Afra

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

St.Afra
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Afra

De Latijnse naam 'Afra' betekent "De Afrikaanse".
De Hebreeuwse naam is een foute lezing is van Micha 1:10 waarin het woord voor 'stof' als een voornaam is opgevat. In het Hebreeuws betekent 'Afra' dus "stof".
Ook het Arabisch kent deze naam. 'Afraah' betekent in die taal "geluk" of "vrede". Maar komt het van 'Afraa' dan is de betekenis: "zandkleurig".

Voornamen

Vrouwennamen die afgeleid kunnen zijn van Afra:
Aaf; Aafje; Aafke; Afke; Afra; Afrida, Apra;

Afra van Augsburg, martelares

Historisch gesproken is het zeker, dat de Heilige Afra ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus in de buurt van Augsburg omwille van haar geloof in Christus is gedood.
Volgens sommige bronnen is zij in de derde eeuw geboren te Cyprus of in Beieren.

Legende

De bekendste legende over Afra vertelt, hoe bisschop Narcissus van Gerona in Spanje in het jaar 304 de christenvervolgingen aldaar ontvlucht en onderdak zoekt in de buurt van 'Augusta Vindelicorum' (het latere Augsburg).

Hij wordt verwezen naar een huis waar vrouwen wonen die prostitutie bedrijven in dienst van de liefdesgodin Venus. Afra werkt dus in een herberg waar vrouwelijk gezelschap voor de nacht wordt aangeboden; indertijd in de Romeinse cultuur een doodgewone zaak.
Afra is één van de vrouwen. Als Cypriotische koningsdochter is zij samen met haar moeder Hilaria via Rome naar Augsburg gekomen.

Afra ziet, hoe Narcissus voor het eten op de grond neerknielt, zijn armen spreidt, bidt en de spijzen zegent.
Afra vraagt naar de betekenis van dit alles. Narcissus' diaken Felix legt uit dat zij christenen zijn, en vertelt wie Christus is. Volkomen overdonderd - vooral als zij de Christenen over Jezus hoort vertellen en welke houding Jezus innam tegen een vrouw als Maria Magdalena - ziet Afra in dat zij een zondig leven leidt. Zij bekeert zich en laat zich dopen, tegelijk met andere bewoonsters van het huis. Ook haar moeder, de latere Sint Hilaria, volgt het voorbeeld van Afra.

Het baart opzien dat Afra zich in het openbaar tegen de Venus verering keert en tegen de andere godsdienstige gebruiken van de Romeinen. Daarom wordt zij door afgunstige heidenen aangeklaagd bij de overheid.
Ze wordt voor het gerecht gesleept en krijgt van de rechter de opdracht aan de Keizer te offeren. Dat weigert Afra want ze wil haar zondige leven onder geen beding hervatten.

Vervolgens wordt ze veroordeeld tot de brandstapel.
Op een eilandje in de rivier de Lech wordt het vonnis in 304 voltrokken. Zij wordt aan een boomstam vastgebonden op de brandstapel. Ze stikt in de rook terwijl het vuur haar lichaam niet aantast.

Andere bronnen vermelden echter dat zij is onthoofd. In ieder geval sterft Afra dus als martelaar in het jaar 304.

In 1064 wordt Afra van Augsburg heilig verklaard. In datzelfde jaar wordt in Augsburg een romeinse sarcofaag gevonden met daarin de verbrande beender-resten van een vrouw. Men neemt aan dat het de relieken zijn van de Heilige Afra.
De relieken bevinden zich nog altijd onder het Afra altaar in de kerk van Augsburg die gewijd is aan de Heiligen Afra en Ulrich.

Patroonheilige

Afra is patrones van de stad Augsburg.
Daarnaast is ze beschermheilige van de boetvaardige vrouwen, prostituees en arme zielen.
Beschermvrouwe van geneeskrachtige kruiden en beschermster tegen brand.

Gedachtenis viering

Gedenkdag van Afra is 7 augustus.
Vroeger werden ook de overbrenging van haar gebeente naar Augsburg gevierd op 4 juni
Terwijl haar bekering werd gevierd op 26 oktober.

Afbeelding

Afra
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Op afbeeldingen draagt Afra meestal voorname kleding, soms met een kroon. Soms staat ze bij een boom waaraan een krans hangt. De kroon kan zowel wijzen op haar koninklijke afkomst als op haar martelaarschap.
Afra wordt ook vaak afgebeeld op de brandstapel, vastgebonden aan een paal of boom (marteldood); als ze daarbij ontkleed is wordt zij omringd door hoge vlammen (om haar naaktheid te bedekken).
Andere attributen zijn: palmtak (martelares); zalfpot (zondares naar het voorbeeld van Maria Magdalena); sparrentakken of een sparappel in de hand (het hout van haar brandstapel, tegelijk symbool van vruchtbaarheid in het geloof).Bisschop Ulrich droomt van Afra, Gotisch 1480
Het graf van de Heilige Afra in Augsburg


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)

Weerspreuk

  • Op Sint Afra regen, komt de boeren ongelegen.
  • Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 49;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 10
  • Links

  • Heiligen Net.
  • Op de deze Duistalige site Heiligen Lexicon meer informatie.