Ferdinand III

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

ferdinand
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Ferdinand

De naam Ferdinand kan afkomstig zijn uit het Germaans. Het is dan een samenstelling van de woorden 'ferhdh' dat "geest" betekent of "verstand" en het woord 'nanth' met de betekenis "moedig". Samen betekent de naam dan: "die een moedige geest heeft, of waaghals."
Maar het kan ook komen van het woord 'frituh' dat vrede betekent. Dan betekent de naam "hij die de moed heeft om vrede te bewerken."

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Ferdinand (of frituh!):
Fen (Fries), Ferd, Ferdi, Ferdinand, Ferdy, Fere (Fries), Ferinand (Vlaams), Ferjo (+Jozef) of (+Johannes), Fernand (Frans), Fernandel (Frans), Fernandez (Spaans), Fernando (Spaans, Italiaans), Fernand (Frans), Ferran, Ferre, Ferron (Frans), Ferry (Frans), Feyo (Fries), Nan, Nand, Nando (Duits), Nádor (Hongaars), Nandus,

Vrouwennamen afgeleid van Ferdinand (of frituh):
Fenna (Fries), Fenne, Fennegien (Drents), Ferida, Ferina, Fernande (Frans), Ferona of Feronia (of van Veronica), Feyona (Fries), Nanda, Nandine, Nandita,

Ferdinand III

Ferdinand III, koning van Castilië (Spanje) 1198 - 1252
Ferdinand wordt geboren in het koninkrijk León waarschijnlijk in de omgeving van Valparaíso.
Hij is de zoon zoon van Alfonusus IX van León en Berenguela, koningin van Castillië.
.
Hij staat bekend als krijgsheer, maar ook als dichter, musicus en componist van geestelijke liederen. Bijzonder is bijvoorbeeld dat hij het Castiliaans invoerde als officiële taal van de natie.
Hij onderscheidt zich door zijn onkreukbaarheid, zijn vroomheid en zuiverheid.
Hij belijdt dat er maar één koninkrijk is dat er toe doet en dat is het koninkrijk van God. Dat onderstreept hij door zijn soldaten les te geven in de christelijke godsdienst. Bovendien beschouwt hij zichzelf als dienaar van de maagd Maria. Volgens sommige bronnen draagt hij altijd een beeltenis van de Heilige 'Maagd Maria van de Rozen' met zich mee als hij op krijgstocht gaat.

Reeds op 17 jarige leeftijd wordt hij, na het overlijden van Hendrik I, gekroond als koning van Castillië.

Op 19 jarige leeftijd trouwt hij met Beatrix (ook Elisabeth genoemd) en verwerft ook het koninkrijk León.

In een strijd die 27 jaar duurt breidt hij zijn regeringsgebied nog uit door de Moren te verdrijven uit het grootste deel van het schiereiland.
Als een hoge ambtenaar voorstelt een nieuwe belasting te gaan heffen om de kosten van het oorlog voeren tegen de Moren te bekostigen is Ferdinand daar faliekant op tegen. Op dat moment spreekt hij de woorden: "God verhoede dat ik uw voorstel aanneem. De Voorzienigheid zal mij wel op andere wijze bijstaan. Ik vrees meer de verwensingen van een arme weduwvrouw dan een heel leger Moren".

Hij bevrijdt Cordoba in 1236. Vervolgens Murcia, Jaen, Cadiz en tenslotte Sevilla in 1249.

De bewoners van de op Moren heroverde gebieden worden door Ferdinand III onder christelijk bestuur geplaatst. Hij herstelt de kloosterorden van Dominicanen en Franciscanen. Hij sticht de kathedraal van Burgos en de beroemde universiteit van Salamanca.

Tegen het einde van zijn leven weet Ferdinand de Islam terug te dringen tot in de stad Granada. Hij loopt met plannen rond om de Moren te verdrijven en te achtervolgen tot op de kusten van Afrika om vervolgens alle "christenslaven" te verlossen. Maar in Sevilla wordt hij ernstig ziek. Hij laat zich op een eenvoudig bed leggen dat op as is geplaatst. Hij geeft nog wijze raadgevingen aan vrouw en kinderen en na iedereen vergiffenis gevraagd te hebben voor zijn fouten sterft hij op 30 mei 1252.

Ferdinand III ligt begraven in de kathedraal van Sevilla.

Zijn oudste zoon Alfons X volgt hem op als koning van Castillië en León.

In 1671 wordt Ferdinand door paus Clemens X heilig verklaard.

Patroonheilige

Samen met Jakobus is Ferdinand de patroonheilige van Spanje.
Verder is hij patroon van gevangenen en armen.

Gedachtenis viering

Ferdinand III wordt herdacht op 30 mei.

Martyrologium Romanum

Tértio Kaléndas Júnii:
Híspali, in Hispánia, sancti Ferdinándi Tértii, Castéllæ et Legiónis Regis, ob virtútum præstántiam cognoménto Sancti; qui, fídei propagándæ zelo clarus, tandem, devíctis Mauris, ad cæléste regnum, terréno relícto, felíciter evolávit.

Romeins Martelaarsboek

30 mei
Te Sevilla in Spanje, H. Ferdinand III, koning van Castillië en León. Hij werd heilig genoemd vanwege zijn grote deugdzaamheid; hij werd geëerd vanwege zijn ijver om het geloof te verspreiden.
Na zijn strijd tegen de Moren verliet hij zijn aardse koninkrijk om opgenomen te worden in het rijk der hemelen.

Afbeelding

ferdinand
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


In de kunst wordt Ferdinand III afgebeeld als koning (zwaard, kroon, scepter en koningsmantel), of krijgsheer met een kruis op de borst en een Mariabeeld in de arm (men beweert immers dat hij bij iedere veldslag tegen de Moren een Mariabeeld bij zich heeft).
De 17e eeuwse Spaanse schilder Murillo toont hem met een zwaard en een wereldbol in de hand. In de kathedraal van Burgos bevindt zich een schildering van hem, waar hij staat afgebeeld met de duivel, die in de gestalte van een hond aan zijn voeten ligt, symbool van de Moren die hij hartstochtelijk bestreden heeft.
Het Prado-museum te Madrid en het Louvre te Parijs bezitten mooie schilderijen van de 17e eeuwse Spaanse schilder Zurbarán, met Ferdinand erop.

Berenguela, koningin van Castillië, moeder van Ferdinand III


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter F)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 8o;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 246;
  • Links

  • Heiligen Net
  • De Duitstalige site Heiligenlexicon geeft meer informatie over Ferdinand.
  • Een Engelstalige site geeft veel informatie.