Jeremia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Jeremia
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Jeremia

De betekenis van deze oude Hebreeuwse naam is: "De Heer richt op" of "de Heer sticht", of ook: "de Here bevestigt of verheft" of: "De Eeuwige grondvest".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Jeremia:
Hieremia, Jeremi, Jeremia, Jeremiah, Jérémie, Jeremias, Jeremy (Engels), Jermias.

Vrouwennamen afgeleid van Jeremia:
Jera, Jeremie, Jerina.

Jeremia

Jeremia is één van de grote profeten uit het oude testament. Hij wordt geboren in Anatot, even ten noorden van Jeruzalem. Leeft van ongeveer 645 tot ongeveer 587 voor Christus.
De profeet Jeremia profeteert in Juda en wel tijdens de regering van Josia, Jojakim en de zwakke koning Zedekia, vóór en tijdens de val van Jeruzalem
(2 Kon. 23 - 25; 2 Kron. 34 - 36).

Hij is een fel criticaster van de politiek-religieuze verhoudingen in Judea, die uiteindelijk hebben geleid tot de val van Jeruzalem in 587 en het begin van de Babylonische ballingschap.

Zijn profetiën worden niet altijd enthousiast ontvangen door de heersende kringen. Hij mag na waarschuwingen voor de naderende verwoesting van de tempel het tempelcomplex niet meer betreden, en koning Jojakim laat de boek-rollen met zijn uitspraken verbranden.
De profeet laat hierop zijn leerling Baruch een nieuwe rol maken en voorlezen op verschillende plekken in de stad.

Nadat de koning van Babel Nebukadnezar Jeruzalem definitief heeft ingenomen, kiest Jeremia ervoor in de stad te blijven en niet in ballingschap te gaan.
Veel, zeer veel heeft Jeremia in Jeruzalem te lijden, doordat zijn zending en opdrachten worden miskend. Hij wordt zelfs in een leegstaande put geworpen.

Toch volgt hij tenslotte de rest van zijn volk op hun vlucht naar Egypte (Jer. 43:6), waar hij zich op het einde van zijn leven nog richt tot de Judeeërs die zich samen met hem in dit land gevestigd hebben. Uiteindelijk verovert de Koning Nabukadnezar van Babylonië ook dat land en voert Jeremia toch in ballingschap naar zijn land. Mogelijk sterft de profeet in dat vreemde land, anderen beweren echter dat Jeremia in Egypte gestorven is

Bijbelboek Jeremia

Het boek Jeremia telt twee en vijftig hoofdstukken.
Het aansluitende boek is bekend als de Klaagliederen.

De profetieën opgeschreven in het bijbelboek Jeremia spiegelen het volk aan de ene kant voor dat het zich gedraagt als een trouweloze echtgenoot en wat hiervan uiteindelijk de consequenties zullen zijn.

Aan de ander kant is er ook ruimte voor bekering en redding en woorden van troost. Niet alleen Juda en Israël wordt een grimmig noodlot voorgehouden, ook de omringende volkeren, zoals de bewoners van Moab, Ammon en vooral Babel moeten het bezuren.

In de hoofdstukken 1 t/m 24, vertelt Jeremia over zijn worstelingen met God, zijn roeping en het geloof. Op delen van de hoofdstukken 19 en 20 na, zijn ze geschreven in de ik-vorm. Het begint met de twee visioenen die hij in 627 krijgt: God waarschuwt: "Vanuit het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners van het land".

De hoofdstukken 26 t/m 45 beschrijven de ervaringen van Jeremia in de derde persoon. Het boek is niet chronologisch samengesteld en bevat allerlei aanvullingen en uitbreidingen. In het aansluitende boek Klaagliederen doet Jeremia uitgebreid zijn beklag over de val van zijn geliefde stad.

De hoofdstukken 46 t/m 51: bevat de Profetieën over Egypte en andere volkeren.

Hoofdstuk 52: Aanhangsel: het lot van Jeruzalem.

Bijzonder belangrijk zijn:
De aankondiging van de rechtvaardige Spruit, de Here onze gerechtigheid (volgens de christelijke godsdiensten is dat Jezus Christus) (Jer. 23: 5, 6; 33: 15, 16).
De aankondiging van de terugkeer uit Babel na 70 jaren (Jer. 25: 11, 12).
De profetie over de terugkeer van de twaalf stammen (Jer. 30)
De aankondiging van het nieuwe verbond met Israël, Gods aardse volk (Jer. 31 - 33).

Bijbelboek Klaagliederen

De meest bekende teksten die worden toegeschreven aan de profeet Jeremia zijn de Klaagliederen, die te vinden zijn in het gelijknamige bijbelboek.

In dit boek rouwt Jeremia om de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 586 v.C. Volgens de profeet is de ramp geheel te wijten aan het gedrag van het volk van Israël: het is een straf van God zijn voor hun zonden. Het is vooral dit boek waarmee Jeremia voortleeft als naamgever van het werkwoord "jeremiëren".

De beginletters van de verzen van de eerste vier hoofdstukken van het boek Klaagliederen vormen in de Hebreeuwse versie het alfabet. Die liederen zijn dus acrostichons.
De vertalers van de Statenbijbel hebben de Hebreeuwse beginletters opgenomen in de tekst.
Ook in de Latijnse tekst zoals die tijdens "donkere metten" van Paaszaterdag door monniken op Goede Vrijdagavond wordt gezongen, vinden we de letters van het Hebreeuwse alfabet.

Gedachtenis viering

Op 1 mei wordt de gedachtenis van Jeremis gevierd.

Martyrologium Romanum

In Ægypto sancti Jeremiae Prophetae, qui, a populo lapidibus obrutus, apud Taphnas occubuit, ibique sepultus est; ad cujus sepulcrum fideles (ut refert sanctus Epiphanius) supplicare consueverunt, indeque sumpto pulvere, aspidum morsibus medentur.

Romeins Martelaarsboek

In Egypte de heiige profeet Jeremia die, gestenigd door het volk, te Taphnas gestorven is; volgens de overlevering van de Heilige Epifanius hebben gelovigen zijn graf verzorgd en later de stoffelijke resten meegenomen

Uitdrukkking

Een bekende uitdrukking is: "wat een jeremiade" met de betekenis: "Wat een klaagzang, wat een gezeur."

Afbeelding

Jeremia2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Op oudere leeftijd wordt Jeremia afgebeeld met lange baard, gekleed als profeet, maar ook als middeleeuws schriftgeleerde.
Meest bekende attributen: Harp (klaagliedzanger), schriftrol (of boek) en ganzenveer. Soms zien we de brandende stad Jeruzalem op de achtergrond.
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter J)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sancti, nog meer heiligen herkennen, pag. 117;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Jeremia.
  • In de Statenvertaling vinden we op deze site de Klaagliederen van Jeremia, voorzien van kanttekeningen.
  • Een uitvoerige uitleg volgens de Joodse traditie is te vinden op deze site.