Gertrudis (Kinderpagina)

Voornaam:


gertrudis
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Gertrudis van Nijvel kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Betekenis van de naam Gertrudis

Heel veel Nederlandse voornamen komen uit een oude taal die heel vroeger in Noord Europa gesproken werd: het Germaans.
Zo is ook de naam Gertrudis een samenstelling uit de twee Germaanse woorden: 'gàr' dat "speer" betekent en 'thrud' dat "kracht" betekent in onze Nederlandse taal.
De betekenis van de naam is dus: "De krachtige met de speer" of "zo krachtig als een speer."

Er zijn een heleboel Nederlandse namen die van deze naam zijn afgeleid zoals Gea en Geeske, Gerdien, Trudy en Truus. Hier onder vind je nog meer zogenaamde afleidingen.

Voornamen

Meisjesnamen die afgeleid zijn van de naam Gertrudis:
Geartruda, Geartsje, Gee, Gea, Geerdine, Geertien, Geertje, Geertjen, Geertrudis, Geertrui, Geertruida, Geertruide, Geeske, Ger, Gerdien, Geriette, Gerike, Gerrie, Gertie, Gertje, Gertraut, Gertrud, Gertruda, Gertrude, Gertrudis, Gertruida, Gertruud, Gerty, Gêëtruy, Gezina, Girtje, Girtruut, Gittje, Gittruut, Keke, Kekke, Trude, Trudelien (Gertrudis+Lien), Trudi, Trudy, Trui, Truida, Truitje, Truke, Truud, Truus, Tula.

Jongensnaam afgeleid van Gertrudis:
Ger.

Maar waarom gebruiken we nu zulke oude namen nog steeds?

Mensen geven hun kinderen namen om heel verschillende reden. Soms vinden ze het leuk om de kinderen dezelfde naam te geven als de ouders of de grootouders. Vroeger deed men dat heel veel. Je had toen nog geen achternaam maar, als bijvoorbeeld een meneer Jan een zoon kreeg die hij Frans wilde noemen dan heette Frans in het 'officieel', Frans Jans-zoon (dan snap je nu misschien ook dat uit de naam Janszoon later de achternaam Jansen of Janssens is ontstaan).

Maar vooral gelovige mensen wilden hun kinderen graag de naam geven van een Heilige waar ze bijzonder van hielden. Een heilige die een voorbeeld voor ze was of een Heilige die dikwijls door die ouders werd aangeroepen om te vragen hen vanuit de hemel te helpen.

Zo is de naam Truus (of Gertrudis) vaak aan kinderen gegeven omdat in het Zuiden van ons land de Heilige Gertrudis een bijzondere verering genoot.

Daarom hieronder eerst een verhaaltje over een heilige vrouw die de naam Gertrudis droeg.

Gertrudis van Nijvel


Gertrudis van Nijvel, is een heilige ongetrouwde vrouw die het klooster in gaat en later abdis wordt. Een abdis is een vrouw die aan het hoofd staat van een nonnenklooster.

Zij wordt in 626 geboren als dochter van Pippijn van Landen, opperhofmeester van de koningin van Oostenrijk. Ze heeft dus koninklijk bloed in haar aderen.

Haar moeder is de Heilige Itta, die behalve Gertrudis nog een andere heilige ter wereld heeft gebracht: de Heilige Begga. Het is dus wel een bijzonder godsdienstig gezin waarin Gertrudis geboren wordt. Gertrudis wordt dan ook zeer godsdienstig opgevoed.

Reeds als jong meisje is ze van plan ongetrouwd te blijven om God op bijzondere wijze te dienen.
Op een feest bij koning Dagobert vraagt een prins haar ten huwelijk. Maar Gertrudis weigert dat aanzoek met de woorden: "Ik heb als bruidegom gekozen de eeuwige schoonheid die de oorsprong is van de schoonheid van alle schepselen. Hij die oneindig veel rijkdommen bezit en door de engelen wordt aanbeden."

Je snapt denk ik wel wat ze daarmee bedoelt. Toch?

In 1640 sticht haar moeder, die dan weduwe geworden is, een klooster in Nijvel in Brabant, waar Gertrudis intreedt (non wordt) en al op 20 jarige leeftijd gekozen wordt tot abdis, kloosteroverste.

Zij is ijverig en voorzichtig en wordt door de andere zusters erg bewonderd. Ze bidt veel, brengt veel dagen vastend door. Dat betekent dat ze dan heel weinig of helemaal niet eet. Je weet misschien wel dat de Islamieten in de maand Ramadan vasten.

Ook studeert Gertrudis veel in de Bijbel en laat daartoe boeken uit Rome komen. Overigens leeft zij in de grootste armoede en geeft alles wat ze heeft aan de armen, de weduwen en de wezen.

Ook sticht ze veel kerken ter ere van de Heiligen. Als ze eens in een door haarzelf gestichte kerk zit te bidden voor het altaar, daalt een vlam uit de hemel tot boven haar hoofd en verlicht het hele kerkgebouw.

Totaal verzwakt door het vele vasten en waken draagt ze op 30 jarige leeftijd de bediening van het ambt van abdis over aan haar nicht Wilgetrudis.

Ze bereidt zich dan voor op de dood, maar blijft streng in het vasten en ze draagt altijd een stug boetekleed waarin ze ook begraven wil worden. Daags voor haar sterven kondigt haar raadsman aan dat ze de volgende dag door de engelen voor Gods troon gebracht zal worden. Stralend van geluk brengt ze de hele nacht biddend en zingend door en sterft dan in het jaar 659, 33 jaar oud.

Patroonheilige

Zij is patrones van steden als Geertruidenberg, Maarheze, Heerlen.
Ook werd zij veel aangeroepen tegen ratten- en muizenplagen.
Tevens is ze patrones van de reizigers.

Feestdag

Haar feestdag is 17 maart

Afbeelding

gertrudis
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon voor niks downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon voor niks downladen (48 x 32 kruisjes)


Gertrudis van Nijvel wordt meestal afgebeeld als abdis met een staf waar ratten tegenop klauteren, omdat ze ooit door te bidden een einde heeft gemaakt aan een rattenplaag.
De kroon die ze geweigerd heeft ligt vaak aan haar voeten.
Ook heeft zij dikwijls een kruis en soms een stralenkrans.Links

  • Meer informatie op Heiligen Net.
  • Of de prachtige site van de Gertrudis kapel in Bergen op Zoom met o.a. afbeeldingen van de glas in lood ramen + beschrijvingen.