Damiaan

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Damiaan
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Damiaan

Waarschijnlijk komt de naam Damiaan van de Latijnse naam Damianus. Die naam kan zijn afgeleid van het Griekse woord 'δαμαζειν' (damazein) dat "bedwingen" betekent.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Damiaan:
Damiaan, Damian, Damiën, Damianus, Damien, Damion, Damy.

Vrouwennamen afgeleid van Damiaan:
Damiana.

Cosmas en Damianus

In de geschiedenis van de Heiligen kennen we het artsen koppel Cosmas en Damianus.
Over die Damianus leest U op Heiligen net.

Pater Damiaan (Jozef De Veuster)

In het Vlaamse dorpje Tremelo wordt in 1840 Jozef De Veuster geboren. Niemand kan dan nog voorzien dat hij wereldberoemd zal worden als Pater Damiaan.

Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen. De kleine Jozef wil missionaris worden en treedt daarvoor in bij de nog jonge congregatie van de Heilige Harten, ook wel Picpussen genaamd, naar de straat in Parijs, de rue de Picpus, waar hun hoofdkwartier, hun moederhuis gevestigd is. Als kloosternaam kiest hij: Damianus evenals b.v. de Heilige Lucia één van de z.g.n. canon heiligen, die als arts de martelaarsdood stierf in de vierde eeuw.

Als hij zijn priesterstudie nog niet heeft beëindigd mag hij in 1863 toch op zijn eigen verzoek naar Hawaï gaan, waar net een nieuwe missie is gestart.
Als hij na een reis van vijf maanden op 19 maart 1864 (feestdag van Sint Jozef), in Honolulu aankomt, wordt broeder Damianus vanwege het enorme tekort aan priesters, alsnog gewijd. Bijna tien jaar werkt hij als priester en missionaris op het eiland Hawaï.

In januari 1866 wordt op het eilandje Molokai, een van de Hawaiaanse eilanden, een melaatsenkolonie geopend. Melaatsheid, lepra, is dan nog een zeer besmettelijke en ongeneeslijke ziekte.
Hawaii, een klein koninkrijkje in de Stille Oceaan, maakt in die tijd deel uit van de Verenigde Staten van Amerika.
Van 1866 tot 1878 worden er op Molokai 3101 melaatsen opgenomen, 1985 mannen en 1116 vrouwen. De meesten sterven niet lang daarna. In 1884 zijn er nog 841 mensen in leven.

In 1873, het jaar van Damiaans komst op Molokai, staan er nog 809 melaatsen ingeschreven. Ze wonen in twee dorpjes, Kalupapa en Kalawao en voorzien zichzelf in het onderhoud door het beoefenen van kleine landbouw. Daarnaast krijgt elke zieke bijstand van de (Amerikaanse) overheid: een en twintig pond rijst, zeven pond vlees, lampolie en zeep en ook nog twee dekens en twee stel kleren per jaar. De overheid zorgt ook nog voor een medische post. Hoewel allerminst een vetpot, zijn voedsel en gezondheid niet de grootste problemen waarmee pastoor Damiaan in 1873 te maken krijgt. Dat is de moedeloosheid en de 'zedeloosheid' van de (ook door hemzelf) opgegeven parochianen.

Over de benoeming van Damiaan tot pastoor van Molokai gaat een mooi verhaal. De bisschop vindt dat de melaatsen op Molokai, een priester nodig hebben. Maar wie kan dat gaan doen? Hij roept zijn jonge priesters bij elkaar en zegt: "De lijdenden en stervenden op Molokai hebben hulp nodig. Maar wie er naar toe gaat, wordt er levend begraven. Ik kan noch mag het jullie gebieden."
Dan staat meteen pater Damiaan op en zegt: "Monseigneur, bij mijn heilige professie werd over mij het baarkleed uitgespreid om me te leren, dat de vrij aanvaarde dood het begin is van nieuw leven. Ik verlang te worden begraven op Molokai. Laat mij gaan." En zo geschiedt.
Op 10 mei 1873 slaapt hij voor het eerst op Molokai. Onder de blote hemel, want een huis moet hij nog bouwen.

