Caecilia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Caecilia
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Caecilia

De voornaam Caecilia is waarschijnlijk afkomstig van een Romeinse familienaam. Omdat het Latijnse woord 'caecus' dat "blind" betekent kan het zijn dat een voorvader van Caecilia blind geboren was.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Caecilia:
Caecilia, Caela, Cäcilia (Duits), Cecil, Cécile, Ceciel, Cecile, Cecilia, Ceccily (Engels), Celecia, Celia, Celie, Célie, Celina, Celine, Cicely, Cicilia, Cylia.

Mannennamen afgeleid van Caecilia:
Cecil, Caecilius, Ceremco (+Remco).

Canon Heilige

Caecilia is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste vóór de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Ná de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, CAECILIA en Anastasia.

Caecilia

Van de heilige Caecilia is niet veel bekend. Rond het jaar 230 wordt zij te Rome gedood.
Volgens de legende stamt zij ten tijde van Keizer Alexander Severus uit het aanzienlijke geslacht van de Caecillianen. Caecilia legt als kind de gelofte van maagdelijkheid af. Op zeer jonge leeftijd heeft zij zich, zoals dat heet, met Jezus verloofd.

Een jonge man, Valerius genaamd, hoopt haar te mogen huwen. Alles is voor de bruiloft gereed maar onder de klanken van muziekinstrumenten zingt de maagd Caecilia in haar hart een zang voor de Heer Jezus, haar enige verloofde. Tijdens de huwelijksnacht vertelt zij haar man Valerius dat zij de gelofte van kuisheid heeft afgelegd. En dat zij wordt beschermd door een engel van God zodat niemand haar mag aanraken. Als dit wel gebeurt, zal de toorn van de hemel op deze persoon neerdalen. Wanneer haar man vraagt om de engel te mogen zien antwoordt zij dat dit mag als hij zich door de paus laat dopen.
Valerius doet dit inderdaad en wanneer hij weer thuis komt ziet hij hoe een engel Caecilia rozen brengt. Hierop wordt Valerius een van de ijverigste Christenen. Zo bekeert hij onder andere ook zijn broer Tiberius.

Gedrieën verzorgen Caecilia, Valerius en Tiberius de begrafenissen van Christenen die bezwijken aan de vervolging.
Vol vuur preken zij voor hun woning om meer bekeerlingen te maken.

Op bevel van de prefect Almachius worden Valerius en Tiberius gevangen genomen en onthoofd. Caecilia wordt later ook gevangen genomen en in haar huis in kokend water gezet om zo te sterven. Maar het kokend water deert de vrouw niet. Daarop wordt zij veroordeeld tot de dood door het zwaard. Tot drie maal toe moet de beul toeslaan. Zwaar gewond ligt de jonge vrouw nog drie dagen in haar huis. In deze drie dagen laat zij heel haar bezit na aan de diakenen en de armen van de stad.

Tenslotte sterft zij op 22 november 230 aan haar verwondingen.

Zij wordt beschouwd als het volmaakte voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde tot Christus maagd blijft en als martelares gestorven is. In 1599 wordt haar graf geopend en vindt men haar lichaam ongeschonden.

Patroonheilige

Sinds de middeleeuwen wordt Caecilia vereerd als patrones van de kerkmuziek. Of zij muzikaal is geweest, is onbekend. Het wordt echter wel vermoed, afgeleid uit een poëtische zin uit een oude "vita" (levensbeschrijving). In dit verhaal staat over de huwelijkssluiting geschreven: "Terwijl het orgel klonk, zong de maagd caecilia in haar hart voor haar enige Heer..." Nu kan de Latijnse zinsnede "terwijl het orgel klonk" ook vertaald worden als: "terwijl de verwarmingspijpen geluid maakten.." en dat betekent dus eigenlijk dat het in de wintertijd was! Daarbij moet worden aangetekend dat Romeinse huizen toen reeds een centraal verwarmingssysteem hadden met een buizenstelsel dat enig lawaai veroorzaakte.
Verder is zij ook patrones van: muzikanten, instrumentenmakers, orgelbouwers, dichters.

Gedachtenis Viering

De gedachtenis viering van deze Maagd en Martelares is 22 november.

Martyrologium Romanum

Décimo Kaléndas Decémbris.
Sanctæ Cæcíliæ, Vírginis et Mártyris, quæ ad cæléstem Sponsum, próprio sánguine purpuráta, transívit sextodécimo Kaléndas Octóbris.

Romeins Martelaarsboek

22 November
Heilige Caecilia,maagd en martelares, die op 1 september, gezuiverd door haar eigen bloed, opging naar haar hemelse bruidegom.

Afbeelding

Caecilia
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Caecilia wordt afgebeeld in mooie gewaden dikwijls met sluier, bloemenkrans of martelaarskroon.
Naast het orgel heeft ze ook ander muziekinstrumenten als gitaar, citer, harp, lier enzovoorts. Maar ook het zwaard, een boek, of ketel met kokend water komen voor.Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter C)


Patroonnaamkaarten van Egino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter C)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 166;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 198;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 85.
  • Links

  • Meer over Cecilia op Heilige Net.
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie en mooie plaatjes.