Thomas

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Thomas

De Aramese naam 'Thomas' betekent: "Tweeling".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Thomas:
Thom, Thomas, Tom, Toma (Russisch), Tomáa, Tomas (Spaans), Tomás (Spaans), Tomaz (Sloveens), Tòmas (Schots), Tommaso (Italiaans), Tomasz (Pools), Tamás, Tommie, Tomos, Tuomas (Fins), Tuomo (Fins).

Canon Heilige

Thomas is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste voor de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, THOMAS, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Na de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Thomas, Apostel

Thomas de leerling van Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook 'Didymus' genoemd dit is de Griekse vertaling van het Aramese 'Toma' en dat betekent "tweeling".
Het meest bekend is hij toch als "de ongelovige Thomas".

Thomas wordt geboren te Metsaïda en werkt er als timmerman of bouwmeester. Hij is een gelovige Jood.
De apostel Thomas kan het best beschreven worden als iemand die altijd op zoek is naar de waarheid.
Maar anderen noemen hem een pessimist en een twijfelaar.

Aanvankelijk vindt hij het moeilijk om iets aan te nemen maar uiteindelijk triomfeert zijn geloof.
Zo staat in het Evangelie van Johannes te lezen (Johannes 14: 4-7): Dat Jezus op zeker dag tegen zijn leerlingen zegt: "Ik ga een plaats voor jullie bereiden. Ik zal terugkeren en jullie bij me opnemen, want waar ik ben mogen jullie ook zijn. En jullie weten de weg waar ik naartoe ga." Thomas begrijpt het niet allemaal en vraagt: "Meester, wij weten niet waar U naar toe gaat. Hoe moeten we dan de weg erheen kennen?" En dan antwoordt Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt bij de Vader dan door Mij. Als je mij zou kennen, kende je de Vader ook. Jullie kennen Hem want je hebt Hem gezien."

Verder lezen we in Johannes 20: 24-29 dat Thomas niet aanwezig is bij de tien andere apostelen, als Jezus na zijn dood aan hen verschijnt. Hij weigert op hun woord aan te nemen dat Jezus leeft. En hij verklaart: "Voor ik de afdruk van de nagels in zijn handen heb gezien en mijn vinger gelegd heb in de zijde heb gelegd op de plaats waar de lans Hem heeft doorstoken, zal ik niet geloven dat hij leeft." Acht dagen later verschijnt Jezus opnieuw aan zijn apostelen. Thomas is er dan ook bij. Hij raakt Jezus handen en zijde aan en roept: "Mijn Heer en mijn God." Waarop Jezus opmerkt: "Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven."

Meerdere vroeg christelijke schrijvers melden dat hij aan Meden en Perzen het evangelie verkondigt. Mogelijk bezoekt Thomas als 'missionaris' India. De christenen van India noemen zich nog graag 'Christenen van Sint Thomas'. Een kruis uit de zesde eeuw bevat een inscriptie over deze apostel en ligt in de kerk van Mailapur dicht bij Madras, waar naar men zegt ook zijn stoffelijk overschot begraven ligt.

Thomas wordt door lanssteken om het leven gebracht op bevel van koning Misdai, omdat hij diens vrouw tot het christendom bekeerd had.

Verschillende apocriefe geschriften worden aan Thomas toegeschreven het meest bekende is Thomas evangelie.

Gedachtenis viering

De feestdag van Sint Thomas die vroeger gevierd werd op 21 december (vergelijk het Sint Thomasluiden) is later verplaatst naar 3 juli.

Martyrologium Romanum:

Duodécimo Kaléndas Januárii:
Calamínæ natális beáti Thomæ Apóstoli, qui Parthis, Medis, Persis et Hyrcánis Evangélium prædicávit; ac demum in Indiam pervénit, ibíque, cum eos pópulos in Christiána religióne instituísset, Regis jussu lánceis transfíxus occúbuit. Ipsíus relíquiæ primo ad urbem Edéssam, in Mesopotámia, deínde Ortónam, apud Frentános, translátæ sunt.

In het Nederlands:
21 december:
Te Mailapur, de geboortedag (ten hemel) van de heilige apostel Thomas, die het evangelie verkondigde aan de Parten, Meden, Perzen en Hyrcaniërs. Tenslotte was hij in India binnengedrongen en onderrichtte de inwoners aldaar het christelijk geloof, hij stierf doorboord door lansen op bevel van de koning. Zijn relieken werden eerst overgebracht naar de stad Edessa in Mesoporamië en vervolgens naar Ortona bij de Fretaniërs.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter T)

Thomas wordt afgebeeld met een lans of als bouwmeester met b.v. een winkelhaak in de hand.
Maar vaak ook terwijl hij zijn hand legt in de wonden van de verrezen Heer.

Weerspreuken

 • St. Thomas de kortste dag en de langste nacht (21 december).
 • Langste nacht! St. Thomas geeft de winter kracht.

  Spreekwoord

 • Hij is een ongelovige Thomas.
 • Literatuur

 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 281;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 431;
 • Andere Heiligen met de naam Thomas

  Ander bekende heiligen en/of schrijvers met dezelfde naam zijn: Thomas Becket die van 21 december 1118 leefde tot 29 december 1170 . Hij stierf als bisschop van Canterbury de marteldood.
  En Thomas van Aquino, een groot theoloog die leefde van 1224 tot 7 maart 1274. Zijn bekendste werk is de Suma Theologica.
  Thomas à Kempis is de middeleeuwse schrijver van het bekende boekje: De navolging van Christus."

  Links

 • Meer over de heilige opHeiligen net.
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over apostel Thomas.
 • Het Thomas evangelie
 • Franstalige site met veel afbeeldingen.