Edith Stein

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Edith Stein
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Edith Stein

De naam Edith is een samenstelling van de oud Engelse woorden: 'ead' dat "bezit, erfgoed" betekent en 'gyth' met de betekenis "strijd". De samenstelling betekent: "Strijdster voor het erfgoed".
Stein is de achternaam van zuster Edith.

Edith Stein

Edith Stein wordt geboren op 12 oktober 1891 als jongste van elf kinderen te Breslau in Duitsland, een stad die nu Wroclaw heet en in Polen ligt.

Edith stamt uit een orthodox joods gezin. Haar vader is Siegfried Stein en haar moeder Augusta Courant. Van de elf kinderen sterven er vier op jonge leeftijd. Ediths vader overlijdt voordat zij twee jaar oud is. Haar moeder is een zeer zakelijke vrouw met een mild hart. Energiek zet zij, de door haar man opgebouwde houthandel voort en heeft er veel succes mee. Augusta is zeer godsdienstig en leeft de Joodse wet stipt na.

Edith is levenslustig en buitengewoon begaafd. Na de volksschool wil zij niet meer verder leren en gaat in 1911 naar haar zus Else in Hamburg. Daar neemt ze in 1914 afscheid van het Joodse geloof en wordt atheïste.
Het moet moeder Augusta veel verdriet gedaan hebben, ook al krijgt zij zelf haar twijfels als de beide dochters Edith en Rosa zich tot christen laten dopen, toch blijft zij trouw aan de Joodse godsdienst.

Edith studeert Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis aan de Universiteiten van Breslau, Göttingen en Freiburg im Breisgau. Tijdens haar studie aan de universiteit van Göttingen komt ze in aanraking met de filosoof Edmund Husserl, die ook van Joodse afkomst is, en raakt geïnteresseerd in zijn filosofische denkbeelden.
Als Husserl verhuist naar de universiteit van Freiburg gaat Edith Stein met hem mee en wordt zij zijn assistente. In 1916 behaalt zij cum laude haar doctoraal examen in de filosofie, wordt lid van de faculteit en verwerft er een reputatie als één van de meest vooraanstaande filosofen van de universiteit.
In Göttingen komt zij dan voor het eerst in aanraking met het Rooms Katholicisme en voelt zich spoedig aangetrokken tot dit geloof. Dat de katholieke gelovigen God hun "Vader" noemen spreekt haar daarbij enorm aan.
Als zij aan het einde van de eerste wereldoorlog aan de vrouw van een naaste medewerker van Husserl moet vertellen dat haar man is overleden in de strijd, is Edith geheel ondersteboven van de manier waarop deze vrouw het vreselijke nieuws verwerkt. Zij laat Edith namelijk weten dat haar geloof haar zegt dat zij haar man weer zal zien in een gelukkiger leven. Tevens belijdt ze dat ze uit dat geloof veel steun ondervindt.

In 1921 gaat Edith op vakantie naar Breslau waar zij de autobiografie van de heilige Teresa van Avila leest. Dit boekwerk is de aanleiding tot een snelle overgang naar het Rooms Katholicisme en op 1 januari 1922 wordt zij gedoopt.
Twee jaar later laat ook Edith's zus Rosa zich dopen.
Edith geeft haar assistentschap bij Husserl op en gaat van 1922 tot 1932 lesgeven op een Dominicaner meisjesschool in Speyer. In deze periode vertaalt ze het werk 'Over de Waarheid' van de heilige Thomas van Aquino en maakt ze zich diens filosofie eigen. Haar opvoedingsmethode is doordrongen van een drang naar waarheid, goedheid, menselijkheid en hartelijkheid, maar ook van de eigenwaarde van de vrouw in haar tijd.

In 1932 wordt ze lector aan het Instituut voor Pedagogie in Münster maar als Jodin valt Edith Stein onder het antisemitische Berufsverbot uitgevaardigd door de nazi-regering en moet zij haar baan in Münster opgeven.

In 1934 treedt ze in bij de Ongeschoeide Karmelietessen van Keulen en krijgt de religieuze naam "Teresia Benedicta a Cruce" (Theresia, gezegend door het kruis) aan. In dit klooster voltooit zij haar metafysische werk 'Eindig en Eeuwig Zijn', waarin ze een eenheid probeert aan te brengen tussen de totaal verschillende filosofieën van Husserl en Thomas van Aquino.

Op oudejaarsavond van 1938 wordt ze, uit angst voor de toenemende naziterreur, overgeplaatst naar het Karmelitessenklooster in Echt in Nederland. Ook haar zuster Rosa, wijkt uit naar Nederland
Hier schrijft Edith Stein 'Studie over Johannes van het Kruis, Kruiswetenschap' naast een boek over vrouwenemancipatie haar belangrijkste werk.
Helaas is Edith Stein ook in Nederland niet veilig. Op 26 juli 1942 komt het bevel van Adolf Hitler dat alle niet-Arische Rooms katholieken opgepakt moeten worden.
Om het voorlezen van een brief van de Nederlandse bisschoppen tegen de deportatie van alle Joden, christen of niet, af te straffen worden Edith Stein en haar zus Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo.
Dat gebeurt op zondag 2 augustus 1942 omstreeks 17.00 uur. Op de Peyerstraat staat de overvalwagen. Edith en Rosa worden door twee soldaten met het geweer in de aanslag van het klooster naar de Peyerstraat gebracht. Eerst worden ze naar Westerbork vervoerd en enkele dagen later naar Auschwitz. Op 9 augustus 1942 wordt Edith in de gaskamers van Auschwitz om het leven gebracht.

Edith Stein wordt op 1 mei 1987 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig.

Patroonheilige

Edith Stein geldt samen met Catharina van Siëna en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

Gedachtenis viering

De kerkelijke gedachtenis viering van Edith Stein is op 9 augustus.

Afbeelding

edithstein
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes.


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter E)

Als Heilige van de 20e eeuw zijn er vanzelf nog foto's van haar bekend. Op religieuze afbeeldingen zien we haar meestal in het habijt van de ongeschoeide Karmelietessen. Ze draagt dan een bruin habijt met dito scapulier, een witte mantel en zwarte kap met witte onderkap. De gehate Jodenster draagt Edith met een zekere trots. Vaak treffen we verwijzingen naar het vernietigingskamp Auschwitz bij haar aan.

Links

  • Veel informatie over Edith Stein
  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie en authentieke foto's.
  • De Spaanse Karmelieten hebben een zeer uitvoerige site met o.a. het leven van Edith Stein.