Timoteüs

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Timoteüs
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Timoteüs

Tweestammige Griekse naam, van 'τιμη' (timè) "eer" en 'θεος' (theos) "god". Betekenis: "ter ere van God".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Timoteüs:
Tim, