gevangen genomen wordt bekeert Victorius zijn bewakers Alexander, Felicianus en Longinus tot het christelijk geloof!
Hij wordt dan veroordeeld om verbrijzeld te worden tussen twee molenstenen.

De molenstenen (of de as) breken op wonderbaarlijke wijze, en er verschijnt een Engel die verkondigt: 'Vicísti Beate Victor, vicísti,' hetgeen betekent: "Je hebt gewonnen heilige Victor, je hebt gewonnen.
Victor wordt uiteindelijk onthoofd, samen met zijn tot het christelijke geloof gebrachte bewakers.

Patroonheilige

Wanneer U het geluk heeft de Luizenmolen te Anderlecht te bezoeken terwijl hij maalt, zult U merken dat de molenaar voortdurend graait in het schuivend stuivend meel. Waarom hij dat doet? Hij zal u schalks antwoorden: "Om te zoeken naar de duim van Sint-Victor!"

Sint Victor is inderdaad de patroonheilige van molenaars, maar ook van zeelieden.

Gedachtenisviering

Zijn gedachtenis viering valt op 21 juli, in België nationale feestdag!

Martyrologium Romanum

Duodécimo Kaléndas Augústi:
Massíliæ, in Gállia, natális sancti Victóris, qui, cum esset miles, et nec militáre neque idólis sacrificáre vellet, hinc, primo in cárcerem trusus ibíque ab Angelo visitátus, deínde váriis cruciátibus punítus, novíssime, contrítus in mola pistória, martyrium consummávit. Passi sunt cum ipso et tres mílites, id est Alexánder, Feliciánus et Longínus.

Romeins Martelaarsboek

21 juli:
Te Marseille in Frankrijk de geboortedag (ten hemel) van de soldaat Sint Victor. Omdat hij weigerde in het leger te dienen en de afgoden te vereren, werd hij gevangen gezet. In de gevangenis werd hij bezocht door een engel. Hij onderging verschillende martelingen tenslotte werd hij verpletterd tussen twee molenstenen en beëindigde zijn martelaarschap samen met nog drie soldaten: Alexander, Felicianus en Longinus.

Afbeelding

Victor
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Victor wordt meestal afgebeeld in Romeins legerkostuum met helm.
Dikwijls heeft hij als attribuut de molenstenen ofwel een model van een windmolen. Maar ook de martelaarspalm en de afgehakte voet komen voor.
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter V)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 192;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Victor van Marseille.
  • In de site van de Luizenmolen te Anderlecht vinden we o.a. een levensbeschrijving van Sint Victor