Franciscus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Fanciscus


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Franciscus

De naam Franciscus betekent: "Fransman". Heel bewust heeft Jorge Mario Bergoglio, die als opvolger gekozen is voor Paus Benedictus, de naam Franciscus aangenomen vanwege het voorbeeld dat Franciscus gegeven heeft in de beleving van de armoede, maar zoals hij zelf heeft aangegeven ook omdat Franciscus de patroon is van Italië.

Voornamen

Mannennamen afgleid van Franciscus:
Cecco, Cis, Cieske, Ciske, Cisco (Spaans), Curro (Spaans), Ferenc (Hongaars), Francesco (Italiaans), Francies, Francis, Francisco (Spaans), Franciscus, Franck, Franco (Italiaans), Francoise, François, Franek (Slavisch), Frank, Franklin, Frans, Fransinus, Fransje, Franz (Duits), Frekie, Frence, Frenk, Frens, Frenky, Paco, Pancho, Panchoi, Panna, Paquito, Quico, Sies, Soei, Sooi, Sus.

Vrouwennamen afgleid van Franciscus:
Chesca, Cheska, Cieske, Cis, Cisca, Ciska, Cissy, Fanny (Engels), Ferik Hongaars), Fraansk, Fran, Franca, Francella, France (Frans), Francella (Italiaans), Frances, Francesca (Italiaans), Franci, Francina (Frans), Francine Frans), Francis (Engels), Francisca, Francise, Francisque (Frans), Franciszka, Française, Françoise, Franda (+Jolanda=Viooltje), Franeka (Slavisch), Frania, Franja, Franka, Frankina, Franky, Franny, Fransine, Fransiska, Fransje, Franska, Franzi, Franziska, Frenska, Pancha, Panchita, Pancita, Quita, Sien, Siena, Sienie, Sientje, Sieska, Sina.

Franciscus van Assisië (1181-1226)

De Heilige Franciscus van Assisië: leeft van 1181-1226.
Hij is een van de meest geliefde middeleeuwse heiligen.

Zijn vader is een rijk lakenkoopman.
Gedoopt als Giovanni (Jozef), noemt zijn vader hem na een reis naar Frankrijk: Franciscus (Fransman).

De opgewekte, vrolijke jongeman is altijd vrijgevig voor de armen.
Tijdens een pelgrimstocht naar Rome ontmoet hij en leproselijder, hij geeft hem niet alleen te eten maar kust zelfs de aangetaste hand van de man. Voor die tijd een uitzonderlijk teken van eerbied.

Hij raakt steeds meer geïnteresseerd in geestelijke zaken.
In de ruïne van een oude kapel hoort hij een kruisbeeld tot hem spreken en vragen de kerk op te knappen. Hij gaat naar zijn vaders huis, laadt zijn paard vol met dure kleren, verkoopt de kleren en het paard en keert terug naar de priester van de kapel en geeft die al het geld dat hij ontvangen heeft.
Als zijn woedende vader hem door de bisschop op het matje laat roepen kleedt Franciscus zich spiernaakt uit en geeft alles terug aan zijn vader, met de woorden dat hij nu alleen nog zijn hemelse Vader over heeft.

Hij gaat als kluizenaar leven. Om Christus zo goed mogelijk na te volgen beoefent hij zeer uitdrukkelijk de armoede zoals die beschreven is in het evangelie van Mattheüs 10: 10-13.
Weldra krijgt hij volgelingen. De armoede noemt hij zijn "vrouw". Iedere ziekte is zijn "zuster". Zijn lichaam noemt hij "broeder aap." En elk schepsel noemt hij liefkozend: "broeder zon, zuster maan," enz. En ook het einde van het leven beschouwt hij als een gave Gods en noemt het "zuster dood."

In het jaar 1224 ontvangt hij in zijn lichaam de "stigmata", dat zijn de vijf wonden die Christus tijdens de kruisiging opliep. In handen en voeten de gaten van de spijkers en in het hart de lanssteek. Pas na zijn dood wordt dit bekend.

Hij schrijft een eenvoudige leefregel voor zijn volgelingen, die na wijzigingen door Paus Honorius wordt goedgekeurd en onder de naam Regula Bullata bekend is geworden.
Zo is Franciscus de stichter van vele kloosterorden waarvan de Franciscanen, Conventuelen, Kapucijnen en de Clarissen de bekendste zijn.

