Don Bosco

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Don Bosco
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Don Bosco

Deze Heilige wordt in Nederland meestal aangeduid met deze verkorte naam. Don betekent zoiets als "meneer" en Bosco is de achternaam van de heilige die eigenlijk Giovanni Bosco heet. Giovanni is de Italiaanse naam Johannes, zie voor de betekenis van die voornaam op die pagina van deze site.

Don Giovanni (Jan of Johannes) Bosco

Op 16 augustus 1815 wordt Johannes Bosco in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (nu genaamd: Castelnuovo Don Bosco), nabij Turijn, geboren.
Zijn ouders zijn zeer arm en op twee jarige leeftijd verliest hij zijn vader.

Als jongen ziet Johannes in een visioen zijn roeping tot priester en vader van ouderloze arme jongeren. Maar de opleiding kost geld en dat heeft hij niet. Hij pakt alles aan om aan geld te komen. Verzamelt paddestoelen, vangt vogels, maakt hoeden en kooien, spint wol en vlas, breidt kousen en geeft later les aan achtergebleven kinderen.
Ook werkt hij als boerenknecht en als herder. Hij woont bij een kleermaker van wie hij de kunst van het kleermaken en het musiceren leert. Hij bezoekt de school in Castelnuove en krijgt daar onderricht van enkele priesters.

In 1841 wordt hij zelf priester gewijd en wijdt zich geheel aan de opvoeding van de verwaarloosde jeugd.

Hij kan goochelen, is acrobaat en atleet: voor een priester in die tijd bepaald niet gebruikelijk.
Maar hij is ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel richt tot het verstand van de mensen en te weinig tot het hart. Hij maakt gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het evangelie.

Vanaf zijn priesterwijding werkt Johannes Bosco in de achterbuurten van Turijn. Hij ontpopt zich als een geniaal pedagoog, weet door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakt ze vertrouwd met de waarden van het evangelie en sticht een plaatselijk bibliotheek, die uitgroeit tot de Italiaanse jeugdbibliotheek.
Hij schrijft in die tijd een boek, getiteld 'De verstandige jongen'. Het haalt tijdens zijn leven alleen al in Italië een oplage van ruim zes miljoen exemplaren. Hij zet daarin o.a. uiteen dat het in de opvoeding beter is fouten te voorkomen en het goede opvallend te belonen dan het kwade te straffen. Het maakt hem tot een van de belangrijkste katholieke pedagogen uit de 19e eeuw.

In 1846 sticht hij het eerste oratorium van de de heilige Franciscus van Sales en vanaf 1859 begint hij de Congregatie van de Salesianen van Don Bosco, die in het jaar 1874 door paus Pius wordt bevestigd en erkend. In 1876 tenslotte wordt de Gemeenschap van de Salesiaanse Medewerkers opgericht.

Zijn voorliefde voor Maria, Hulp der Christenen, ontstaat uit een droom waarbij de Kerk van Rome, uitgebeeld als een schip, in gevaar is in een geweldige storm. Maria, de Moeder van de Kerk, komt te hulp door twee zuilen langs het schip op te laten rijzen. Nooit heeft Don Bosco getwijfeld aan de genadewerking van de Verrezen Heer. Steeds worden onmogelijke zaken tot een groot succes. Deze wonderwerken blijven tot aan zijn levenseinde.

Na een liefdevol leven vol inspanning, waarbij hij veel tegenwerking moet overwinnen en moet oproeien tegen allerhande vormen van onbegrip in de eigen kerk, sterft hij op 72-jarige leeftijd en wordt begraven te Valsalice.

In 1929 wordt zijn lichaam overgebracht naar de kerk van Maria, Hulp der Christenen, in Turijn.

Paus Pius XI heeft deze grote ordestichter op 1 april 1934 heilig verklaard.
Don Bosco kreeg de eretitel mee van 'koning van de straatjongens en apostel van de verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-Boscohuizen voor jongeren genoemd.

Patroonheilige

Hij is patroon van "Castelnuovo Don Bosco" (zijn geboorteplaats).
Ook is Don Bosco patroon van de jeugd, katholieke pers, jeugdzielzorg.
Daarnaast van circusartiesten, dansers, leerjongens en schooljongens.

Gedachtenis viering

Gedachtenis 31 januari.

Martyrologium Romanum:

Prídie Kaléndas Februárii:
Augústæ Taurinórum sancti Joánnis Bosco, Confessóris, Societátis Salesiánæ ac Institúti Filiárum Maríæ Auxiliatrícis Fundatóris, animárum zelo et fídei propagándæ conspícui, quem Pius Papa Undécimus Sanctórum fastis adscrípsit.

In het Nederlans:
31 januari:
Te Turijn de geboortedag (ten hemel) van Sint Johannes Bosco, belijder en stichter van de congregatie van de Salesianen en het instituut van de dochters van Maria Hulp van de Christenen. Schitterend wegens zijn ijver om zielen te redden en het geloof te verkondigen, werd hij door paus Pius XI heilig verklaard.

Afbeelding

Don Bosco
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur


Omdat in zijn tijd de fotografie al was uitgevonden zijn er authentieke portretten en opnamen van Don Bosco bewaard gebleven.Vaak wordt hij afgebeeld omringd door kinderen.Soms ook met het visioen waarin Maria het schip er kerk redt.
Maike's aanpassing

Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter D)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 131;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 241.
  • Links

  • Don Bosco Nederland.
  • De Vlaamse tak heeft een uitvoerige site.
  • Levensverhaal.
  • Noveen.
  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie.