Adrianus van Hilvarenbeek


Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes


Betekenis van de naam Adrianus

De naam Adriaan (Adrianus) betekent: "afkomstig van, of inwoner van Adria/Hadria".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Adrianus:
Aad, Aai (Fries), Ad, Ade (Fries), Aaike, Aarjen, Ad, Addie, Addy, Adri, Adriaan, Adrian (Engels), Adriano (Italiaans), Adrie, Adrian, Adrianus (Latijn), Adric, Adrik (Russisch), Adrien, Adrion, Adry, Adryon, Ady, Andar (Hongaars), Ares, Ariaan, Arian, Arie, Ariën, Aris, Arius, Arjaan, Arjan, Arjen, Arjo, Arjon, Arko, Arrien, Arris, Erienne, Erris, Hadrianus (Latijn), Jaan, Jaas, Janus, Jos.

Vrouwennamen afgeleid van Adrianus:
Aaike (Fries), Addie, Addy, Adie, Adri, Adria, Adrie, Adriaantje, Adriana, Adriane, Adrianne, Adriëlle, Adriënne, Adriëtte, Ady, Aria, Ariane, Arida, Adrieana, Adry, Adriek, Adrienne (Frans), Ady, Aranja, Aria, Ariaantje, Ariana, Ariane, Arianna (+ Anna), Arianne, Arieke, Ariena, Arienne, Ariënne, Arieta, Ariëtte, Arijanna, Arika, Arigje, Arike, Arina, Arine, Arisca, Arisje,Ariska, Arita, Aritha, Arja, Arjanneke, Arjenne, Arjette, Arrienne, Arriet, Atie, Hadriana (Latijn), Jaan. Jaantje.

Adrianus

Er zijn drie redelijk bekende heiligen met die naam:
- Klik hier voor Adrianus VI, paus (1459-1523), met een eigen pagina op deze site.
- Klik hier voorAdrianus van Nicomedia, martelaar (vierde eeuw).

- En Adrianus van Hilvarenbeek, martelaar (1528-1572). Wordt hieronder beschreven.

Adrianus van Hilvarenbeek, martelaar

Het zijn roerige tijden als de in 1528 geboren Adrianus van Hilvarenbeek (ook bekend als Adrianus Janszen, of Adrianus Becanus) volwassen wordt. Woorden als: tolerantie, integratie of oecumene komen dan in de woordenboeken nog niet voor.

Zoals vaker in de wereldgeschiedenis gaan godsdienstige geschillen hand in hand met politieke macht en de strijd om die te bemachtigen.
Trouw aan de Kerk van Rome en de Paus treedt Adrianus in het klooster van de Norbertijnen (ook wel Premonstratenzen) te Middelburg. En als Norbertijn is hij als pastoor werkzaam in Monster.

De Spanjaarden worden in 1555 de baas in de "Lage landen bij de zee". Vanuit het verre Spanje regeert Koning Philips II met harde hand.
Na de beeldenstorm van 1566 stuurt Philips de gevreesde hertog van Alva naar de Nederlanden waar hij de rust moet herstellen. Zijn Bloedraad en zijn manier van optreden, levert hem een keihard en meedogenloos imago op.
Hij heeft een hoofdrol bij het bestrijden van het protestantisme, maar ook bij het innen van gehate belastingen.

Na enkele jaren is het grootste deel van de Nederlandse bevolking, het deel namelijk dat naar het nieuwe geloof is overgegaan, de Rooms/Spaanse overheersing spuugzat. Ze zijn tevreden als een groepje vrijheidsstrijders dat zich "geuzen" noemt op 1 april 1572 de stad Den Briel verovert op het bezettingsleger.

Op 25 juni van hetzelfde jaar veroveren de patriotten ook de stad Gorkum en komen negentien uit de buurt afkomstige priesters en religieuzen in het gevang terecht. Na enkele dagen van martelingen en beproevingen worden ze uiteindelijk op bevel van Willem van der Mark (Lumey), op 9 juli opgehangen aan de balken van een schuur.

Onder de negentien martelaren bevindt zich onder anderen:
H. Leonardus v. Veghel.
Hij is wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorcum, geboren omstreeks 1527 te 's-Hertogenbosch. Hij is de belangrijkste woordvoerder tijdens het proces.

Ook bevinden zich onder de martelaren de beide Norbertijner monniken Adrianus van Hilvarenbeek en zijn jonge medebroeder Jacobus Lacops.

In 1675 worden de martelaren van Gorkum door paus Clemens X zalig verklaard. In 1867 volgt de heiligverklaring, ondanks dat daartegen vanuit Nederlands Katholieke kringen fel verzet is. De Rooms Katholieken vrezen dat de tere relatie met de Protestanten die sinds 1853 aanmerkelijk is verbeterd, door deze heiligverklaring zal worden verstoord.

Gedachtenis viering

De martelaren van Gorkum hebben hun gezamenlijke gedenkdag op 9 juli.

Martyrologium Romanum

Séptimo Idus Júlii: Brilæ, in Hollándia, pássio novémdecim Mártyrum, Gorcomiénsium nuncupatórum; quorum ex número novem Sacerdótes ac duo Láici erant Fratres Minóres, quátuor Presbyteri sæculáres, duo Præmonstraténses, unus Reguláris Canónicus sancti Augústíni, et unus Dominicánus. Hi omnes, ob tuéndam Ecclésiae Románæ auctoritátem et reálem Christi in Eucharístia præséntiam, a Calviniánis hæréticis varia ludíbria et torménta perpéssi, tandem, in trabem acti, agónem suum adstríctis láqueo fáucibus, consummárunt; et a Pio Nono, Pontífice Máximo, inter sanctos Mártyres reláti sunt.

Romeins Martelaarsboek

9 juli:
Te Brielle in Holland, wordt het lijden van de negentien martelaren van Gorkum herdacht. Hiervan waren negen priesters en twee lekenbroeders lid van de Franciscaner minderbroeders, vier waren seculiere priesters, twee premonstratenzers, een reguliere kanunnik van Augustinus en een Dominicaan. Voor het verdedigen leer van de kerk van Rome en de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ondergingen ze meerdere beledigingen en martelingen door de ketterse calvinisten en hun grote lijden werd beëindigd door ophanging aan de galg.
Paus Pius IX voegde hen toe aan de lijst van heilige martelaren.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Veelal wordt Adrianus afgebeeld samen met zijn medebroeder Jacobus Lacops.
Als lid van de orde die door Norbertus gesticht en daarom orde der Norbertijnen (of Premonstratenzen) heet, is hij altijd geheel in het wit gekleed. In de volksmond heten de monniken van deze orde daarom ook wel "Witheren".
Over het witte habijt draagt hij veelal een kort wit koorhemd (superplie) met een priester stola en op het hoofd een witte bonnet.
Om de hals kunnen alle 19 martelaren van Gorkum op afbeeldingen de strop dragen.
Omdat hij trouw bleef aan het Roomse geloof draagt Adrianus in de hand dikwijls een boek met daarop de drievoudige pauskroon, de tiara, soms met twee sleutels.
Ook zien we de hostie, of aan zijn voeten een zak met hosties en een vaatje met wijn, omdat Adrianus tijdens zijn gevangenschap vooral de Roomse leer over de Eucharistie heeft verdedigd tegenover de Protestantse rechters.
In de hand draagt hij ook wel de martelaarspalm of de martelaarskroon die hem soms door een Engel wordt aangereikt.Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 259;
  • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 100;
  • Links