Brigitta van Zweden

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Brigitta

Brigitta is een Keltisch-Ierse naam. Het gaat om een tweestammige naam, d.w.z. dat twee delen van de naam elk een eigen betekenis hebben.
'Bri' staat voor "stralend" en 'Git' of 'Gitta' staat voor "schitterend". De naam betekent dus zoiets als "de schitterend stralende" (of andersom) of ook "de Verhevene".
Een oude legende wil dat de Heilige Brigitta voor Moeder Maria het Christuskind heeft gedragen en daarbij zo straalde dat de soldaten bij de kindermoord van Bethlehem hierdoor werden afgeleid en Jezus met rust lieten.

De naam Birgitta is ook tweestammig en voor de helft dezelfde als Brigitta. Maar hier betekent de eerste stam, 'Bir', iets anders. 'Bir' staat voor "beer" en deze naam betekent dan ook "schitterende beer".

Het gaat dus om twee verschillende namen: Brigitta en Birgitta, maar in de praktijk worden beide namen vaak door elkaar gebruikt. Zo wordt de Heilige Birgitta van Zweden in de volksmond zowel Bridget als Brigit genoemd

Deze pagina gaat er voor het gemak van uit dat het om dezelfde naam gaat en noemt in de lijst alle afleidingen van beide namen.

Vrouwennamen

Vrouwennamen afgeleid van Brigitta (of Birgitta):
Berit (Zweden), Bibi, Bibienne, Birgit, Birgita, Birgitta, Birgitte, Birke, Birte, Birthe, Bregitta, Bregetta, Briddy, Briga, Bridget (Engels), Brighid, Brigida (Spaans), Brigit, Brigita, Brigitta, Brigitte, Brita (Scandinavisch), Britt (Zeeds), Britta, Bryga (Pools), Git, Gitte.

Brigitta van Zweden, kloosterling

In het jaar 1303 wordt te Upsala in Zweden, uit de koninklijke familie, Brigitta geboren.

Als Brigitta elf jaar oud is, overlijdt haar moeder Ingeborg. Aan haar was Maria verschenen, kort voor de geboorte van Brigitta.
Brigitta blijkt bijzonder gezegend te zijn. Vanaf haar zevende jaar krijgt ze visioenen van de gekruisigde Jezus.

Op 13 jarige leeftijd treedt zij, overeenkomstig de wil van haar vader Birger Person, in het huwelijk met de 18 jarige Ulf Gudmarson en wordt moeder van acht kinderen (vier jongens en vier meisjes).
Een van deze kinderen is de Heilige Catharina van Zweden (1331-1381).

In 1335 wordt Brigitta hofmeesteres bij de gemalin van koning Magnus Erikson. In 1342 onderneemt ze met haar man een bedevaart naar Santiago de Compostella, waar de heilige apostel Jakobus vereerd wordt.
Haar man treedt nog tijdens hun huwelijk in bij de orde van de Cisterciënzers.
Brigitta wordt dan lid van de derde orde van de heilige Franciscus.

Na de dood van haar man Ulf (in 1344) leeft zij een ascetisch leven en krijgt zij veel meer visioenen.
Een priester beschrijft op aanwijzingen van Brigitta maar liefst zes honderd visioenen. In deze visioenen noemt Christus haar "Mijn Bruid".

Zij leeft verder in boete en versterving maar blijft voor haar kinderen zorgen.

Koning Magnus II Erikson (1306-1374) schenkt haar in 1346 het landgoed Wadstena, in zuid-Zweden. Hier begint Brigitta met het stichten van de klooster orde van de Heilige Verlosser (of Brigittinessen).

Later in 1349 vertrekt zij, samen met haar dochter de H.Catharina van Zweden naar Rome om daar toestemming voor haar orde te verkrijgen. Ze wordt teruggestuurd, omdat eerst het klooster moet worden afgebouwd.
Daarom bouwt zij in Wadstena verder aan het eerste klooster waar zestig nonnen en, binnen een aparte ommuring, dertien priesters, vier diakenen en acht lekenbroeders gaan leven. Opmerkelijk daarbij is dat de manen gehoorzamen aan de abdis Brigitta.

Omdat haar eigen regel niet wordt geaccepteerd door Rome, leven haar volgelingen volgens de oude klooster regel van Augustinus.
24 jaar lang zet zij zich in voor de verbreiding van haar orde, maar de erkenning ervan door de paus (in 1378) maakt Brigitta niet meer mee.

Brigitta heeft overigens veel kritiek op het harde optreden van paus Innocentius VI met name tegen de minderbroeders-spiritualen.
Zij heeft ook invloed op paus Urbanus V, die wegens grote problemen uit Rome weggevlucht is naar Avignon in Frankrijk. Zij spoort deze paus aan uit Avignon naar Rome terug te keren.
Hij volgt haar raad op maar na een driejarig verblijf in Rome, keert Urbanus toch weer naar Avignon terug.

Na een pelgrimstocht naar het Heilig Land sterft Brigitta te Rome in op 23 juli 1373.

Haar dochter Catharina vervolgt het werk van haar moeder en bouwt het klooster af.

Het lichaam van Brigitta wordt overgebracht naar Wadstena, de plaats van het eerste klooster in Zweden.

In het jaar 1391 wordt zij door paus Bonifatius IX heilig verklaard.

Het eerste klooster van de orde van de H. Verlosser buiten Zweden wordt gebouwd in Gdansk. De Poolse arbeidersbeweging Solidariteit kiest Brigitta als patrones en misschien is dat wel een reden geweest waarom paus Johannes Paulus II haar verhief tot patrones van Europa.

Gedachtenis Viering

Haar gedachtenis wordt gevierd op: 23 juli(sterfdag) of 8 oktober (overbrenging van de relieken)

Patroon

Patrones van de orde van de H. Verlosser of Brigitinessen. Ook is zij de patrones van Zweden en Europa en van de pelgrims. Zij is voorspreekster voor een zalige dood.

Martyrologium Romanum

Décimo Kaléndas Augústi:
Romæ natális sanctæ Birgíttæ Víduæ, quæ, post multas sanctórum locórum peregrinatiónes, divíno affláta Spíritu, quiévit. Ipsíus autem festívitas octávo Idus Octóbris celebrátur.

In het Nederlands:
23 juli:

Te Rome Sint Brigitta, weduwe, die na veel pelgrimstochten naar de heilige plaatsen, insliep vervuld van de Heilige Geest. Haar feestdag wordt gevierd op de achtste oktober.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter B)


Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestelen (doorklikken "Namenskarten" en letter B)

Brigitta draagt de kledij van haar kloosterorde. Deze heeft een speciaal hoofddeksel: over een zwarte sluier wordt een linnen band gedragen verbonden door twee zich kruisende beugels. Op de kruispunten rode linnen druppelvormen die de bloeddruppels van de doornenkroon verbeelden.
Als attributen vinden we: Een abdis-staf, (regel)boek, ganzenveer en inktpot (vanwege de openbaringen die zij opschreef), kaars, kruisbeeld, geselkolom, gesel en lans. Engelen die haar geestelijk inspireren vergezellen haar beeltenis vaak.

Geraadpleegde Literatuur

  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen: pag 79
  • Alban Buttler, Heiligen levens: pag 107
  • Links


  • Brigitta medepatrones Europa.
  • De Birgitinessen hebben een eigen site.
  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie en mooie afbeeldingen.