Rita van Cassia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Rita

De voornaam Rita is een verkleinvorm van Margaretha, die een eigen pagina heeft op deze site.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Rita:
Omdat de naam Rita een verkorte vorm is van de naam Maria of van Margaretha, verwijzen we naar die pagina's.

Rita van Cassia, kloosterling

Rond het jaar 1380 wordt Rita geboren als enig kind van Antonio Lotti in het plaatsje Roccaporena nabij Cascia in Umbrië, (Italië).

Tegen haar wil wordt zij door haar ouders uitgehuwelijkt aan een man die wel goedwillend is maar erg roekeloos.
Haar man wordt na 19 jaar huwelijk vermoord, de beide zonen van Rita zweren bloedwraak en willen de daders vermoorden.
In haar vertwijfeling bidt Rita tot God dat zij haar zonen liever ziet sterven dan dat zij hun moordplannen uitvoeren. In een korte periode achtereen sterven haar beide zonen.

Na al deze tegenslagen vraagt Rita voor opname in het Magdalena klooster van de slotzusters Augustinessen in Cassia. Tot drie maal toe wordt haar verzoek geweigerd. Volgens een oude legende verschijnen aan Rita in een nachtelijk visioen Johannes de Doper, Augustinus en Nicolaas van Tolentijn die haar naar het klooster toe begeleiden, waarop de poorten vanzelf voor haar open gaan.

Uiteindelijk wordt zij in de kloostergemeenschap opgenomen.
Tijdens de veertig jaar van haar kloosterleven leeft ze uiterst sober en toont zij een innige liefde tot de gekruisigde Jezus.

In het jaar 1443 ontvangt zij tijdens een visioen de wonden en die van de doornenkroon van Christus (stigmata). Tot haar levenseinde bijft er een diepe wond op haar voorhoofd aanwezig. Ze heeft er veel pijn van gehad en het heeft haar ook vereenzaamd omdat de geur die de wond verspreide ondraaglijk geweest moet zijn.

Reeds tijdens haar leven worden vele wonderen beschreven die aan haar gebed worden toegeschrevenn.

Zij sterft in 1447 in het klooster. En hierover vertelt de legende dat zij tijdens haar stervensuur aan een familielid vraagt om een roos te plukken in de tuin. Ofschoon het niet de bloeitijd voor rozen is en de struik geen blad draagt, komt de man met een wonderschone roos terug die hij van een boeiende struik heeft geplukt.

Tien jaar later wordt haar lichaam opgegraven en dat blijkt dan nog geheel in tact te zijn. Ze wordt in een glazen sarcofaag gelegd en in de kerk geplaatst. In de kerk van Cassia is haar lichaam nog altijd te zien.

Bijzonder is dat de heilige Rita alle levensstaten doorlopen heeft, en daarbij aan het lijden het hoofd wist te bieden door haar edelmoedige liefde en een waarachtige geest van versterving. Omdat zij tegen het geweld was dat de sociale conflicten in de streek van Cascia meebrachten, wordt zij beschouwd als een vredesstichtster en kreeg ze de titel heilige van het onmogelijke.

Op 24 mei 1900 wordt Rita door paus Leo XIII (1878-1903) heilig verklaard.

Martyrologium Romanum:

Undécimo Kaléndas Júnii:
Cássiæ, in Umbria, sanctæ Ritæ Víduæ, Moniális ex Ordine Eremitárum sancti Augustíni; quæ, post sæculi núptias, ætérnum sponsum Christum únice diléxit.

In het Nederlands:
22 mei:
Te Cassia in Umbrië, de heilige Rita, weduwe en kloosterzuster in de orde de de eremieten van sint Augustinus, die toen haar aardse huwelijk eindigde alleen nog haar hemelse bruidegom lief had.

Afbeeldingen

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

De heilige Rita van Cassia wordt afgebeeld in het kloosterkleed van de augustinessen. Zwart habijt en witte ondersluier en zwarte sluier, lederen lange riem.
De wond in haar voorhoofd is meestal zichtbaar, evenals een kruisbeeld en ze draagt dikwijls een roos bij zich.
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter R)

Literatuur

  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 30;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 389;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Rita van Cassia.
  • Nadere informatie over Rita in Augustijnse Heiligen.
  • Webwinkel met o.a. medailles van de Heilige.