Agatha

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

St.Agatha
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Agatha

De naam Agatha is een Latijnse vorm van het Griekse woord 'Αγαθος' (uitgesproken als: agathos) wat "de goede" betekent.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Agatha:
Aagje, Aagke (Fries), Aagt, Agaat, Agaath, Agatha, Agathi, Agascha (Slowakije), Agda (Scandinavië), Ageet, Agi (Duits), Agina, Gasha (Russisch).

Canon Heilige

Agatha is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld tijdens de Eucharistie viering hetzelfde Latijnse kanongebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste vóór de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Ná de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, AGATHA, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Agatha van Catania

Agatha, wordt te Catania op het eiland Sicilië uit adellijke ouders geboren. Zij is jong en mooi maar ondanks dat geheel toegewijd aan God.

In 251 na Christus geeft keizer Decius aan stadsprefect Quintianus het bevel de christenen te vervolgen. Quintianus wordt verliefd op Agatha en probeert haar op allerlei slinkse manieren te verleiden, maar als hij gaan succes heeft, laat hij haar een maand opsluiten in het bordeel van Aphrodisia. Quintianus verwacht dat deze ervaren bordeelhoudster Agatha wel op ander gedachten zal brengen. Maar ook hier weigert ze haar maagdelijkheid op te geven.

Als "verdachte van christelijk bijgeloof" wordt zij vervolgens veroordeeld. Eerst geselen de beulen haar, ze wordt op de pijnbank gelegd en met witgloeiende ijzeren staven gefolterd; tenslotte snijden zij haar de borst(en) af. Als zij in de kerker is geworpen, verschijnt haar 's nachts de apostel Petrus, die haar wonden geneest.

Opnieuw voor de stadsprefect geroepen, volhardt ze in haar belijdenis van Christus; daarom wordt zij naakt op puntige scherven en hete kolen gegooid en heen en weer gerold. Maar als de stad plotseling beeft als door een verschrikkelijke aardschok, wordt Quintianus bang voor een volksoproer en laat de meer dood dan levende Agatha heimelijk naar de kerker terugbrengen. Kort daarna vertrekt zij uit het aardse leven, op 5 februari.

Op haar graf gebeuren veel wonderen.
Op de verjaardag van haar marteldood breekt de vulkaan de Etna uit. Men legt de sluier van Agatha voor de lavastroom die daardoor tot stilstand komt.

Patroonheilige

Agatha beschermt tegen borstkanker en ze verleent bijstand aan de slachtoffers van verkrachting.
Zij wordt aangeroepen tegen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
Maar ook is ze de patrones van klokkengieters, bakkers brandweerlieden en nog meer.

Gedachtenis Viering

De heilige Agatha is één van de bekendste heiligen in Europa; haar naam staat samen met de heilige Agnes, de heilige Cecilia en de heilige Lucia in de eerste Rooms-katholieke lijst van heiligen.
op 5 februari wordt zij herdacht.
In Catania worden ter ere van Sint Agatha half ronde
cakes gebakken die met wit glazuur worden bekleed en bekroond met een rode gekonfijte vrucht.

Martyrologium Romanum

Nonis Februárii.
Cátanæ, in Sicília, natális sanctæ Agathæ, Vírginis et Mártyris; quæ, tempóribus Décii Imperatóris, sub Quinctiáno Júdice, post álapas et cárcerem, post equúleum et torsiónes, post mamillárum abscissiónem, post volutatiónem in téstulis et carbónibus, tandem in cárcere, Deum precans, consummáta est.

In het Nederlands:
5 februari:
Te Catania op Sicilië ten tijde van keizer Decius en de landvoogd Quintianus, de geboortedag (ten hemel) van St. Agatha, maagd en martelares. Na martelingen werd zij gevangen gezet en over scherpe stenen en hete kolen gesleept. Op wrede wijze werden haar borsten afgesneden en beëindigde ze haar leven als martelaar in de gevangenis.

Afbeelding

agatha
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Op afbeeldingen draagt de heilige Agatha meestal een lang kleed met mantel en eventueel een sluier.
Als marteltuig houdt ze een tang, mes, schaar of fakkel in de hand.
Op een boek of schaal liggen één of twee borsten, of de martelaarspalm.
Soms zien we ook de brandstapel of de gloeiende kolen of de heilige Petrus die haar in de gevangenis komt genezen van haar verwonding.


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)Feest cakes ter ere van Agatha

Spreekwoorden

Zij is een nieuwsgierig Aagje.
Aagt kent Trui wel. (zij weten wat ze aan elkaar hebben, ons kent ons.)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 31;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 223;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 12.
  • Links

  • Op de site Heiligen Net de uitvoerige legende
  • Op deze Duitstalige site "Heiligen Lexicon" veel informatie.
  • Ook op Marypages veel informatie
  • Hoe bak je Agatha Cakes? (Engels talig)