Aloysius

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

St.Aloysius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Aloysius

De naam Aloysius is de gelatiniseerde vorm van de Germaanse naam: 'Alwis' (of 'Lodewijk') en betekent "de Alwijze".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Aloysius:
Alois, Aloïs, Aloisius, Aloïsius, Aloys, Aloysius, Alwis, Luigi (Italiaans).

Vrouwennamen afgeleid van Aloysius:
Aloisa, Aloisia.

Aloysius van Gonzaga, Jezuïet

Aloysius wordt 9 maart 1568 geboren als oudste zoon van Ferdinand van Gonzaga, marktgraaf van het Italiaanse Castiglione bij Mantua. Zijn moeder is gezelschapsdame van de vrouw van Philips II.
Vader wil dat zijn zoon in de toekomst zal leven als officier in het leger, maar Aloysius voelt een enorme tegenstand tegen de overvloedige rijkdom en de vechtlust van de adel en wil een heel ander leven....

Samen met zijn broer Rudolf wordt de jonge Aloysius naar Milaan gestuurd om aan het hof van hertog Francesco de Medici zijn opleiding te krijgen in alle vaardigheden die hij straks als edelman nodig heeft. Tijdens hun opleiding fungeren de broers als page aan het hof en later, als de familie naar Spanje verhuist ook bij Philips II.

Door zijn gelovige opvoeding wil Aloysius echter niets anders dan een leven in dienst van God. De allereerste woordjes die hij kan zeggen zijn de namen van Jezus en Maria. Door zelfkastijding weet hij zijn vader ervan te overtuigen hem toestemming te geven in een klooster in te treden. Dat gebeurt op hele jonge leeftijd, op zijn negende. Volgens een legende ontvangt hij op zijn twaalfde de eerste H. Communie uit handen van H. Carolus Borromeus.

Als Aloysius 17 jaar is, vertrekt hij naar Rome om bij de Jezuïeten in te trekken. Zijn vader is er tot dat moment een tegenstander van dat zijn zoon Jezuïet zal worden. Zijn moeder daarentegen is blij als zij van het voornemen hoort. Aloysius laat zijn wereldlijke en adellijke rechten definitief achter. Hij legt na twee jaar noviciaat de tijdelijke geloften af en begint zijn priesterstudie. Zoals bij de Jezuïeten gebruik is gaat hij reeds tijdens zijn studie lesgeven aan de armen en verzorgt de zieken. Lang is hem dat niet gegund.

Er woedt een pestepidemie door Europa. Aloysius gaat uit bedelen om aalmoezen in te zamelen voor de pestlijders. Als hij op straat op een stervende patiënt stuit draagt hij hem in zijn armen naar een hospitaaltje, wast de zieke, geeft hem te eten en doet alles wat nodig is.
Ondanks voorzorgen van zijn overste wordt Aloysius toch besmet en op 3 maart 1591 blijft de jonge Jezuïet met hoge koorts in bed. In de late avond van 21 juni 1591 blaast hij zijn laatste adem uit; drieëentwintig jaar oud.
Zijn laatste woorden zijn opgetekend: "Heilige Naam van Jezus".

In oudere vrome literatuur wordt Aloysius van Gonzaga vaak afgeschilderd als een Engelachtig Kuise Jongeling.
De kuisheid zou voor hem een zo grote deugd zijn geweest dat hij vrouwen niet aankeek en zichzelf dikwijls geselde om zich te straffen voor seksuele fantasieën.
In onze tijd wordt de aldus beschreven vorm van "heiligheid" eerder beschouwd als een afwijking die psychiatrische hulp nodig heeft. Maar men heeft het kennelijk lange tijd als een teken van grote deugdzaamheid gezien.

Op 19 oktober 1605 wordt Aloysius door paus Paulus V zalig verklaard. Paus Benedictus XIII verklaart hem heilig op 31 december 1726.

Patroonheilige

Aloysius is patroon van de Italiaanse steden Castiglione delle Stiviere en Mantua; van de jeugd, studerende jeugd en van studenten.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen oogziekten en de pest.

Gedachtenis Viering

21 juni is de gedachtenis viering van Aloysius van Gonzaga

Martyrologium Romanum

Undécimo Kaléndas Júlii:
Romæ sancti Aloísii Gonzágæ, Clérici e Societáte Jesu et Confessóris, principátus contémptu et innocéntia vitæ claríssimi, quem, a Summo Pontífice Benedícto Décimo tértio adscríptum Sanctórum fastis et Protectórem juvénibus præsértim studiósis datum, Pius Papa Undécimus cæléstem Christiánæ juventútis univérsæ Patrónum confirmávit solémniter atque íterum declarávit.

Romeins Martelaarsboek

21 juni:
Te Rome, Sint Aloysius van Gonzaga, lekenbroeder van de Sociëteit van Jezus en belijder, vooral geëerd om zijn vorstelijke waardigheid en de onschuldigheid van zijn leven. Paus Benedictus XIII plaatste hem op de lijst van Heiligen als bijzondere beschermer van jonge studenten; Paus Pius XI bevestigde dit en verklaarde plechtig dat hij de hemelse patroon is van de jeugd.

Afbeelding

aloysius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


De reeds op 23 jarige leeftijd gestorven Aloysius wordt altijd jeugdig afgebeeld. Geen baard, geen hoofddeksel en dikwijls naar beneden kijkend.
Soms draagt hij nog de kleding zoals hij die als page aan het hof heeft gedragen, maar meestal wordt hij afgebeeld in zwarte soutane en daarover een witte superplie, als Jezuïet in opleiding dus.
Als attributen heeft hij: een kruisbeeld, de lelie der zuiverheid, een schedel (meditatie), soms een kroon vanwege zijn koninklijke afkomst en/of een gesel vanwege zijn zelfkastijdingen.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 89;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 232;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 27.
  • Links

  • Heiligen Net.
  • Op deze Duitstalige site "Heiligen Lexicon" veel informatie.
  • De Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.