Peerke Donders

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Peerke Donders
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Peerke Donders

Peerke is een voornaam afkomstig van Petrus en betekent "Steenrots".
Donders is de familienaam van de heilige.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Peerke Donders:
Omdat Peerke een voornaam is afkomstig van Petrus zie voor afleidingen die pagina
Donders is de familienaam van de heilige en wordt voor zover bekend niet als voornaam gebruikt.

Peerke Donders

Peerke (ook Petrus) Donders CssR, 'Batavia' Paramaribo, Suriname; missionaris.

Peerke Donders wordt te Heikant, een buurtschap nabij Tilburg, geboren op 27 oktober 1809.
Hij komt uit een zeer arm gezin. Zijn vader, Arnold Donders, verliest tot drie maal toe zijn vrouw, onderwie Petronella van den Berkel de moeder van Peerke. Ook verliest hij enkele kinderen.
Voor Peerke is het duidelijk dat hij als oudste in het gezin niet in de gelegenheid is om zijn grootste verlangen waar te maken priester te worden.
Hij wordt thuiswever net als zijn vader en kan als zodanig helpen het gezin in leven te houden. Toch blijft het priesterschap hem trekken. In een brief aan zijn pastoor zet hij later nog eens uiteen waarom hij dat zo graag wil.
Hij is eerlijk genoeg ook de bezwaren ertegen te vermelden. De pastoor oordeelt positief. Peerke mag het proberen. Hij is dan 22 jaar.
Hij gaat naar het seminarie van Sint-Michielsgestel, waar hij naast student ook huisknecht wordt. Op die manier kan hij als armlastige student in het huis zijn studie verdienen. Hij is beslist geen uitblinker in de studie.
Ook in die tijd bestaat al de akelige gewoonte om zwakke leerlingen te plagen en pesten maar hij doorstaat dat en toont standvastig te zijn in zijn roeping.
Op 5 juni 1841 wordt hij te Oegstgeest priester gewijd.
Kort daarna komt de noodkreet van de bisschop van Suriname hem ter ore: of er edelmoedige priesters zijn die hun pastorale zorg willen wijden aan de Hollandse kolonisten die zo geteisterd worden door tropische ziekten. Peerke is de enige die zich aanmeldt.
Op 16 september 1842 arriveert hij in Paramaribo. Samen met de bisschop en nog één priester, die spoedig aan tropische ziekte overlijdt, werkt hij in de pastoraal voor de Nederlandse gelovigen.
Peerke's werkterrein wordt al gauw het oerwoud: hij wordt rivierenpater. Omgeven door muskieten en allerhande ongedierte trekt hij naar de nederzettingen van de bosnegers, waar negerslaven die door de Hollanders uit Afrika naar Suriname zijn gesleept vanuit de plantages zijn gevlucht tot diep in de oerwouden wonen.
Ook besteedt Peerke zijn zorgen aan de inlandse Indianen, van wie vooral de Arrovacchi toegankelijk blijken te zijn voor het evangelie. Op zijn oude dag leert hij zichzelf nog harmonium spelen om daarmee makkelijker toenadering met de bevolking tot stand te brengen.
Toch is Peerke Donders het meest beroemd geworden door zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia' een eind buiten Paramaribo. Aan deze eenzame, verstoten en vergeten mensen besteedt hij de meeste toewijding. Hij verzorgt de walgelijkste ziektegevallen, aanhoort hun klachten en verhalen, probeert ze op te beuren en legt hun uit dat de zonde veel en veel erger is dan de melaatsheid. Het schijnt dat ze hem desondanks een keer verdreven hebben. Maar met gejuich wordt hij later weer ingehaald.
In 1865 wordt de Surinaamse missie toevertrouwd aan de paters Redemptoristen. Op zijn oude dag treedt Peerke dus toe tot deze Congregatie en legt van harte de drie religieuze geloften af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. In wezen betekent dit voor hem geen enkele verandering. In feite heeft hij heel zijn leven in de geest gestaan van die geloften.
Op 14 januari 1887 komt er een eind aan dit heilige leven. Wonderlijk genoeg heeft hij de ziekte melaatsheid nooit gekregen en sterft aan een nierontsteking
Hem schijnt ooit gevraagd te zijn of hij nu meer van God hield of van de mensen. Zijn antwoord herinnerde aan het beroep dat hij ooit geleerd had: 'Je vraagt toch ook niet aan een wever of de schering belangrijker is dan de inslag?'

Gedachtenis viering

Feest 14 januari.

Afbeelding

Van Peerke Donders zijn authentieke portretten bewaard: een magere man, aan wie de eenvoud en hartelijkheid van zijn gezicht zijn af te lezen. Vaak wordt hij afgebeeld met één of meer melaatse kinderen, terwijl zijn hand beschermend op de schouders rust.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 289 ;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie.
  • Levensloop.