Felix van Valois

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Felix

De naam Felix is een Latijnse naam en betekent: "gelukkig, voorspoedig".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Felix:
Feel (Vlaams), Felic, Felice (Italiaans), Feliciaan (Vlaams), Félicien (Frans), Feliks (Slavisch), Felix, Félix (Frans).

Vrouwennamen afgeleid van Felix:
Felecia, Feli, Felia, Felice, Félice (Frans), Felicia, Félicienne (Frans), Felicity (Engels), Felien, Feline, Felisha.

Felix van Valois

Volgens de tradities van zijn kloosterorde, wordt Felix geboren in 1127. Hij stamt uit het Franse koninklijke geslacht Valois. Zijn opvoeding ligt in de handen van de Heilige Bernardus. Reeds vanaf zijn vroegste jeugd toont hij een bijzondere liefde voor de armen. Daarbij gaat hij zo ver dat hij zijn eigen kleren deelt met behoeftige mensen.

Na een voortreffelijke studie die hem mogelijkheden te over biedt voor een glansrijke carrière, kiest hij een andere weg. Hij studeert verder in de theologie, wordt priester gewijd. Direct na zij eerste Heilige Mis trekt Felix zich terug als kluizenaar in bossen van Meaux.
Daar krijgt Felix bezoek de Heilige Johannes van Matha die hem ertoe aanzet samen christenen die in de mohammedaanse gevangenschap terecht gekomen zijn, te gaan bevrijden.

Felix is enthousiast en ze vatten het plan op een eigen religieuze bedelorde te beginnen. Het geld dat ze bij elkaar bedelen, gaan ze besteden om christenen vrij te kopen uit de handen van Moslims.

Ze trekken naar Rome om goedkeuring van Paus Innocentius III te verkrijgen. Die wordt hun verleend op 2 februari 1198.
De Paus maakt Johannes tot eerste algemeen overste en noemt hun nieuwe kloosterorde "Trinitariërs tot Vrijkoop van Slaven".
Daarop keren ze naar Frankrijk terug en vinden in koning Philippe Auguste een gulle weldoener. Ze openen het eerste huis van hun orde in Cerfroid, niet ver van Meaux; Felix wordt de eerste overste.
Als ze voldoende geld bijeen gegaard hebben, reist Johannes via Rome naar Tunis om daar zoveel mogelijk slaven vrij te kopen. Die neemt hij vervolgens overal mee naar toe om medelijden op te wekken bij rijke mensen en zo meer geld los te krijgen voor vrijkoop van nieuwe gevangenen.

In 1210 maakt hij een tweede reis, maar nu ondervindt hij meer tegenstand. De mohammedanen hakken het stuurrad en de mast aan stukken. Toch waagt Johannes het erop de overtocht te maken en inderdaad meert hij na enkele dagen behouden aan in de haven van Ostia. Uiteindelijk weet hij toch met veel moeite en voor een hoge losprijs nog christenen vrij te kopen.

Als beide mannen oud zijn geworden kondigt een engel het uur van Felix' dood aan in het jaar 1212.
Felix sterft op 4 november 1212, vijfentachtig jaar oud te Cerfroid (tegenwoordig Brumetz genaamd) dicht bij Parijs. Johannes een jaar later, op 17 december.

Gedachtenis viering

De gedachtenis van de heilige Felix van Valois wordt gevierd op 4 november. De orde der Trinitariërs viert zijn gedachtenis op 20 november.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Felix wordt voorgesteld in het witte habijt van de orde met rood-blauw kruis op de mantel en het witte scapulier.
Naast hem staat dikwijls een hert, soms met een kruis in het gewei. Dit wegens een legende die zegt dat het hoofdklooster werd gebouwd op de plaats door een hert aangewezen.
In de hand draagt Felix de gebroken ketenen, die verwijzen naar de bevrijding van de slaven uit de handen van de Moren.
Ook zien we hem dikwijls samen met Johannes van Matha.


Een afbeelding van Johannes van Matha met wie Felix de orde stichtte.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 126;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Felix.