Een dokter beschrijft Damiaans missiewerk op Molokai als volgt:

Pater Damiaan werkte als architect, bouwvakker, timmerman en schilder. Onderwijzend en werkend vond hij toch tijd voor zieken en stervenden. Hij verzorgde honderden verminkte patiënten die naar hem toekwamen om zalf en zwachtels. Daarnaast beoefende hij gewetensvol de gewijde taken van de kerk. Hij spoorde aan tot matigheid, moraal en gezinsleven, het vermijden van gokspel en tot aandacht voor persoonlijke netheid en van kledij. Hij onderwees tuinbouw en kookkunst en allerlei huishoudelijke vaardigheden die in grote mate bijdroegen tot het verbeteren van de levensstandaard van de bannelingen.

Niet iedereen is trouwens even positief over Damiaans werklust. Zijn kerkelijke superieuren vinden hem maar een zeurkous omdat hij altijd maar weer om geldelijke hulp voor zijn melaatsen vraagt. Vijanden beginnen een lastercampagne en beschuldigen hem van ontucht. Maar ook de internationale pers ontdekt hem. Hij krijgt internationaal positieve bekendheid en hulp en wordt al bij zijn leven 'de pater van de melaatsen' of ook 'de held van Molokai' genoemd.

Bij de jaarwisseling van 1885, verbrandt Damiaan, tijdens een kort bezoek aan Honolulu, zijn voet zonder het te voelen. Een duidelijk teken dat hij Besmet is met Lepra.

Zestien jaar na zijn aankomst op Molokai, is Damiaan dus besmet met de gevreesde ziekt.
Kort voor zijn overlijden zegt hij: "Zien jullie mijn handen? Alle wonden gaan dicht, de korsten worden zwart; dat betekent het einde, dat weten jullie goed. Kijk ook naar mijn ogen, ik heb zoveel melaatsen zien sterven, ik vergis me niet, de dood is niet ver meer."

Hij sterft op 15 april 1889, nog geen vijftig jaar oud.

Pater Damiaan wordt begraven op het kerkhofje waar hij zelf zoveel parochianen heeft begraven, naast het kerkje gewijd aan de heilige Philomena.


Hij rust er tot 1936. In dat jaar wordt het lichaam van de 'held van Molokai' opgevraagd door zijn vaderland België en met groot vertoon overgebracht naar Leuven waar hij opnieuw in een praalgraf wordt begraven.
In 1995 wordt pater Damiaan daar zalig verklaard. Dan keert zijn rechterhand, de hand waarmee hij zegende, troostte en weldeed - terug naar de plaats waar hij als missionaris werkte en stierf: het dorpje Kalawao op Molokai. Nu een nationaal park.
Op 11 oktober 2009 wordt de Vlaamse missionaris Jozef De Veuster in de hele wereld bekend als Pater Damiaan heilig verklaard. Hij wordt aangesteld als patroonheilige van aidspatiënten en melaatsen. Hij was toen al gekozen tot de 'grootste Belg aller tijden'.

Patroonheilige

Pater Damiaan wordt vereerd als patroonheilige van Lepra- en Aidspatienten.

Gedachtenis Viering

15 april is de gedachtenis viering van Damiaan de Veuster. 10 mei wordt hij in België en USA herdacht.

Afbeelding

Damiaan
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter D)

Op afbeeldingen vinden we pater Damiaan meestal tussen zijn melaatsen. Omdat er nog foto's van hem zijn zijn veel afbeeldingen gelijkend. Heel dikwijls draagt hij zijn zwarte bolhoed of een strohoed.

Links

  • Voor meer informatie de site van het damiaancentrum nederland
  • Of op damiaancentrum België
  • Werkstukken van een scholieren met uitgebreide levensverhalen
  • Pater Damiaan werd verkozen tot grootste Belg aller tijden.
  • Heiligen Net biedt informatie en veel afbeeldingen.
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie en autentieke foto's.