Petronella van Rome

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

petronella
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Petronella

Petronella of Petronilla is een Romeinse meisjesnaam. Het kan `steen` betekenen. Maar eerder betekent het: uit het geslacht van Petronius.

Meisjesnamen

Meisjesnamen die afgeleid kunnen zijn van Petronella (dan wel van Cornelia of Petrus):
Nel, Nelda, Neline, Nelke, Nella, Nelleke, Nelletje, Nellie, Nelligje, Nelly, Périne (Frans), Pernella (Italiaans), Pernette, Pernilla (Scandinavië), Pernille (Scandinavië), Petar, Pete, Peter, Petera, Peternella, Peti, Petia, Petr, Petra, Petrica, Petrina, Petrona, Petronel, Petronella, Petronette, Petronilla, Pety, Petya, Pieternel, Pieternele, Pieternella.

Petronella van Rome, martelares

Petronella heeft zeker bestaan, daar is geen twijfel over. Verder weten we dat ze als martelaar gestorven is. Maar wanneer ze leefde wordt al moeilijker. Waarschijnlijk tweede of derde eeuw. Zeker is dat ze reeds in de vierde eeuw vereerd wordt.

Volgens sommige overleveringen kiest Petronella (of Petronilla) er al heel jong voor om Christus na te volgen. Dat betekent dat ze ongehuwd wil blijven. Veel meiden kiezen in de eerste eeuwen van onze jaartelling voor zo'n leven in kuisheid en overgave aan Christus.
Dit wordt door haar vader gerespecteerd. Maar niet door een edelman die haar het hof probeert te maken. Tot wanhoop gedreven geeft haar aanbidder haar aan bij de Romeinse regering als christen. Daarop volgt onthoofding, omdat zij uiteraard ook geen offers aan de Romeinse Goden wil brengen.

Petronella moet zeker in hoog aanzien gestaan hebben, haar graftombe kreeg een vooraanstaande plaats in de catacombe van Domitilla. Er werd ook een marmeren sarcofaag geplaatst met het opschrift: "Voor mijn allerliefste dochter".
Dit is ongeveer alles wat vrij zeker is over het leven en sterven van deze martelares.


Wel ontstaan er in de loop van de jaren een aantal legendes over haar:

Zo zou Petronella de dochter zijn geweest van Petrus. Dit is waarschijnlijk een verhaal dat ontstaan is vanwege haar naam, die inderdaad wel erg lijkt op Petrus. We kunnen misschien beter zeggen dat zij in ieder geval een geestelijke dochter van de Apostel was.

Haar naam is dan ook zo goed als zeker niet afgeleid van Petrus, maar van Titus Flavius Petronius, de overgrootvader van de christelijke consul Flavius Clemens, mogelijk familie van de heilige Petronella.

Petrus zou ook de reeds aangehaalde graftekst opgesteld hebben. Deze tekst bezorgde haar daarom een voorkeursbehandeling. Als de catacomben ontruimd moeten worden wegens invallen van vijandige grootmachten wordt Petronella overgebracht naar de St. Pieter. Stiefvader en stiefdochter worden zo met elkaar verenigd. Dat haar verering stand gehouden heeft, is voor een belangrijk deel aan deze traditie te danken.
Op bijna alle lijsten uit de zesde eeuw met graven van heiligen wordt het graf van Petronella genoemd in de lijst van de catacombe Domitilla samen met de namen van de heiligen Archillus en Nereus. Bij opgravingen is een schildering gevonden op een steen die het graf heeft afgesloten. Hierop zien we Petronella afgebeeld terwijl ze een overleden vrouw, Veneranda, de hemel binnengeleid. Verder staat in de steen gegraveerd: Petronilla martelares.

Volgens een geschreven legende [Legenda Aurea door Jacobus de Voragine (ongeveer 1298)] heeft Petrus de zorg voor Petronilla gehad. Zij is niet alleen erg godsvruchtig, maar ook wonderschoon. Petrus is niet de enige die dit opmerkt. Hordes jonge mannen lopen achter haar aan. Petronilla vindt al die aandacht toch wel erg leuk. Bovendien vindt ze dat die jongens eigenlijk wel gelijk hebben, ze is toch ook erg mooi!

Haar eigenliefde neemt zo de plaats in van de liefde voor de Heer. Petrus vindt dat het toch wel de spuigaten uitloopt en bidt dat Petronella ziek mag worden en dat haar gelaat wordt aangetast zodat de mannen haar met rust zullen laten. Petronella wordt inderdaad ziek en de zorgen om haar uiterlijk worden snel minder als de koorts maar niet wil zakken. Voor haar aanbidders is de lol er snel af, zij laten zich niet meer zien.

Als op een dag de leerlingen van Petrus bij hem op bezoek zijn, zegt Titus: "Je kunt immers alle zieken genezen, waarom maak je dan niet dat Petronilla van bed op kan staan?"
Petrus antwoordt: "Omdat ik het zo het beste vind."
Denk overigens niet (zo gaat de legende verder) dat Petrus haar niet kòn genezen, want onmiddellijk daarop spreekt hij: "Sta op, Petronilla, en kom ons bedienen." Het meisje is genezen, en staat op om hen te bedienen." Maar als ze klaar is, zegt Petrus: "Petronilla, ga maar weer naar bed!" Zij gaat terug naar bed, en onmiddellijk krijgt de koorts weer vat op haar.

