Lambertus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Maarten Luther    Johannes Calvijn    Ingrid    Theodora en Didymus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Lambertus

De naam Lambertus is een samenstelling van de Germaanse woorden 'land' = "land" en 'berht' = "schitterend. De betekenis is dus: "Schitterend in het land" of "Schitterende Landbezitter".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Lambertus: Bart, Bert, Bertus, Lantpert, Landibertus, Lambert, Lambertus, Lambrecht, Lammert, Lamy, Lanzo.

Vrouwennamen afgeleid van Lambertus: Lambertina, Lammechien, Lammerdina, Lammie, Lamy.

Lambertus, bisschop en martelaar (630-673)

Lambertus wordt in Maastricht geboren rond 635, als lid van de Merovingische adel.
Hij is een vriendelijke knappe knul die daardoor zeer geliefd is in zijn omgeving.
Zijn vader geeft hem een godsdienstige opvoeding.

Volgens een legende legt hij tijdens een misviering brandende wierook kooltjes met zijn blote handen in de schoot van zijn koorhemd. Vervolgens brengt hij de kooltjes naar de priester die stom verbaasd ziet dat de kooltjes het koorhemd niet hebben verbrand.

Later wordt Lambertus toevertrouwd aan zijn neef Sint Theodardus, bisschop van Maastricht/Tongeren, die zijn opleiding voltooit.

Bisschop Theodardus gaat in 669 naar koning Childeric II. Enkele zeer machtige personen hebben zich kerkelijke bezittingen toegeëigend en Theodardus wil met hulp van de koning die eigendommen terug zien te krijgen.
Onderweg wordt de bisschop echter door de machtige personen vermoord en Lambertus wordt, met toestemming Childeric II, tot zijn opvolger gekozen.

Nu is Childeric II een losbandig en wreed mens die in 673 door een groep adellijke samenzweerders wordt vermoord.
Omdat Lambertus in de gunst gestaan heeft bij Childeric II, valt ook hij in ongenade van de opstandelingen. Hij wordt verjaagd en vertoeft 7 jaar in de abdij te Stavelot.

Daar gehoorzaamt hij de strenge kloosterregels even nauwgezet als een jonge novice.
Zo wordt verteld dat hij eens midden in de nacht lawaai maakt omdat zijn sandaal op de houten vloer valt. De abt heeft het gehoord en niet wetend wie het lawaai veroorzaakte beveelt hij degene die het lawaai maakte buiten bij het kruis te gaan staan.
Lambertus doet dat gehoorzaam en blijft de hele nacht, dun gekleed, in de nachtkou staan. De volgende morgen ontdekt de abt dat bisschop Lambertus buiten staat. Binnengekomen vraagt de abt vergiffenis, maar Lambertus vindt dat helemaal niet nodig.

Als hij door Pepijn van Herstal weer op de bisschopszetel van Maastricht/Tongeren wordt teruggezet gaat de herder met verdubbelde ijver aan het werk voor zijn kudde.

In de Brabantse provincie Taxandrië treft hij veel heidenen aan en legt zich erop toe deze te bekeren. Hij wordt daarom "Apostel van de Kempen en Taxandrië" (Noord Brabant en de huidige provincie Antwerpen) genoemd. Door zijn geduldig optreden weet hij de barbaarse aard van deze lieden zo te verzachten dat ze gelijk worden aan lammeren. Hij doopt er velen, maar vernietigt ook hun tempels en afgodsbeelden.

Pepijn van Herstal (bij Luik), leeft al enkele jaren in overspel met een concubine, Alpaïs, die ook betrekkingen onderhoudt met Karel Martel. Lambertus steekt zijn kritiek hierover niet onder stoelen en banken. Daarom zweren enkele vrienden van Karel en Pepijn, waaronder een zekere Dodo, samen om met de dame de bisschop te vermoorden. Als zijn dienaren een grote groep gewapende mannen aan zien komen wil Lambertus zich met het zwaard verdedigen. Maar hij bedenkt zich en spreekt de gedenkwaardige woorden: "Als ik vlucht, kan ik aan het zwaard ontkomen; als ik stand houd moet ik ofwel vallen ofwel overwinnen, doch nooit zal mij de eindoverwinning ontgaan."
Als hij te Luik op het graf van zijn voorganger Theodardus aan het bidden is wordt hij in september 706 met een goedgericht pijlschot (dan wel lanssteek) ter dood gebracht.

