Franciscus (Kinderpagina)

Voornaam:


Franciscus
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Franciscus van Assisië kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

nicolaas

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.
=======================

Betekenis van de naam Franciscus

Als je in Nederland Frans genoemd wordt is dat een afkorting van de officiële naam: Franciscus.
De naam is niet zo ingewikkeld als sommige andere voornamen de betekenis is gewoon: "Iemand uit Frankrijk" of "Fransman".Het is heel verschillend hoe kinderen na hun geboorte een voornaam krijgen. Vader en moeder kiezen die meestal uit.

Daarbij is het soms belangrijk dat de voornaam in de familie voorkomt. Als je opa bijvoorbeeld Frans heet dan kan het zijn dat je ouders jou naar opa 'vernoemd' hebben en dat jij dus ook Frans heet.
Maar vroeger kwam het ook vaak voor dat gelovige mensen erg veel waardering hadden voor een "Heilige". Als ouders veel waardering hadden voor het leven en de persoon van Sint Franciscus dan wilden ze hun kind onder de bescherming plaatsten van de heilige Franciscus. Dat deden ze dan bijvoorbeeld door de naam Frans (of een afleiding daarvan) aan hun kind te geven.

Ze bedoelden daarmee dan te zeggen: "Wij hopen dat deze zoon (of dochter want er zijn ook veel meisjesnamen die van Franciscus afkomen) net zo goed zal willen leven als Franciscus. Wij willen dat ook hij meer van mensen en dieren houdt dan van geld of andere dingen.

Als je het interesseert kun je op deze pagina meer te weten komen eerst over wie die heilige Franciscus nu eigenlijk was en hoe het komt dat hij nog steeds zo bekend is. Hoe het komt dat je vooral in de kerk dikwijls over hem hoort praten en dat er soms ook nog afbeeldingen van te zien zijn.

Voornamen

Als jongens naam komt de naam voor op deze manieren:
Cecco, Cis, Ciske, Francesco, Francies, Francis, Francisco, Franciscus, Franco, Francoise, François, Frank, Franklin, Frans, Fransinus, Fransje, Franz, Frekie, Frence, Frenk, Frens, Frenky, Paco, Pancho, Panchoi, Panna, Paquito, Quico, Sies, Soei, Sooi, Sus.

Meisjes dragen de naam onder andere in de vorm:
Cis, Ciska, Cissy, Fanny, Fraansk, Fran, Franca, Francella, Frances, Francesca, Francina, Francine, Francis, Francisca, Franciszka, Française, Françoise, Franda (+Jolanda="Viooltje"), Franka, Franky, Franny, Fransine, Fransiska, Fransje,Pancha, Panchita, Pancita, Quita, Sien, Siena, Sienie, Sientje, Sieska, Sina.De Heilige Franciscus van Assisië

De Heilige Franciscus van Assisië leeft van 1181-1226.

Hij is één van de meest geliefde middeleeuwse heiligen. Veel kerken zijn naar hem genoemd, heel veel klooster-zusters, broeders en paters leven zelfs nu nog op de manier zoals Franciscus dat heeft voorgedaan.

Franciscus' vader is een rijke lakenkoopman. Je weet waarschijnlijk wel dat laken een uit linnen geweven stof is die erg duur is. Vooral in de 16e en 17e eeuw werd het heel veel gemaakt in de stad Leiden en die stad heeft er behoorlijk veel geld aan verdiend.

Bij zijn doopsel krijgt de latere heilige Franciscus de naam Giovanni (in Nederland is dat Jozef). Maar na een reis naar Frankrijk, in die tijd een hele onderneming, noemt zijn Vader hem voortaan: Franciscus (Fransman). Dat betekent dus dat de vader van Franciscus erg van Frankrijk en de Fransen hield, zoveel dat hij zijn zoon die nieuwe naam geeft.

De opgewekte, vrolijke "Frans" is al heel jong erg vrijgevig voor arme en zieke mensen. Tijdens een pelgrimstocht naar Rome ontmoet hij een leproseleider. Nu is leproze (ook wel melaatsheid genoemd) een ernstige ziekte die heel besmettelijk is en bovendien zien patiënten met die ziekte er verschrikkelijk uit door de vele etterende wonden over hun hele lichaam. Franciscus geeft de zieke man niet alleen te eten maar kust zelfs de aangetaste hand van de man.

Dat was misschien niet zo verstandig, maar dat wist Franciscus toen nog niet. Hij vond het belangrijk om te laten zien dat hij van de zieke man hield. Voor die tijd een uitzonderlijk voorval.
Veel later heeft iemand, die pas geleden heilig is verklaard, het voorbeeld van Franciscus als verzorger van melaatsen gevolgd. Het is de Belgische pater Damiaan.

Franciscus raakt steeds meer geïnteresseerd in geestelijke zaken. In de ruïne van een oude kapel hoort hij een kruisbeeld tegen hem spreken. En het dringt tot hem door dat hij als taak op zich moet nemen het vervallen kerkje op te knappen.

