Vincentius

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Vincentius

Vincentius komt van het Latijnse woord 'vincere' = "overwinnen", en betekent dus "Overwinnaar".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Vincentius:
Cent, Cente, Centinus, Sent, Vin, Vince, Vincent, Vincente, Vincenth, Vincentio, Vincentin, Vincentius.

Vrouwennamen afgeleid van Vincentius:
Centa, Centina, Vincentia, Vincentina.

Vincentius a Paolo (1581-1660)

De heilige Vincentius a Paolo wordt geboren in 1581 in het stadje dat sinds 1882 St. Vincent de Paul heet.

In 1600 wordt hij priester gewijd.
Vanaf 1605 verblijft Vincentius in Rome waar hij in de handen valt van Turkse zeerovers die hem in Tunis als slaaf verkopen. Maar in 1607 weet Vincent te ontvluchten.

In 1612 wordt hij pastoor in Clichy en een jaar later huiskapelaan en leraar van de gegoede familie de Gondi.

In 1617 sticht hij een vrouwenvereniging die zich bezighoudt met de zorg voor armen en zieken.

In 1619 krijgt hij de moeilijke taak op zich om als hoofd-aalmoezenier te gaan zorgen voor de galeislaven.
Hij voelt zich met deze mensen, die onmenselijk hard moeten werken op de galeien, zeer verbonden en doet er alles aan om hun lot enigszins te verbeteren. Ook trekt hij van parochie naar parochie en preekt er gedurende drie dagen om de gelovigen de kans te geven orde op hun geloofszaken te stellen, de zogenaamde volksmissies. Tevens verbetert hij de organisatie en opleiding van de priesters.

In 1625 sticht Vincentius de missie congregatie van de Lazaristen, die in verre landen het evangelie prediken.
En in 1633 een zuster congregatie: "de dochters van Liefde".

In Nederland werd in 1836 een zuster congregatie gesticht. Vincentius is hun grote voorbeeld. Gewoonlijk wordt deze congregatie "de zusters van Schijndel" genoemd.

Van 1643 tot 1652 is Vincentius lid van een raad die onder andere medezeggenschap heeft bij het benoemen van bisschoppen. Maar hij wordt door kardinaal Mazarin uit die raad gezet omdat hij het helemaal niet eens is met de politieke invloed van de raad. Zo heeft de raad er onder andere voor gezorgd dat Mazarin aan de macht is gekomen.

Verder is nog van Vincentius bekend dat hij koning Lodewijk XIII bijstaat aan diens sterfbed.

Vincentius zegt tegen zijn volgelingen: "Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als sluier de ingetogenheid." En ook: "Je verliest er niets bij zusters, wanneer je het gebed of de Eucharistie moet verlaten om naar de armen te gaan, want je gaat naar God als je de armen gaat dienen."

Vincentius sterft in Parijs op 27 september 1660.

Patroon

Lange tijd hebben de parochiële instellingen, die de zorg voor de arme mensen op zich hadden genomen, de naam Vincentius-vereniging gedragen. Later toen de doelstellingen mede door de verbeterde sociale wetten werden aangepast werden ze "overgedoopt" tot Caritas verenigingen.
Vincentius is bekend als patroon van verenigingen voor liefdadigheid en ook van veel ziekenhuizen.

Gedachtenis viering

De gedachtenis van Vincentius wordt gevierd op 27 september, in Frankrijk op 29 september.

Martyrologium Romanum:

Quartodécimo Kaléndas Augústi:
Sancti Vincénti a Paulo, Presbyteri et Confessóris, Congregatiónis Presbyterórum Missiónis et Puellárum Caritátis Fundatóris, caeléstis ómnium caritátis Societátum Patróni; qui in Dómino obdormívit quinto Kaléndas Octóbris.

In het Nederlands:
19 juli:
Sint Vincentius a Paolo, priester en belijder, stichter van de missie-congregatie voor priesters en die van de zusters van Liefde, hemelse patroon van alle charitas bewegingen. Hij ontsliep in de Heer op 27 september.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesBronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter V)

Op afbeeldingen is Vincentius goed herkenbaar omdat er duidelijke portretten van hem zijn bewaard.
Hij draagt zwarte kleding met een dito mutsje en heeft een paar weeskinderen om zich heen.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 136;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 134;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 449.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Vincentius a Paolo.
  • De zusters van Schijndel zien in de Heilige Vincentius een voorbeeld voor hun leven en werken. Zij hebben een uitvoerige site.
  • In België werkt de caritas international.
  • In Nederland de Vincentius Vereniging.