Zijn lichaam wordt in Maastricht begraven in een Merovingisch grafveld bij de Sint-Pieters kerk.

Bisschop Hubertus van Maastricht brengt het lichaam van Lambertus later terug naar Luik naar de plaats waar de moord heeft plaatsgevonden.
Al snel vereren vele gelovigen hem als een heilige martelaar, die gestorven is voor de christelijke waarden.

Patroon

Lambertus is patroon van Maastricht, Luik, Stavelot, Beers, het Maasland en Arum in Friesland.

Lambertus wordt aangeroepen tegen verlamming.
Hij is de patroon van gehuwden en textielarbeiders.
Hij wordt aangeroepen bij ziekten als verlamming, ook bij het vee.

Gedachtenis viering

Zijn gedachtenis viering valt op 17 september. Met Sint Lambertus, is er 's avonds niet veel licht meer. Dat werd vroeger onderstreept door de lampen te versieren en fakkeloptochten te houden: lammeliedjesavond of lampe-gietersavond. Er werd stevig bij gedronken; tot men lam was eigenlijk.

Martyrologium Romanum:

Quintodécimo Kaléndas Octóbris:
Apud Leódium, in Bélgio, beáti Lambérti, Epíscopi Trajecténsis, qui, cum régiam domum zelo religiónis increpásset, a nocéntibus ínnocens occísus est, sicque aulam regni cæléstis perpétuo victúrus intrávit.

In het Nederlands:
17 september:
Te Luik in België, de heilige Lambertus van Maastricht. Door zijn ijver voor de godsdienst berispte hij de koninklijke familie en werd daarvoor genadeloos gestraft en trad hij aldus binnen in het hof van de hemelse koning om er de eeuwige vreugde te genieten.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
ontwerp : Huib de Corti, 1951; uitvoering : Glasbewerkingsbedrijf Brabant, Tilburg

Lambertus wordt afgebeeld als bisschop, pontificaal gekleed met mijter, staf en gekartelde borstplaat en een opengeslagen boek in de hand.
Zijn gezicht is fris en jeugdig, de ogen zijn gericht op een ver, verheven doel.
Soms ook wel met een pijl, met een zwaard waarvan de kling naar boven is gericht, of met een lans waarmee hij wordt doorboord.


Ook wordt melding gemaakt van een tamme beer in staande houding (wegens het "temmen" van de barbaren) als attribuut.
Er zijn bijna geen plaatjes meer te vinden waarbij dat attribuut wordt gebruikt. Bovenstaand plaatje laat een groep beelden zien die vroeger aanwezig was in de Lambertuskerk in Treuchtlingen. Het is thans te vinden in de Marienkirche in diezelfde plaats.
Toelichting bij dat plaatje: In het midden een staande Sint Korbinian met een beer die zijn last heeft gedragen. In feite is, als die heilige wordt afgebeeld, de beer steeds beladen met reisbagage. Dit is bij dit uit de Lambertus kerk afkomstige beeld echter niet het geval.
Twijfel blijft bestaan of het hier gaat om Lambertus van Maastricht (of Luik) of om de heilige Korbinian.

Lambertus processie, overbrenging van de relieken

Weerspreuken (uit Duitsland)

 • Op Sint Lambert helder en klaar, er volgt een droog jaar.
 • Brengt Lambertus regen, volgt een herfst met weinig zegen.
 • Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 130;
 • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 295;
 • Jöckle, Clemens, Heiligen van Alle Tijden, pag. 226;
 • Jongen, Ludo, Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 138.

 • Zijn leven werd beschreven door J. Notermans (1948) onder de titel: Sint Lambertus.
 • Links

 • Een informatieve pagina op Heiligen Net.
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Lambertus.