Leonardus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Leonardus

Waarschijnlijk is de naam Leonard(us) afgeleid van het Latijnse woord 'Leo' = "Leeuw"en het Germaanse woord 'hard' = "sterk, dapper". De naam betekent dan "sterk of dapper als een leeuw".
Maar kan ook van het Germaanse woord 'lewa' = "genadig zijn en betekent dan "sterk door genade".

Mannennamen:

die van Leo zijn afgeleid: Len, Lenard, Lennartd, Lennart, Lennert, Lennir, Leen, Leendert, Len, Lenno, Lenny, Leo, Leon, Léon, Leonard, Léonard, Leonardo, Leonardus, Leonel, Leonhard, Leone, Leonid (Russisch), Leopold, Lienert, Linard, Lindert, Lionardo, Lionel, Nard, Nardus, Narus.

Vrouwennamen:

van Leo afgeleid: Leonarda, Leonardina, Leenderina, Leentje, Lena, Leni, Lenie, Lennie, Leona, Leondra, Leny, Leontien, Leontine, Léontine, Leonie, Léonie, Leonoor, Leonora, Narda.

Meerdere Heiligen,

De naam Leonardus is door vele heilige en minder heilige pausen gedragen, in totaal 13 stuks.
Het Byzantijnse rijk heeft vele keizers gekend die dezelfde naam droegen.

Ook onder de Martelaren van Gorkum. bevindt zich een Leonardus. En wel de H. Leonardus van Veghel. Hij was een wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorcum, geboren omstreeks 1527 te 's-Hertogenbosch. Hij was de belangrijkste woordvoerder tijdens het proces dat voerde naar de dood door ophanging van de 13 martelaren.

Maar hieronder de meest bekende Heilige Leonardus van Noblac:

Leonardus van Noblac


De Heilige Leonardus leeft in de zesde eeuw als kluizenaar te Noblac (tegenwoordig St. Leonard de Noblac genaamd) dicht bij Limoges.
In het jaar 496 laat Clovis, Koning der Franken, zich dopen als eerste christenkoning. Samen met hem worden drie duizend edelen gedoopt en onder hen is volgens het verhaal Leonardus.

Geïnspireerd door bisschop Remigius, die hem gedoopt heeft, verkiest hij het liederlijke leven aan het hof de rug toe te keren en wil hij zich voortaan als een echte christen gedragen. Daarom wordt hij leerling van bisschop Remigius. Daar leert hij voor priester.

Na zijn wijding verblijft Leonardus enige tijd aan het hof, maar als Koning Clovis, die veel waardering voor hem heeft, hem tot bisschop wil benoemen, bedankt hij voor de eer en vlucht naar Orleans.

Een tijd lang verblijft hij daar in een klooster, maar als de abt komt te overlijden wordt Leonardus onrustig en verlangt hij naar de eenzaamheid.

Hij verlaat het klooster en vindt bij Noblac een rustig plekje waar hij voor zichzelf een hutje bouwt.

Maar lang duurt die eenzaamheid niet want in zijn ijver om het evangelie te verkondigen verzamelt hij spoedig een grote groep volgelingen om zich heen.

Een legendarisch levensverhaal (uit de elfde eeuw) maakt hem ver na zijn dood wijd en zijd bekend. Dit verhaal schrijft hem vele wonderen toe en vermeldt dat de mare van vele gebedsverhoringen als een lopend vuurtje de wereld rond is gegaan.
Een voorbeeld:
Als Koning Clovis eens op jacht is en zijn zwangere vrouw bij hem is, krijgt zij plotseling weeën, de zwangerschap dreigt te mislukken. Omdat Koning Clovis gehoord heeft van de wonderdaden van Leonardus ontbiedt hij hem met spoed aan het hof. Clovis vraagt hem dringend voor zijn vrouw en het kindje te bidden. Daarbij doet de Koning een belofte. Leonardus zal bij de geboorte van een gezonde nakomeling zoveel grond ontvangen als in één dag bereden kan worden. Er komt een wolk van een baby ter wereld en Leonardus rijdt een dag lang rond op zijn paard. Zo verwerft hij een groot stuk land waar hij een klooster voor zijn volgelingen op kan bouwen.

Ook de bijzondere zorg die hij voor de gevangenen zou hebben gehad wordt beschreven.
Dagen lang verblijft de monnik tussen de misdadigers die onder mensonwaardige omstandigheden moeten leven. Leonardus weet velen van hen te bekeren. Hij trekt de stoute schoenen aan en vraagt aan Clovis alle pas door hem gedoopte christenen vrij te laten. Met de nodige tegenzin voldoet de Koning aan dit verzoek.
Leonardus overlijdt omstreeks 559.

Martyrologium Romanum

Octávo Idus Novémbris:
Lemóvicis, in Aquitánia, sancti Leonárdi Confessóris, qui fuit beáti Remígii Epíscopi discípulus. Hic, nóbili génere ortus, solitáriam vitam delégit, et sanctitáte ac miráculis cláruit; ejúsque virtus præcípue in liberándis captívis enítuit.

Romeins Martelaarsboek

6 november:
Te Limoges in Aquitanië de Heilige Leonardus, belijder, leerling van de heilige bisscop Remigius, en geboren uit een adellijke familie, maar die er ondanks dat, voor koos een eenvoudig leven te leiden. Hij werd vereerd om zijn heiligheid en wonderen, maar zijn bijzonder kracht toonde hij vooral in het bevrijden van gevangenen.

Afbeelding:

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesBronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter L)

Meestal wordt Leonardus afgebeeld als abt in zwart habijt met borstkruis of in liturgische gewaden met staf en/of boek. In de handen heeft hij gebroken ketenen van de gevangenen en soms knielen vrijgelaten gevangenen naast hem.
Dat er soms vee wordt afgebeeld bij deze heilige komt omdat hij als patroon van boeren en hun vee werd vereerd.

Patroon

Vooral in Zuid Duitsland en Oostenrijk is hij een van de meest vereerde volksheiligen.
Hij is patroon van de gevangenen, later ook van kraamvrouwen en zieken en vooral ook van de boeren en hun vee (dit laatste omdat men dacht dat de kettingen van zijn beeltenis koeien kettingen waren.)

Feestdag

Aan de feestdag 6 november is een reeks landelijke gebruiken gekoppeld met name in Duitsland.

Literatuur

 • Jo Claes e.a.: Sanctus pag. 127
 • Clemens Jökle: Heiligen van alle tijden: pag. 281
 • Alban Butler: Heiligen Levens: pag. 158
 • Leonardus van Veghel


  Leonardus van Veghel die als martelaar gestorven is in Gorcum wordt als pastoor afgebeeld en draagt zoals alle martelaren van Gorcum de strop om de hals en de martelaarspalm in de hand. Zie bij Adrianus

  Links

 • Meer informatie op Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Leonardus van Noblac.
 • Leonardus heet ook een van de martelaren van Gorcum.