Catharina van Siëna

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Nieuw
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Catharina van Siëna

Voor de voornaam Catharina zie de betreffende pagina.
Om haar te onderscheiden van andere heiligen met de voornaam Catharina wordt bij deze heilige "Siëna" toegevoegd, de plaats waar zij is geboren.
Haar familienaam is "Benincasa".

Catharina van Siëna

Catharina wordt geboren in Siëna op 25 maart 1347 als vijfentwintigste kind van de rijke wolverver Jacopo Benincasa en zijn vrouw Lapa Piagenti.
Op de leeftijd van zes jaar krijgt Catharina haar eerste visioen. Al vroeg besluit ze een diep religieus leven te leiden. De devotie tot Jezus en in het bijzonder zijn lijden wordt de leidraad van haar leven. Maar in plaats van in te treden in een klooster of te trouwen blijft ze voorlopig wonen in het ouderlijk huis, in een soort cel. Ze bidt dan zeer veel, leeft zeer ascetisch en doet goede werken voor armen en zieken. Ze eet volgens sommige bronnen slechts een paar lepels kruiden per dag of volgens anderen alleen dagelijks het stukje brood van de Eucharistie. Ze ziet er uit als tegenwoordig een anorexia patiënt en dat is ze ook, alleen haar beweegredenen zijn anders.

Het kleine meisje in haar "bezemkast" heeft een andere uitstraling dan die van een door fantasie op hol geslagen kind, want al snel komen er horden belangstellenden om naar haar te luisteren en haar te helpen bij haar werkzaamheden.
Nadat ze eerst wordt geweigerd kan ze uiteindelijk toch rond 1365 bij de Dominicaanse tertiarissen intreden. Deze nonnen worden in Siëna de "Mantellate" genoemd omwille van hun zwarte capes.

Catharina zet haar leven voort van contemplatie en zeer geëngageerde en reële steun en zorg voor mensen die hulp nodig hebben. Ze verzorgt de melaatsen aan het "Ospedale della Scala" en de "San Lazzaro Leproseria". Al gauw verzamelt zich om haar een groep van bewonderaars en geïnspireerde volgers.

Op grond van haar visioenen is Catharina een opmerkelijke figuur in heel Italië. In 1374 wordt de Dominicaanse priester Raymond van Capua haar biechtvader. Raymond wordt later verkozen tot meester-generaal van de Dominicaanse Orde in 1380. Hij is het die Catharina aanmoedigt om haar invloed aan te wenden in de stedelijke politiek en in de kerk in het algemeen.
Vooral het feit dat de paus sinds 1309 in Avignon resideert in plaats van in Rome, waar hij thuishoort, zit Catharina buitengewoon dwars. De vele Franse kardinalen weten een terugkeer naar Rome eindeloos te vertragen, maar Catharina blijkt sterker dan zij.

In 1376 gaat Catharina op reis naar Avignon. Mede dankzij haar eindeloze preken aan het adres van paus Gregorius XI laat deze zich uiteindelijk overhalen zijn hof weer naar Rome te verplaatsen.
Ze heeft dan ook een zeer intimiderende persoonlijkheid. Als ze haar zin niet krijgt roept ze eenvoudigweg, maar met de nodige uitwerking: "Voglio": "Ik wil het!"
Dit doet ze niet alleen tegen de paus, maar ook tegen allerlei wereldlijke vorsten en hooggeplaatste figuren en heel af en toe tegen God de Vader zelf, die haar dan zelfs verhoort.
Helaas werkt haar streven soms ook averechts: als paus Gregorius XI terug naar Rome gaat, kiezen de kardinalen in Avignon gewoon een nieuwe paus. Er zijn dan dus twee personen die de paustitel dragen. Dit is het begin van het zogeheten Westers Schisma, dat Catharina veel verdriet doet.

Volgens overleveringen ontvangt Catharina in 1375 de stigmata en een doornenkroon terwijl ze in Pisa verblijft. Daarbij ontvangt ze de genade van het mystieke huwelijk en aan het eind van haar leven Jezus' Hart zelf: Hij ruilt het tijdens een verschijning voor het hare.

Haar mystieke ervaringen beschrijft ze zeer uitvoerig. Ze laat zes verhandelingen na, een redevoering over Maria Boodschap en 364 brieven.
Voor haar overlijden is ze totaal verlamd lijdt hevige pijnen zonder een krimp te geven. Ze sterft in haar bescheiden huis in de Via di Papa in Rome op 29 april 1380.
In 2006 heeft de Paus haar benoemd tot kerkleraar.

Gedachtenis viering

Op 29 en 30 april wordt haar gedachtenis gevierd.

Patroonheilige

Sinds 1999 staat Catharina te boek als patrones van Europa; sinds 1939 van Italië en sinds 1866 van Rome.
Catharina van Siëna is partones van de stervenden, textielhandelaren en wasvrouwen.
Ze wordt aangeroepen tegen pest en hoofdpijn.

Afbeelding

Catharina va Siëna draagt het witte kleed van de orde der dominicanessen, met zwarte mantel, witte ondersluier, zwarte bovensluier en daarop dikwijls een doornenkroon.
Andere attributen: een boek, een kruisbeeld, een rozenkrans, een doodshoofd (ascese), een hart, een witte lelie, of een ring aan de hand.
Haar handen tonen vaak de stigmata (de kruiswonden van Christus).

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

  • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
    (doorklikken "Namenspatronale" en letter J)

  • Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 67 ;
  • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 60 ;
  • Jöckle, Clemens, Heiligen van Alle Tijden, pag. 94;
  • Links