Augustinus (Kinderpagina)

Voornaam:


augustinus
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downloaden


Met dit plaatje van de Heilige Augustinus van Hippo kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes.

Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens dit voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Betekenis van de naam Augustinus

De naam Augustinus zul je niet elke dag tegenkomen. Toch zijn er wel jongens en zelfs meisjes die deze voornaam dragen, maar dan afgekort of een beetje veranderd.
De jongensnaam Guus (meisje: Guusje) bijvoorbeeld ken jij misschien wel.
Hier onder vind je nog een paar voornamen die met Augustinus te maken hebben.

De naam Augustinus komt van de Latijnse naam 'Augustus'
En de betekenis van die Latijnse naam is letterlijk: "Gezegend, Geheiligd, Verheven".

Weet jij waarom één van de maanden van het jaar Augustus heet?

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Augustinus:
Astin, August, Augustus, Auguust, Aureel, Aurelius, Guus, Tinus.

Vrouwennamen afgeleid van Augustinus:
Asta, Augusta, Augustine, Aurelia, Auriette, Aurkea, Guusje.Augustinus, kerkvader (354-430)

De kerkvader Augustinus wordt op 13 november 354 geboren in Numidië (Noord Afrika).
Zijn moeder is een gelovig Christen, maar zijn vader blijft trouw aan de Romeinse godsdienst. Moeder Monica wil haar zoon graag laten delen in haar eigen geloofsovertuiging, maar toch laat zij hem als kind niet dopen, uit eerbied voor het geloof van haar man. Of zou ze het misschien niet gedurfd hebben?
Wat we zeker weten is dat moeder Monica heel wat met haar jongen te stellen heeft gehad. Hij was niet zo'n lieverdje schrijft hij zelf in het boek "Belijdenissen" dat over zijn jeugd gaat.
Ook schrijft hij dat Monica veel heeft gebeden voor zijn bekering.
De eerste 32 jaar van zijn leven studeert Augustinus veel en leest hij alles wat hij maar in handen kan krijgen. Van beroep is hij "retor", dat is iemand die veel in het openbaar moet spreken, maar volgens de "Belijdenissen", vind hij in die tijd geen rust, totdat zijn ziel rust vindt in God. (Wat zou dat betekenen?)

Hij woont heel lang samen met een jonge vrouw en zij krijgen een zoon: Adeodatus (die naam betekent: "Geschenk van God").
Na van alles onderzocht te hebben wordt Augustinus uiteindelijk in Milaan door de Heilige bisschop Ambrosius gedoopt.

Wandelend in de tuin hoort hij een kind zingen: "Neem en lees." Daarop leest hij in de bijbel, de tekst Romeinen 13: 13 en 14. Deze verzen luiden:

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

Augustinus neemt zich deze woorden ter harte en ze veranderen zijn leven. Zozeer grijpt de inhoud van het bijbelboek hem aan dat hij er zijn hele verdere leven door laat inspireren.
In 391 wordt Augustinus priester gewijd en gaat hij pastoraal werk verrichten. Later (in 396) wordt hij door het volk uitgeroepen tot bisschop. Hij blijft preken maar ook schrijft hij veel boeken zoals: "Over de Drieéénheid Gods", "Over de Stad Gods", en "De Belijdenissen". Dit laatste boek, zojuist al even genoemd, beschrijft in gebedsvorm de weg die Augustinus gegaan is tot aan zijn bekering.
Ook schrijft hij een kloosterregel, die nog door veel kloosterlingen als leefregel wordt gebruikt, al zijn er wel enkele aanpassingen nodig geweest.
In het jaar (430) sterft Augustinus als bisschop van Hippo.
In datzelfde jaar wordt die stad belegerd door de Vandalen, een volk waarvan de naam tot in onze dagen niet gunstig bekend staat.

Patroonheilige

Als groot schrijver is Augustinus patroonheilige van boekschrijvers, boekdrukkers en boekhandelaren.
Ook theologen (godsdienst geleerden) hebben Augustinus als hun patroon.

Feestdag

De feestdag van Sint Augustinus wordt gevierd op 28 augustus.

Afbeelding

augustinus
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)Op afbeeldingen is Augustinus vaak gekleed als bisschop met staf en mijter.
Bijna altijd draagt hij een brandend hart in de hand, omdat hij veel schreef over de liefde van God voor de mens.Soms is er een engeltje bij hem. Dit vanwege een legende die zegt dat Augustinus eens langs de zee wandelde en een kind bezig zag met een emmertje water uit de zee te halen en in een kuil te scheppen. Toen Augustinus vroeg waarom het kind dat deed maakte hij hem duidelijk dat het even ondoenlijk is de zee in een kuiltje te doen als de grootheid van God volledig te kennen.
Links

Als je meer wil weten over deze oude bisschop kun je misschien op het internet wel iets interessant over hem vinden.
  • Veel mooie plaatjes over zijn leven op deze Italiaanse site van het Augustijns Instituut.
  • Er zijn nog steeds volgelingen van Augustinus. Ook zijn er meer Augustijnse Heiligen, volgelingen dus van Augustinus
  • Meer informatie en plaatjes op Heiligen Net.