De deugden die hij voorleeft en zo propageert zijn: christelijke blijheid, boetvaardigheid, liefde tot de armoede en het eenvoudige leven.

Gedachtenis viering

De gedachtenis van de heilige Franciscus wordt gevierd op 4 oktober en valt tegenwoordig samen met wereld-dierendag.
Bij de Franciscanen en Kapucijnen wordt deze dag gevierd als hoogfeest.

Lofzang op de Schepping (verkort)

Zonnelied van St. Franciscus

Allerhoogste, almachtige, algoede Heer:
U zij alle lof, glorie, eer en alle zegeningen.
U alleen, allerhoogste, komen zij toe;
en niemand is waardig uw naam uit te spreken.

Geprezen zijt Gij, Heer, met al uw schepselen,
en heel bijzonder vrouwe zuster Zon,
die ons de dag geeft, en die ons verlicht,
en die schoon is en stralend,
en met haar grote pracht een afbeelding is van U, allerhoogste.

En geloofd zijt Gij, Heer, om zuster Maan,
en om de sterren,
die Gij geschapen hebt aan de hemel,
helder, kostelijk en schoon.

En geloofd zijt Gij heer, om broeder Wind,...
om zuster Water,...
om broeder Vuur...
En geloofd zijt Gij om onze zuster, Moeder Aarde,
die ons onderhoudt en voedt,
en allerlei vruchten voortbrengt,
en kleurige bloemen en planten....

En geloofd zijt Gij, Heer,
om onze broeder de Dood van het lichaam,
die geen sterveling ontvluchten kan...

Looft dan en zegent de Heer,
en dankt Hem alle schepselen,
en dient Hem in grote nederigheid.

Martyrologium Romanum

Quarto Nonas Octóbris:
Assísii, in Umbria, natális sancti Francísci, Levítæ et Confessóris; qui trium Ordinum, scílicet Fratrum Minórum, Páuperum Dominárum, ac Fratrum et Sorórum de Pæniténtia Fundátor éxstitit. Ipsíus autem vitam, sanctitáte ac miráculis plenam, sanctus Bonaventúra conscrípsit.

Romeins Martelaarsboek

4 oktober:
Te Assisië in Umbria, geboortedag (ten hemel) van de Heilige Franciscus, leek en belijder, stichter van drie kloosterorden: de Minderbroeders, de arme Clarissen en de broeders en zusters van Boetedoening. Zijn leven dat vol was van heilige daden en wonderen werd beschreven door de Heilige Bonaventura.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter F)


Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter F)

Op afbeeldingen zien we Franciscus altijd in het bruine habijt van de franciscaner orde met een wit koord voorzien van drie knopen.
Dikwijls is hij omgeven door vogels, soms vergezelt hem de wolf. Dit laatste vanwege oude legenden die vertellen dat Franciscus eens een zeer woeste wolf heeft getemd zou hebben terwijl een ander verhaal zegt dat hij tot de vogels zou hebben gesproken.
Ook de "stigmata" worden dikwijls afgebeeld, dat zijn de vijf wonden die Christus bij de kruisiging heeft opgelopen en die sommige heiligen dragen als teken van verbondenheid met de gekruisigde Jezus.
Grappig is ook de afbeelding waarbij Franciscus op een stokje viool speelt, dat kon hij volgens een oud verhaal.


Deze mooie plaat is van Ronald Domendes is als E-cart te verzenden. Doorklikken op KUNSTWERKEN en gewenste afbeelding aanklikken.

Patroon

In 1979 is Franciscus uitgeroepen tot patroonheilige van de milieu-beweging.
Beschermheilige van armen en behoeftigen en ook van de kleermakers, dit omdat zijn vader lakenkoopman was.

Weerspreuk

Met Franciscus zaai maar aan, 't geeft ons wagens vol met graan.

Spreekwoord

Het was een vrolijk Fransje.

Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag: 142;
 • Honderd en een Heiligen, pag 58;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 229;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 163;
 • Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Franciscus met veel plaatjes.
 • Meer informatie op de site van de Kapucijnen
 • Het Zonnelied in z'n geheel.
 • Latijnse tekst van de kloosterregel.
 • Veel informatie over de Franciscanen op Wikipedia