Wat Petronilla lange tijd niet meer gedaan heeft, gaat ze nu weer doen. Ze zakt door haar knieën en bidt. Ze bidt totdat ze er letterlijk bij neervalt. Dan wijdt Petronella zich weer toe aan de Heer, waarop de koorts wijkt. Haar keuze voor de Heer is dan definitief.

Nu is er een zekere heer Flaccus, die getroffen wordt door haar schoonheid; hij komt haar dus ten huwelijk vragen. Zij antwoordt: "Als je met mij wilt trouwen, stuur dan een paar meisjes die mij naar jouw huis kunnen dragen." Maar als de meisjes zich komen melden sluit Petronilla zich op, vast en bidt. Drie dagen later, kort nadat zij de eucharistie heeft ontvangen, sterft zij.
Flaccus is intens verdrietig. Nu wendt hij zich tot een vriendin van Petronilla, Felicula genaamd. Hij beveelt haar met hem te trouwen of te offeren aan de goden.
Dan blijft zij zeven dagen zonder te eten en te drinken. Vervolgens gelast Flaccus dat zij op de pijnbank gelegd moet worden. Zij sterft de marteldood en haar lijk wordt op de vuilnisbelt achterlaten.

Sint Nicodemus gaat haar stoffelijk overschot ophalen om het te begraven. Dat betekent dat ook hij wordt opgesloten; vervolgens wordt hij gegeseld met gesels waar lood in verwerkt is en tenslotte in de Tiber gegooid.

De schrijver Justus komt zijn stoffelijk overschot bergen om het een eerzame begrafenis te kunnen geven.
Tot zover de Legenda Aurea.

Patroonheilige

De stad Rome is toegewijd aan de Heilige Petronella, (de dochter van Sint-Pieter!).
Verder is ze patrones van pelgrims, reizigers en steenkappers.
Ook wordt zij aangeroepen als beschermvrouw tegen koortsen.
Je hebt van die heiligen die, als je het aantal namen of doopnamen in de geschiedenis mag geloven, in onze streken veel vereerd zijn. Onder die vrouwen is Petronella belangrijk te noemen.

Gedachtenis viering

In het martyrologium vinden we Petronella terug op 31 mei, de dag waarop haar gedachtenis wordt gevierd.

Martyrologium Romanum:

Prídie Kaléndas Júnii:
Romæ sanctæ Petroníllæ Vírginis, fíliæ beáti Petri Apóstoli, quæ, conjúgium nóbilis viri Flacci spernens, et, accéptis triduánis ad deliberándum indúciis, ínterim jejúniis et oratiónibus vacans, tértia die, mox ut Christi Sacraméntum accépit, emísit spíritum.

In het Nederlands:
31 mei:
Te Rome Sint Petronella, maagd, leerlinge van de heilige apostel Petrus. Ze weigerde te trouwen met de edelman Flaccusen werd daarom drie dagen van haar vrijheid beroofd. Ze bracht deze drie dagen door in gebed en op de derde dag gaf ze de geest nadat zij het sacrament van het Lichaam van Christus had ontvangen.

Afbeelding

petronella
Petronella: Klik hier voor telpatroon Petronella 32 x 24 kruisjes
Petrus: Klik hier voor telpatroon Petrus 32 x 24 kruisjes

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter P)


Petronella wordt dikwijls afgebeeld als biddende christen vrouw. Zij draagt een Romeins lang gewaad de zogenaamde tunica. In de hand een palmtak zoals veel martelaren.
Maar ook sleutels en een bezem zien we dikwijls bij haar afgebeeld. Daarmee wordt ze duidelijk afgeschilderd als dienstbode van de heilige Petrus.

In de catacombe van Domitilla te Rome bevindt zich dus een wandschildering die waarschijnlijk uit het jaar 357 stamt. Daarop is te zien hoe de heilige martelares Petronilla de gestorven Veneranda, die haar handen opheft in gebed, het paradijs binnenleidt. Hieruit mogen we afleiden dat halverwege de 4e eeuw Petronilla reeds als heilige werd vereerd. Haar graf bevond zich in die catacombe, maar in de 8e eeuw werd haar gebeente overgebracht naar de toenmalige Sint-Pieter in Rome.

Weerspreuken

  • Regen met Sinte-Petronil maakt van de druiven een paskwil.

  • Is Sinte Petronil doorweekt, de druiven zijn voor niks gekweekt.

  • Als Petronilla's hemd drijfnat wordt overdag, dan zijn zes weken bestemd waarin het drogen mag.

  • Als het met Petronilla regent, word je met weinig koren gezegend.

  • Als Petronilla regen heeft gehad, dan blijft haar kloffie veertig dagen nat.

  • Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 29;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Petronella.