Apollonia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

St.Apollonia
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Apollonia

De naam Apollonia komt uit het Grieks en betekent: Hij of zij die aan de Licht-God Apollo is toegewijd.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Appolonia:
Apollonia, Pleuni, Ploni.

Mannennamen afgeleid van Appolonius:
Apollonius, Pol (België).

Apollonia van Alexandrië

Zoals bij veel heiligen uit de eerste eeuwen na Christus, is ook van de heilige Apollonia weinig bekend.
We weten dat ze als oudere ongehuwde vrouw rond 248 gestorven is in Egypte. Ze moet een zeer vrome vrouw zijn geweest die alle christelijke deugden beoefende. Soms wordt vermeld dat ze als diaken de zorg had voor de arme christenen. Soms wordt ze ook afgeschilderd als een vrouw van hoge komaf, en zelfs van koninklijke bloede.

Toch zijn de weinige gegevens die we over haar hebben interessant genoeg om er aandacht aan te besteden.
Zo gaan er twee verschillende verhalen rond over de martelingen die zij doorstaan moet hebben.
De ene vertelt dat beulen haar alle tanden en kiezen met een tang uit de mond getrokken hebben om haar te dwingen haar geloof te verloochenen.
Maar een andere lezing zegt dat haar beulen haar zodanig hard tegen de kaak hebben geslagen dat haar tanden uit de mond vielen.

Bekend is dat er tijdens haar leven in de stad Alexandrië een man was die zich uitgaf voor dichter en filosoof en die de stad opstookte om met alle geweld het "nieuwe geloof in de persoon van Jezus Christus" uit te roeien.

Door toedoen van deze bestrijder van de nieuwe godsdienst is Apollonia samen met meerdere medechristenen gemarteld en aan haar levenseinde gekomen. De vreemde godsdienst werd beschouwd als een gevaar voor het heersende keizer (Decius) en zijn verering als godheid.

De volgelingen van de bestrijder van het christendom zouden ook Apollonia's ogen hebben uitgestoken, maar een Engel uit de hemel zou haar gezichtsvermogen weer hebben hersteld.

Over haar marteldood gaat het verhaal dat Apollonia gebonden werd aan een paal op een brandstapel en dat zij levend zou verbranden als ze er niet toe over zou gaan haar geloof af te zweren en godslasterlijke dingen te verklaren tegen Jezus Christus.
Apollonia vraagt dan of ze losgemaakt kan worden om zich te bezinnen op de haar gestelde eis.
Haar beulen doen wat ze vraagt maar na enig nadenken springt Apollonia vrijwillig het vuur in en komt zo aan haar einde.

Nu is het merkwaardige dat in de Oosterse kerk om deze reden de heilige Apollonia niet vereerd werd als martelaar. Wij zouden kunnen denken dat de oosterse kerk tegen zelfdoding was. Toch ligt dat iets genuanceerder. De Oosterse kerk meende namelijk dat de martelaars-palm alleen als gave Gods kon worden ontvangen. Het was een eer om als martelaar te mogen sterven. Maar iemand die zichzelf die palm zou "toe-eigenen" verdiende het niet martelaar genoemd te worden.

In de Westerse kerk lag het anders. Met name de heilige Augustinus heeft gepleit voor haar eerlijke bedoelingen en hij verklaarde dat ze door de Heilige Geest zelf geïnspireerd zou zijn tot haar zelfdoding. Zo is deze heilige in de westerse kerk wel opgenomen in de lijst van martelaren en als zodanig vereerd.

Patroonheilige

Kiespijn De heilige Apollonia werd aangeroepen bij kiespijn, hoofdkwalen en neusverstopping.

Gedachtenis viering

9 februari is de gedachtenis viering van de heilige Apollonia.

Martyrologium Romanum

Die 9 Februarii. Quinto Idus Februarii.
Alexandrias natalis sanctae Apolloniae, Virginis et Martyris, cui persecutores, sub Decio, dentes omnes primum excusserunt. Deinde, constructo ac succenso rogo, iidem comminati sunt, nisi cum eis impia verba proferret, vivam se eam incensuros; at illa, cum paululum intra semetipsam deliberasset, repente se de manibus impiorum proripuit, et in ignem, quem paraverant, maiore Sancti Spiritus flamma intus sestuans, sponte ita prosilivit, ut perterrerentur etiam ipsi crudelitatis auctores, quod promptior inventa esset ad mortem femina quam persecutor ad poenam.

Romeins Martelaarsboek

Te Alexandrië geboortedag (ten hemel) van de Heilige Apolllonia, maagd en martelares wiens vervolgers, onder keizer Decius, eerst alle tanden hebben uitgetrokken. Daarna staken zij een vuur aan en dreigden haar te verbranden als ze God niet met woorden zou beledigen. Ze vroeg een tijdje bedenktijd. Toen ze haar handen los hadden gemaakt sprong ze vrijwillig, geleid door de Heilige Geest, in de vlammen die zij hadden aangestoken.

Afbeelding

Apollonia Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Apollonia wordt dikwijls afgebeeld in koninklijke gewaden met kroon en scepter, maar ook als jonge vrouw in burgerlijke kledij.
Als attributen heeft zij een tang met een tand erin, een martelaarspalm en/of een boek als verkondiger van het geloof in het evangelie. soms liggen enkele tanden op een schaal of boek. Zeldzamer wordt ze afgebeeld tijdens haar martelingen of op de brandstapel.
Gerestaureerde afbeelding op pilaar in Martinuskerk Franeker.
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 33;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 246;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 44.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Apollonia.
  • De siteAcademisch erfgoed toont een mooi beeld.