Jacobus de Mindere

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Jacobus

Jacobus is een verlatinisering van de Hebreeuwse naam Jakob. 'ja'aqób' betekent : "hij greep bij de hiel, hij verdrong (zijn broer)." Dit naar aanleiding van de geschiedenis van Jakob en Esau
(Gen 25, 19-34).
Daarom wordt aan deze naam ook wel de betekenis "bedrieger" gekoppeld.

Vooramen

Mannennamen en vrouwennamen afgeleid van Jacobus, zie de pagina van Jacobus de Meerdere.

Canon Heilige

Jacobus de Mindere is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste voor de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, JACOBUS (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Na de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Jacobus de Mindere, apostel

Jacobus de Mindere wordt zo genoemd om hem te onderscheiden van de andere apostel Jacobus, de broer van de evangelist Johannes. Hij is de zoon van Maria Cleophas en wordt in het evangelie van Marcus de broer van Jezus genoemd. Uiterlijk lijkt hij ook veel op Jezus, althans zo vertelt de traditie.
Als Jacobus de Meerdere in Jeruzalem is onthoofd, volgt Jacobus de Mindere hem op als hoofd van de Christenen in Jeruzalem (Hand 12).
Hij wordt vanaf de tinnen van de tempel naar beneden gegooid, hij breekt daarbij zijn beenderen en wordt tenslotte gedood met een zogenaamde vollersstok, een gebogen knuppel waar de lakenbereiders mee plachten te werken.

Patroonheilige

Jacobus de Mindere is de patroon van de winkeliers, de vollers en de pasteibakkers.

Gedachtenis viering

Samen met de apostel Philippus wordt Jacobus de mindere herdacht op 1 mei

Martyrologium Romanum:

Kaléndis Maji:
Natális beatórum Philíppi et Jacóbi Apostolórum. Ex his Philíppus, cum omnem fere Scythiam ad Christi fidem convertísset, tandem apud Hierápolim, Asiæ civitátem, cruci affíxus et lapídibus óbrutus, glorióso fine quiévit; Jacóbus vero, qui et frater Dómini légitur et primus Hierosolymórum Epíscopus, e pinna Templi præcipitátus, confráctis inde crúribus, ac fullónis fuste in cérebro percússus, intériit, ibique, non longe a Templo, sepúltus est.

In het Nederlands:
1 mei:
Geboortedag (ten hemel) van de heilige apostelen Philippus en Jacobus. Toen Philippus bijna alle inwoners van Scytia tot het geloof in Christus had gebracht, ging hij naar Hieropolis, een stad in Asië waar hij aan een kruis werd vastgebonden en gestenigd en op die wijze zijn leven glorievol beëindigde.
Jacobus, die ook de broeder van de Heer wordt genoemd, was de eerste bisschop van Jeruzalem. Nadat hij vanaf de tinnen van de tempel was gegooid werden zijn beenderen gebroken en met een vollerstok op het hoofd geslagen waardoor hij stierf, hij werd begraven nabij de tempel.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter P)


Zoals alle apostelen wordt ook Jacobus de Mindere blootsvoets afgebeeld als apostel.
In de hand meestal de vollersstok (een gebogen knuppel zoals die door de laken bereiders wordt gebruikt) en waarmee hij gedood is.
Ook een boek of schriftrol komen voor als attribuut.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 141;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 230;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Jacobus de mindere.