Sara en Abraham


Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Sara

'Sara' is een Hebreeuwse naam en betekent: "Vorstin", evenals de naam 'Saraï', die naam betekent: "de Vorstelijke".
De Arabische naam 'Saara' betekent: "de Gelukkige" of "de Zuivere".
Ook in de Islam is Saara de vrouw van Ibrahim (Abraham).

Ook 'Abraham' is een Hebreeuwse naam met de betekenis: "Vader van een menigte".
De naam 'Abram' betekent: "Verheven Vader".

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Sara:
Saar, Sara, Sarah, Saraï, Saranne (+Anna), Sari, Sarina, Sarissa, Sarita (Spaans), Saritha.

Mannennamen afgeleid van Abraham:
Ab, Abi, Äbi, Abra, Abram, Abramo, Abraham, Abri, Appie, Bram, Brammert, Ibrahim.
Vrouwennamen afgeleid van Abraham:
beltje, Abelis, Abella, Abrial, Abriale, Abrianna, Abrielle, Abrienne, Abrietta, Berre

Sara en Abraham

Aartsmoeder Saraï wordt samen met haar man aartsvader Abram beschreven in het boek Genesis van het Oude Testament.

Hoewel deze echtelieden natuurlijk niet beschouwd mogen worden als Christenen, omdat zij ver vóór Christus geleefd hebben, hebben zij toch altijd een belangrijke plaats ingenomen in de religie en de traditie van het Christendom. Zowel op oosterse iconen, als ook op west Europese schilderwerken, komen Abraham en Sara dan ook veelvuldig voor.

Omdat Sara niet beschreven kan worden zonder Abraham en omgekeerd, worden zij samen op deze pagina beschreven en afgebeeld.

In Genesis 17 en 18 lezen we over de belofte aan Saraï en Abram.
Stamvader Abram trekt met zijn vrouw Saraï rond 1800 voor Christus geboorte vanuit Ur in Mesopothanië naar Haran. Als stamhoofd van een herdersstam is Abram gewend rond te trekken.
Jahweh sluit een verbond met hem en geeft hem de nieuwe naam Abraham, want hij zal Vader zijn van een grote menigte mensen.

Als zijn vrouw Saraï onvruchtbaar blijkt te zijn verwekt hij bij zijn slavin Hager een zoon: Ismaël.
Maar daarmee wordt de belofte die Jahweh hem had gedaan nog niet vervuld. Als hij 90 jaar oud is verschijnen er drie engelen die voorzeggen dat zijn hoog bejaarde vrouw zwanger zal worden en een zoon zal baren. Saraï hoort vanuit de tent dit bijzondere bericht, maar moet er inwendig om lachen. "Hoe kan een zo oude vrouw nog een kind baren," is de vraag waar zij mee worstelt.
Toch wordt de belofte vervuld en zij baart een zoon die de naam 'Isaac' ("glimlach van God") krijgt, deze naam verwijst naar het ongeloof van zijn moeder. Vanaf dat moment wordt zijn moeder 'Sara' genoemd omdat zij als aartsmoeder van het Joodse volk inderdaad een vorstin mag worden genoemd.

Als hun zoon Isaac groot is krijgt vader Abraham volgens de schrift de opdracht van Jahweh zijn eniggeboren zoon te offeren. (Gen.: 22)
In onze ogen lijkt dat een wrede opdracht van Jahweh, maar het kan zo worden verstaan dat dit verhaal in de bijbel is gekomen, juist om duidelijk te maken dat de God van Abraham géén mensenoffers vraagt.

Via hun zoon Isaac zijn Abraham en Sara de stamouders geworden van het Joodse volk. Terwijl Abraham en Hagar, via hun zoon Ismaël, beschouwd worden als de stamouders van de Islamieten.

Zowel de Joden, de Christenen als de Islamieten beschouwen Abraham als hun geestelijke leidsman, waarover zij in de Koran en Bijbel kunnen lezen.

Gedachtenis viering

Het is in de R.K. Kerk niet erg gebruikelijk "heiligen" uit het oude testament met een feestdag te vereren. Een uitzondering is Johannes de Doper, die officieël nog in het tijdperk van het oude testament wordt gerekend.
Toch worden ook Abraham en Sara in sommige streken wel met een gedachtenis viering geëerd en wel op 9 oktober.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter S)


Abraham en Sara worden meestal afgebeeld als hoofdrolspelers in de bijbelse verhalen die over deze stamouders bekend zijn.
De fantasie van de schilders gaat dikwijls heel ver, zodat de kleding soms gebaseerd is op de kleding die thans nog door oosterse herdersvolken wordt gedragen, maar gebruiken zij middeleeuwse of zeventiende-eeuwse kleding bij afbeeldingen van mensen uit het oude testament.

Op oude afbeeldingen dragen heilige personen uit het oude testament vaak een vierkante aureool in plaats van de bekende ronde lichtkrans van de heiligen die als zodanig in de R.K. kerk worden vereerd.

Spreekwoorden

  • "Zij is een Sara,"dat wil zeggen: Ze is een vrouw die op latere leeftijd nog een kind krijgt.
  • "Sara gezien hebben," wordt gezegd van een vrouw ouder dan 50 jaar (zie Abraham).
  • "Hij rust aan Abrahams borst," wil zeggen: Hij mag zich verheugen in een prettig rustig leventje.
  • "Hij heeft Abraham gezien," zegt men van iemand die ouder is dan vijftig jaar. Deze uitdrukking slaat terug op wat Jezus eens in een twistgesprek tegen de Joden zei zie: Johannes 8: 48-59.
  • "Hij weet waar Abraham de mosterd haalt," hetgeen wil zeggen: Hij weet er alles van.
  • En "Abrahammetje spelen," dat is: zich proberen te redden door maar de halve waarheid te vertellen vanwege het verhaal van Abraham in Egypte. (Genesis: 12: 10-20)
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Sara.