Hij gaat naar zijn vaders huis, laadt zijn paard vol met dure kleren, verkoopt die kleren en het paard en keert terug naar de priester die bij de kapel woont en geeft hem al het geld dat hij ontvangen heeft bij de verkoop. Als zijn woedende vader hem door de bisschop op het matje laat roepen kleedt Franciscus zich spiernaakt uit en geeft alles terug aan zijn vader, met de woorden: "Nu heb ik alleen nog mijn Hemelse Vader over."

Hierna gaat hij als kluizenaar leven. Om Christus zo goed mogelijk na te volgen leeft hij voortaan in grote armoede. Want hij leest in het evangelie van Mattheus dat Christus dat zo heeft voorgedaan.

Weldra krijgt Franciscus volgelingen. En omdat het niet zo makkelijk is om met een stel mensen bij elkaar in armoe te leven, schrijft hij een 'kloosterregel'.
Je zou dat kunnen vergelijken met de spelregels bij een sport als voetbal of judo. De broeders kunnen erin lezen hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze voor elkaar moeten zorgen en wat ze moeten doen met het geld dat ze onderweg krijgen van mensen die het goed met hen voor hebben. Heel belangrijk daarbij is dat ze maar precies genoeg geld mogen hebben om in leven te blijven.
Rijke kleding of dure maaltijden horen er niet bij, dat heeft Jezus ook niet gehad. En als er van de aalmoezen die ze krijgen geld overblijft moeten ze dat meteen weer uitdelen aan arme of zieke mensen.

De armoede noemt Franciscus zijn "vrouw". Hij is er dus als het ware mee getrouwd. Zo noemt hij ook iedere ziekte zijn "zuster".
Hij heeft het dan over "zuster leproze" of "zuster pest". Probeer je maar eens voor te stellen wat het betekent als jij zou praten over "zuster kanker" of "zuster aids". Ik denk dat dat voor ons niet zal meevallen. En de mensen zullen je dan ook wel heel raar aankijken.

Zijn lichaam noemt Franciscus "broeder aap." En elk schepsel noemt hij liefkozend: "broeder zon, zuster maan," enz. En zelfs het einde van het leven beschouwt hij als een cadeau van God, en noemt haar "zuster dood."

Door het schrijven van de eenvoudige leefregel voor zijn volgelingen is hij de stichter geworden van vele kloosterorden waarvan de Franciscanen, Franciscanessen, Kapucijnen en de Clarissen wel de bekendste zijn. In Nederland zijn er nog wel Franciscaanse kloosters zelfs in de grote steden, maar de aantallen kloosterlingen worden elk jaar kleiner.

Goede eigenschappen die iemand heeft worden wel eens deugden genoemd. Zo zou je in onze tijd: sportiviteit, eerlijkheid of rechtvaardigheid deugden noemen die de moeite waard zijn.

De deugden die Franciscus voorleefde en propageerde zijn: christelijke blijheid, liefde voor de armen en het eenvoudige leven. Je moet er maar eens over nadenken wat dat voor goede eigenschappen zijn. Zouden ze nu ook nog wel eens door mensen beoefend worden?

Patroonheilige

Franciscus is schutspatroon van de armen, blinden, gevangenen, lakenhandelaars, wevers, kooplieden, en kleermakers.
Ook werd hij aangeroepen tegen hoofdpijn en pest.

Feestdag

Het is niet vreemd dat de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, ook Wereld Dierendag is.

Kun jij vertellen waarom deze dag is uitgekozen als Wereld Dierendag?

Lofzang op de Schepping (verkort)

Franciscus heeft ook een heel mooi lied geschreven: het Zonnelied.
Hieronder een ingekort gedeelte van dat lied.

Allerhoogste, almachtige, algoede Heer:
U zij alle lof, glorie, eer en alle zegeningen.
U alleen, allerhoogste, komen zij toe;
en niemand is waardig uw naam uit te spreken.

Geprezen zijt Gij, Heer, met al uw schepselen,
en heel bijzonder vrouwe zuster Zon,
die ons de dag geeft, en die ons verlicht,
en die schoon is en stralend,
en met haar grote pracht een afbeelding is van U, allerhoogste.

En geloofd zijt Gij, Heer, om zuster Maan,
en om de sterren,
die Gij geschapen hebt aan de hemel,
helder, kostelijk en schoon.

En geloofd zijt Gij heer, om broeder Wind,...
om zuster Water,...
om broeder Vuur...

En geloofd zijt Gij om onze zuster, Moeder Aarde,
die ons onderhoudt en voedt,
en allerlei vruchten voortbrengt,
en kleurige bloemen en planten....

En geloofd zijt Gij, Heer,
om onze broeder de Dood van het lichaam,
die geen sterveling ontvluchten kan...

Looft dan en zegent de Heer,
en dankt Hem alle schepselen,
en dient Hem in grote nederigheid.

Afbeelding

Franciscus
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)

Links

  • Meer over Franciscus op Heiligen Net
  • Over het leven van Sint Franciscus
  • Of over de Franciscaanse "spiritualiteit" dat is de manier van leven en denken zoals Franciscus dat heeft voorgeleefd.
  • Het mooie Zonnelied.