Stanislaus Kostka

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Nieuw
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Stanislaus

Stanislaus is de gelatiniseerde vorm van de Slavische naam Stanislaw. De naam is samengesteld uit twee oud Slavische woorden: 'Stani' = "standvastigheid" en 'slava' = "roem". De samenstelling betekent dus: Roem door standvastigheid.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Stanislaus:
Stan, Stanel, Stanis, Stanislao (Italiaans), Stanislas (Frans), Stanislaus, Stanislaw (Slavisch), Stanko, Stano, Stas, Stasio (Pools),

Stanislaus Kostka sj

Stanislaus is een jongen van Poolse adel, geboren op 28 oktober 1550 op slot Rostków, in de buurt van Warschau.
Hij wordt vernoemd naar de Heilige Bisschop Stanislaus van Krakau.
Zijn vader, John Kostka, is senator van het koninkrijk Polen; zijn moeder is Margaret de Drobniy Kryska.
Zijn jeugd onderscheidt zich door een buitengewone vroomheid en bescheidenheid. Eén onwelvoegelijk woord is voldoende om hem te laten flauwvallen.
Vader Jan Kostka wil dat Stanislaus en zijn oudere zoon Paul door de jezuïeten worden gevormd. Daartoe zendt hem op zijn 14e jaar naar het pas opgerichte jezuïetencollege te Wenen.
Daar woont Stanislaus in hetzelfde huis als zijn broer, maar deze is een nogal heerszuchtig type en bovendien moet hij eigenlijk niets van de jezuïeten hebben. Stanislaus wel. Hij verlangt naar iets anders in zijn leven, maar beseft dat hij met zulke idealen bij zijn broer niet hoeft aan te komen. Ook vader is er vast niet mee ingenomen. Zijn deugdzaamheid neemt alleen maar toe, ondanks de slechte voorbeelden en tegenwerking van zijn broer. Bij de duizend beproevingen van elk moment voegt hij vrijwillige verstervingen toe en legt zichzelf sterke disciplines op; twee dagelijkse gebeden zijn niet genoeg voor hem, hij staat 's nachts op, voor enige tijd, om zijn ziel tot God te verheffen.
Helaas moeten de jezuïeten het college sluiten. Stanislaus, zijn broer en hun mentor (Jan Bilinski) worden gedwongen te vertrekken en accepteren de gastvrijheid van een edelman (senator Kimbergen).
Stanislaus behoudt een voorbeeldig religieus gedrag ondanks de druk van Paulus, Bilinski en de Lutheraanse gastheer die hem bekritiseren. Hij accepteert alles met geduld en onderwerping, zodat hij 's nachts zelfs voor hen bidt.
Op zijn 17e wordt Stanislaus ernstig ziek. Hij verwacht dat hij zal sterven, maar dan gebeurt er volgens de verhalen een wonder. De H. Barbara verschijnt hem in de nacht. Stanislaus wekt Belinski en roept: "Sint Barbara is er met twee engelen! Ze brengt me het Allerheiligste Sacrament!" En zo gebeurt het: de engelen buigen zich over hem neer en geven hem de communie. De jonge man gaat terug naar zijn bed. Een paar dagen later verschijnt de Heilige Maagd die het kind Jezus in haar armen houdt. Stanislaus kan de Heiland strelen en krijgt van hem de zekerheid dat hij de Sociëteit van Jezus zal binnengaan.
Binnen de kortste keren staat Stanislaus, tot ieders verbazing, volkomen genezen op en beweert dat hij persoonlijk de Heer wil danken voor het verlangen om priester te worden. Dan voegt hij de daad bij het woord een biedt zich aan bij een jezuïten klooster
De regionale vader van de jezuïeten stoot hem echter af vanwege zijn jonge leeftijd en het ontbreken van de toestemming van zijn vader.
Dan breekt Stanislaus met zijn milieu, kleedt zich als pelgrim en gaat op weg: ver van zijn broer en nog verder weg van zijn ouderlijk huis in Polen. Hij begeeft zich naar Augsburg 450 kilometer verderop! Daar meldt hij zich aan bij de Duitse jezuïeten.
Intussen heeft zijn broer ontdekt, dat hij weggelopen is. Hij is razend en zoekt met een aantal rauwe vrienden de hele omgeving van Wenen af om hem te vinden.
Het verhaal zegt, dat broer Paulus Stanislaus inhaalt, maar hem inderhaast niet herkent. Zelfs niet, als hij hem in het voorbijgaan vraagt of hij niet iemand heeft gezien die gelijkt op... En daar volgt een hele beschrijving van Stanislaus.
Deze wijst hem met een vaag gebaar in een andere richting.
In Augsburg krijgt hij te horen, dat hij door moet reizen naar Dillingen (nog eens veertig kilometer). Daar woont Petrus Canisius, één van de belangrijkste jezuïeten van dat moment in de Duits sprekende landen. Die zal wel raad weten.
Petrus Canisius stuurt de jongen met twee jezu¨etenstudenten door naar Rome: dat is nog eens duizend kilometer!
Nu is hij ver genoeg weg van de invloedssfeer van thuis en wordt aangenomen als novice in de orde der jezuïeten.

Niet lang daarna sterft hij (aan een ziekte? van uitputting?) op 15 augustus 1568, nog geen 18 jaar oud.
Zijn lijfspreuk is 'Ad maiora natus sum': "Ik ben voor iets hogers geboren".

Gedachtenis viering

Feest 15 augustus en 13 november.

Patroonheilige

Stanislaus is patroon van Polen en van de Poolse steden Gniezno, Lublin, Lviv, Poznan en Warschau; daarnaast van jezuïeten-novicen en van de studerende jeugd in het algemeen; van de stervenden (omdat hem op zijn sterfbed de Maagd Maria met het Kind Jezus op haar arm verschenen zou zijn).
Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij geloofstwijfel; ook bij allerhande ziektes, vooral wanneer men alle hoop op herstel heeft opgegeven, bij koorts, hartinfarcten, oogkwalen en botbreuken.

Afbeelding

Stanislaus Kotska wordt afgebeeld als jezuïet met lelie (reinheid) en/of reisstaf (vanwege de lange tochten naar Dillingen en Rome); met kruisbeeld en/of rozenkrans; voor het Allerheiligste of voor een engel (soms de Heilige Maagd of Sint Barbara) die hem de communie brengt of met het visioen waarin de Maagd hem verschijnt met het Jezuskind of als jongen uit wiens hart de letters IHS opgloeien, het IHS-embleem dat de jezuïetenorde zeer dierbaar is.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 139;
  • Jöckle, Clemens, Heiligen van Alle Tijden, pag. 410;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon
  • blog in het Frans