Willibrordus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Willibrordus


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Willibrordus

Betekenis: Samenstelling van de Germaanse woorden 'wilja' (wil, wens) en 'brord' (spies, speerpunt). De naam betekent dus: "De Wilskrachtige Speerstrijder".

Voornamen

Als mannennaam komt Willibrordus voor in de volgende vormen:
Boord, Bord, Brord, Wilbert, Wilbertus, Willeboord, Willebrord, Willebrordus, Willibert, Willibrord, Willibrordus, Willybrordus.

Vrouwennamen afgeleid van de naam Willibrordus:
Bord, Brord.

Willibrordus, bisschop (0658-0739)

De Heilige Willibrordus leeft van 658 - 739 en is bekend als de "apostel van de Friezen."
Hij wordt in het Noord-Engelse koninkrijk Northumbrië geboren uit een boerenfamilie.
Vanaf zijn zevende jaar geniet hij zijn opgevoeding in het Benedictijner klooster Rippon nabij York.
In het jaar 678 wordt hij overgeplaatst naar het klooster Rathmelsigi in Ierland, waar hij voor priester studeert en ook gewijd wordt.

In 690 reist Willibrordus met twaalf gezellen (o.a. Werenfridus) naar Friesland, niet uit nieuwsgierigheid maar om het voorbeeld te volgen van Jezus van Nazareth die rondtrok om zijn blijde boodschap te verkondigen. Willibrord komt te Katwijk aan land. Vandaar uit bezoekt hij een groot eilandengebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en Luxemburg toe.

Het Germaanse heidendom wordt sterk bepaald door natuurverering, met heilige bomen, stenen en water als levensbron. In de legendes over de apostel spelen waterbronnen en putten een grote rol omdat hij tegenover de natuurverering van de Germanen Jezus Christus stelt als enige en eeuwige bron.

De methode die Willibrordus gebruikt is in feite vernederend voor de Friezen. Hij zoekt ogenblikkelijk politieke en militaire steun bij de grootste belager van het Friese rijk onder koning Redbad, namelijk het toen al christelijk Frankische rijk. Met name hofmeier Pippijn is Willibrords grote beschermheer.

In 698 sticht hij het later belangrijk geworden klooster te Echternach, dat nog altijd bestaat.

In 696 wijdt paus Sergius Willibrordus in Rome tot eerste bisschop van de Friezen.
Pippijn wijst Utrecht aan als plaats voor de bisschopszetel. Toch loopt de bekering van de Friezen niet van een leien dakje. De Friezen laten zich niet zo makkelijk van hun stuk brengen. De missionering wordt vaak te mooi voorgesteld. In feite verloopt de verbreiding van het Christendom allereerst langs de weg van de militaire onderwerping. De Franken onderwerpen hun buurvolken en dwingen hen het nieuwe geloof aan te hangen.

In 739 sterft Willibrordus te Echternach en wordt hij aldaar begraven.

Legende

Een mooie legende vertelt dat een opvolger van Willibrordus veertig armen uitnodigt aan tafel. Maar er is maar één kruik wijn in voorraad. Op aanroepen van de heilige Willibrordus wordt de wijn op wonderbaarlijke wijze vermeerderd, zodat alle aanzittenden ruimschoots gelaafd worden.

Patroon

Willibrordus is de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.
Ook is hij de patroon van caféhouders.
En beschermheilige tegen kinderziekte, epilepsie, pest, koorts en huidziekten.

Gedachtenis viering

Zijn gedachtenis wordt gevierd op 7 november.
Op Pinkster-dinsdag wordt in Echternach de zogenaamde springprocessie gehouden.

Martyrologium Romanum:

Séptimo Idus Novémbris:
In Frísia deposítio sancti Willibrórdi, Epíscopi Trajecténsis; qui, a beáto Sérgio Papa ordinátus Epíscopus, in Frísia et Dánia Evangélium praedicávit.

In het Nederlands:
7 november:
In Friesland, de dood van Sint Willibrordus, bisschop van Utrecht, die bisschop gewijd werd door paus Sergius, en het evangelie verkondigde in Friesland en Denemarken.

Afbeelding

willibrordus
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Klik hier voor telpatroon in kleur


Op afbeeldingen is Willibrordus meestal gekleed als bisschop, om de schouders een pallium. Soms ook als monnik.
Dikwijls heeft hij een boek of de domkerk van Utrecht in de hand (of een andere door hem gestichte kerk).
Vaak heeft hij ook kruiken en of vaten wijn bij zich herinnerend aan de legende van het wijn wonder.


Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter W)In Utrecht staat een ruiterstandbeeld van Willibrordus op het Jans Kerkhof.


Literatuur

  • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 152;
  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 158;
  • Honderd en een Heiligen, pag 131;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 279;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 472.

  • Links

  • Op Heiligen Net veel legendes.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Willibrordus.
  • Canonliedje over Willibrord.