Gertrudis

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Gertrudis


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Gertrudis

De naam is een samenstelling uit de Germaanse woorden 'gêr' = "speer" en 'thrud' = "kracht".
De betekenis is dus: "De krachtige met de speer" of "zo krachtig als een speer."

Voornamen

Vrouwennamen die afgeleid zijn van de naam Gertrudis:
Geartruda, Geartsje, Gee, Gea, Geerdine, Geertien, Geertje (of Gerardus), Geertjen, Geertrudis, Geertrui, Geertruida, Geertruide, Geeske, Gela (Duits), Ger (of Gerardus), Gerdien (of Gerardus), Geriette (of Gerardus), Gerike (of Gerardus), Germa (+ Maria), Gerrie (of Gerardus), Gertie, Gertje (of Gerardus), Gertraut, Gertrud, Gertruda, Gertrude, Gertrudis, Gertruida, Gertruud, Gerty, Gé, Gêëtruy, Gezina, Girtje, Girtruut, Gittje, Gittruut, Guurtruid, Keke, Kekke, Trude, Trudelien (+Lien), Trudi, Trudy, Trui, Truida, Truitje, Truke, Truud, Truus, Tula.

Gertrudis van Nijvel, maagd en abdis
(0626-0659)

Gertrudis wordt in 626 geboren als dochter van Pippijn van Landen, opperhofmeester van de koningin van Oostenrijk.

Haar moeder is de heilige Itta, die nog andere heiligen ter wereld brengt. Ook haar zus Begga (feest 17 december) en haar broer Grimoald (feest 16 september) worden als zaligen of heiligen vereerd.
Gertrudis geniet een zeer godsvruchtige opvoeding.
Reeds als jong meisje is ze van plan haar maagdelijkheid in dienst van God te stellen.

Op een feest bij koning Dagobert vraagt een prins haar ten huwelijk. Maar Gertrudis weigert dat aanzoek met de woorden: "Ik heb als bruidegom gekozen de eeuwige schoonheid die de oorsprong is van de schoonheid van alle schepselen. Hij die oneindig veel rijkdommen bezit en door de engelen wordt aanbeden."

In 1640 sticht haar moeder, die dan weduwe geworden is, een klooster in Nijvel in Brabant, waar Gertrudis intreedt en op 20 jarige leeftijd abdis wordt. Zij is ijverig en voorzichtig en oogst de hoogste bewondering van de medezusters. Ze bidt veel, brengt veel dagen vastend door, ook studeert ze veel in de Heilige Schrift en laat daartoe boeken uit Rome komen.

Overigens leeft zij in de grootste armoede en geeft alles wat ze heeft aan de armen, weduwen en wezen.
Ook sticht ze veel kerken ter ere van de heiligen.

Als ze eens in een door haarzelf gestichte kerk zit te bidden voor het altaar, daalt een vlam uit de hemel tot boven haar hoofd en verlicht het hele kerkgebouw.

Totaal verzwakt door het vele vasten en waken draagt ze de bediening van het ambt van abdis op 30 jarige leeftijd over aan haar nicht Wilgetrudis. Ze bereidt zich nu voor op de dood, maar blijft streng in het vasten en ze draagt altijd een stug boetekleed waarin ze ook begraven wil worden.
Daags voor haar sterven kondigt haar raadsman aan dat ze de volgende dag door de engelen Gods voor diens troon gebracht zal worden. Stralend van geluk brengt ze de hele nacht biddend en zingend door en sterft dan in het jaar 659, 33 jaar oud.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
OF
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur.

Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter G)


Patroonnaamkaarten vanEgino Weinert zijn hier te bestellen.
(doorklikken "Namenskarten" en letter G)

Gertrudis wordt meestal afgebeeld als abdis met een staf waar ratten tegenop klauteren, omdat ze ooit een rattenplaag heeft beëindigd.
De kroon die ze geweigerd heeft ligt vaak aan haar voeten.
Ook heeft zij een kruis en soms een stralenkrans.

Patrones

Zij is patrones van steden als Nijvel, Geertruidenberg, Maarheze, Heerlen en het dorp Achlum in Fryslân etc.
Ook werd zij veel aangeroepen tegen ratten- en muizen- en mollenplagen.
Tevens is ze patrones van de reizigers, groentekwekers en tuiniers (Omdat die last hebben van muizen en ratten).

Gedachtenis viering

Haar gedenkdag is 17 maart.

Martyrologium Romanum

Nivigéllé, in Brabántia, sanctae Gertrúdis Vírginis, quae claríssimo génere orta, despíciens mundum et toto vitae suae cursu in ómnibus sanctitátis offíciis se exércens, Christum sponsum in caelis habére méruit.

Te Nijvel in Brabant Sint Gertrudis, Maagd van edele geboorte. Omdat zij de wereld verachtte, en gedurende haar hele leven allerlei goede werken verrichtte, verdiende zij dat Christus haar bruidegom is in de hemel.

Weerspreuken

 • Op Sint Geertruid, komt de warmte de grond uit.
 • Sinte Geertruid jaagt muizen en ratten de huizen uit.
 • St. Geertruid, die mooie bruid, blaast de snijder de kaars uit.
 • (De kleermaker kan voor het donker worden met zijn werk stoppen)

  Literatuur

 • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 35;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 196;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 182;

 • Links

 • Meer informatie op Heiligen Net.
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Gertrudis.
 • Of de prachtige site van de Gertrudis kapel in Bergen op Zoom met o.a. afbeeldingen van de glas in lood ramen + beschrijvingen. Doorklikken op GESCHIEDENIS vervolgens GLAS IN LOOD en dan Wijding enz