Eva en Adam

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Betekenis van de namen Eva en Adam

De Hebreeuwse naam Eva betekent: "zij die leven geeft".
De Hebreeuwse naam Adam betekent letterlijk: "mens".

Vrouwennamen

Afgeleid van Eva:
Ava (Engels), Eef, Eefje, Eva, Evalien, Evalina, Evaline, Eve (Engels), Evelien, Evelina, Eveline, Evelyn, Evelyne, Evi, Evie, Evine, Evita (Spaans) Evy, Ewa, Zoë; (Grieks), Zoe.

Ageleid van Adam:
Adamieta, Damiet, Damia.

Mannennamen

Ageleid van Adam:
Adam, Adem (Turks), Damy, Erdmann (Duits), Erdy.

Eva en Adam

Misschien is het verhaal over Adam en Eva in het aardse paradijs wel het meest bekende verhaal uit het oude testament, of zelfs uit de hele bijbel.
In Genesis 2,4 - 3,24 lezen we dit aloude verhaal.

De meeste moderne exegeten beschouwen Adam en Eva niet meer als historische figuren die de twee allereerste mensen op aarde geweest zouden zijn.
De kerk heeft deze personen nooit echt als heiligen beschouwd. Dat is trouwens met geen van de personen die in het oude testament worden beschreven het geval. Wel worden ze als historische personen, dan wel als figuren, gezien die een grote betekenis hebben gehad voor de ontwikkeling van de Joodse Godsdienst en het daaruit voortgekomen Christendom.
De kerk beschouwde mensen als Abraham, Mozes, David en vele anderen als voorboden of voorbereiders van de komst van Christus op aarde.

Maar we zouden de Bijbel duidelijk te kort doen als we het verhaal van deze "oermensen" zouden afdoen met de term sage, sprookje of wat dan ook.
Wie goed leest herkent in Adam "iedere mens" en in Eva het prototype van "de mens als moeder". En elke mens kan zichzelf herkennen zowel in de sterke als in de zwakke momenten van deze aartsvader en aartsmoeder.

Daarom verdienen ze ook een pagina in deze site, die ook bedoeld is om de mens van nu een spiegel voor te houden. Voorbeelden, misschien zelfs 'idolen' te schetsen die kunnen dienen bij het zoeken naar de eigen identiteit, de eigen idealen of de eigen invulling van het leven in het algemeen en in het bijzonder.

Ook in de Koran: Soerat al-Baqara 2:31-32 vinden we Adam terug, zijn vrouw krijgt daar niet de naam Eva. En nogmaals lezen we iets over Adam in Soerat al-A'raaf: 7, 11-14.

Patroonheilige

Omdat Adam en Eva in de kerk niet als heiligen worden vereerd zijn ze ook niet frequent als patroonheiligen beschouwd.
Maar het leven is soms sterker dan de leer en zo werden in het verleden Adam en Eva wel gezien als patroon-heiligen van bloemisten, hoveniers en kwekers, omdat zij immers in het scheppingsverhaal als eerste mensen het land moest bewerken na de zondeval.
Nog aardiger is dat zij in bepaalde streken patroon waren van de kleermakers, dit omdat zij hun naaktheid bedekten met vijgenbladeren nadat ze ontdekten dat ze naakt waren.

Gedachtenis viering

De gedachtenis van deze oud testamentische heiligen wordt gevierd op 24 december, als aankondiging dus van de geboorte van Christus.

Afbeelding

De overbekende afbeeldingen van Adam en Eva vertonen de eerste mensen meestal ongekleed of met een vijgenblad als eerste bedekking van de naaktheid.
De boom waaraan de appel hangt die niet geplukt had mogen worden en de slang vergezellen Adam en Eva meestal.

Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)

Spreekwoorden

  • "Eva's dochters" zijn de vrouwen in het algemeen maar vooral met betrekking tot hun nieuwsgierigheid.
  • "Ze liepen in Adamskostuum rond": ze waren naakt.
  • "Toen Adam spitte en Eva span, waar was toen de edelman?": alle mensen zijn gelijk geschapen.

  • Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Beschermheiligen in de lage landen pag. 224, 226, 261.
  • Links

  • Heiligen Net met informatie over Adam en Eva.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Eva.
  • Op diezelfde site Heiligenlexicon meer informatie over Adam.