Susanna

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

susanna
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Susanna

De Hebreeuwse naam 'Susanna' (sjoesanah) betekent "lelie" of "roos".
De Turkse naam 'Suzan' betekent: "brandend".

Voornamen

Meisjesnamen afgeleid van Susanna:
Sanita; Sanna; Sanna-Marye (+ Maria); Sanne; Sanneke; Sannie; Sanny; Sue; Sue-Ann (Engels) (+ Anna); Susa (Duits); Susan; Susanna; Sussanah; Susette; Susanne; Suus; Suzan; Suzanna; Suzanne; Suzette; Suze; Suzet; Suzette; Suzie.

Susanna

De bijbel bestaat uit twee delen, het oude- en het nieuwe testament. Elk van deze testamenten bevat meerdere boeken, langere en kortere. De kanon van de bijbel is de lijst van boeken die tot de bijbel behoren.

De R.K. Kerk en de Protestantse Kerken gebruiken ieder een eigen kanon. Het zijn kleine verschillen maar sommige boeken die de R.K. lijst bevatten worden door de Protestantse Kerken als "deutero canoniek" of ook wel "apocrief" beschouwd. Je zou kunnen zeggen tweede keus boeken, die niet echt tot de bijbel behoren maar er wel zo nauw mee verwant zijn dat ze aan de echte boeken worden toegevoegd onder voorbehoud.

De kuise Susanna is een vrouw uit zo'n apocrief gedeelte van het boek Daniël dat daarom ook genoemd wordt: Toevoegingen bij Daniël 1: 20.

In 597 vóór onze jaartelling wordt (volgens dat verhaal) een deel van de joodse bevolking door koning Nebukadnezar naar Babylon gevoerd. Onder de ballingen bevinden zich de schatrijke Joakim en zijn schone echtgenote Susanna.
Ze bewonen een prachtige villa omgeven door een lommerrijk park, waar Joakim zijn vrienden placht te ontvangen.

Susanna, waarschijnlijk in de veronderstelling dat het toegangshek gesloten is, neemt vrijmoedig een bad bij één der fonteinen. Overtuigd dat ze in de privacy van de tuin niet door buitenstaanders gezien kan worden wordt ze toch van achter het struikgewas bespied door twee oude rechters. Als die van elkaar bemerken, dat ze hevig opgewonden raken door Susanna's schoonheid, besluiten ze haar voor het blok te zetten.

Ze komen tevoorschijn en trachtten haar met vleiende woorden en handtastelijkheden te verleiden met de woorden: "Zie de deuren van de hof zijn gesloten, en niemand ziet ons. We worden verteerd door verlangen naar jou. Doe wat wij je vragen en heb gemeenschap met ons." Het kost Susanna echter niet de minste moeite om in haar kuisheid te volharden.
Dan dreigen de ouderlingen haar uit wraak aan te klagen wegens onzedelijke handelingen met één van de tuinknechten.

De oude snoodaards voegen de daad bij het woord en zo komt Susanna voor een volksgericht te staan samen met haar ouders en haar kinderen. Haar ene "nee" weegt niet op tegen de twee "ja's" van de beide rechters. De gebruikelijke straf op overspel is steniging en veroordeling zal volgen.

Maar als Susanna naar de executie-plaats dreigt te worden gevoerd, treedt Daniël uit het volk naar voren. Daniël vermoedt dat er iets niet klopt en besluit de twee mannen apart van elkaar te ondervragen zonder dat ze elkaar kunnen horen. Ze leggen volkomen tegenstrijdige verklaringen af, de ene zegt dat de vrijpartij onder een mastiekboom heeft plaatsgevonden, de andere onder een steeneik.

De executie van Susanna door steniging gaat tot tevredenheid van het volk niet door. De dodelijke stenen treffen niet de kuise Susanna maar wel de beide oude geilaards.

Gedachtenis viering

Op 19 december wordt haar gedachtenis gevierd.

Patroonheilige

Susanna is hèt voorbeeld van kuisheid en echtelijke trouw.
Zij wordt wel aangeroepen tegen oogziekten en pokken.
Tevens is zij schutpatrones van klokken.

Afbeelding

susanna
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesTintoretto (1518-1594)Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter S)

Artemisia Getileschi (1593-1653)

Dat Susanna in de kunst vele malen is afgebeeld, vooral als zij bespied door de oude mannen een bad neemt, is niet zo vreemd als men bedenkt dat schilders altijd graag bijbelse verhalen verbeeld hebben. Maar daar komt nog bij dat juist Adam en Eva, de badende Batsheba en Susanna de kunstenaars de kans gaven om naakte mensen te schilderen, hetgeen anders niet altijd "geoorloofd" was.
Susanna wordt meestal afgebeeld in allerlei fasen van ontkleding terwijl ze een bad neemt in de tuin. Op de achtergrond altijd de twee oude rechters die zich aan haar opdringen of haar bespieden.
Soms wordt Susanna bijgestaan door dienstmeisjes.
Attributen zijn: een kam, een spiegel, een appel (symbool van de verleiding).

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sancti, nog meer heiligen herkennen, pag. 268;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over de kuise Susanna.
  • Schilderij van Tintoretto
  • Of van Rembrand van Rijn
  • En nog een van de grote meester