Werenfried

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Werenfridus
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Werenfried (Werenfridus)

Tweestammige Germaanse naam, uit 'Warin' of 'Werin' (dit is een uitbreiding van de stam 'war-' "bewaren, bewaken") en 'fried' dat "vrede, bescherming" betekent. De naam kan dus ongeveer betekenen 'bewaarder van de toestand van vrede'.

Mannennamen afgeleid van Werenfried :
Werenfrid, Werenfried, Werenfridus.

Werenfried

Werenfried is een Ierse prediker. Hij predikt in de 7e en 8e eeuw na Chistus in de Betuwe het christendom, in het rijk van de Friese koning Radboud.

Werenfried maakt deel uit van het benedictijnenklooster van Rathmelsigi in Ierland. Hij is dus nauw verwant aan de heiligen Willibrordus en Wilfred
In navolging van Willibrordus vaart Werenfridus rond 690 samen met Adelbertus en Suitbertus en nog enkele priesters naar het land der Friezen en komt in Katwijk aan land. Daar neemt hij volgens sommigen de taak op zich om in Noord Holland het evangelie te verkondigen.
Werenfried vestigt zich dan aanvankelijk in Medemblik waar koning Radboud zich in een kasteel gevestigd heeft en sticht in het huidige Wervershoof een onderkomen voor de geestelijkheid.
Later (ofwel direkt na aankomst) trekt Werenfried naar Dorestad. Bisschop Willibrordus geeft de verschillende missionarissen een eigen regio en zo komt Werenfried in de Betuwe terecht en het gebied daaromheen, om daar de christelijke leer te verspreiden.

In Elst vestigt hij zich bij de bestaande parochiekerk en onderhoudt ook Westervoort bij Arnhem als pastor.
Werenfried sterft op 14 augustus 760 in Westervoort en wordt begraven in de kerk in Elst.

Legende

Volgens een legende wordt Werenfrieds lichaam na zijn dood in Westervoort wordt zijn lichaamopgeëist door de parochianen van Elst, omdat hij tijdens zijn leven heeft gezegd daar begraven te willen worden.
Uiteindelijk wordt besloten zijn lichaam in een onbemand bootje op de Rijn te plaatsen en het lot te laten bepalen waar Werenfrieds laatste rustplaats moet komen
Het bootje vaart tegen de stroom in naar de Betuwe-oever onder Elst.
Er wordt een tweede oordeel gevraagd: Werenfrieds lichaam wordt op een ossenkar gelegd, die getrokken wordt door jonge ossen, die nooit eerder ingspannen waren. Ook zij wenden zich naar Elst en brengen het lichaam van de heilige naar de Elster kerk. Waar hij tenslotte begraven wordt.

Gedachtenis viering

14 augustus

Patroonheilige

Werenfried is beschermheilige van Elst en van groentetelers.
Ook wordt hij aangeroepen door mensen die aan jicht lijden. Bovendien wordt er vaak tot hem gebeden bij last van stijve gewrichten.

Afbeelding

Werenfried wordt afgebeeld als priester met kazuifel en kaalgeschoren hoofd.
In de hand een bootje met daarop een doodskist, soms ook een boek.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Het wapen van Elst draagt het bootje met de relieken van Werenfried.


  • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
    (doorklikken "Namenspatronale" en letter W)

  • Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 241 ;
  • Links

  • Heiligen Net
  • De Duitstalige site Heiligenlexicon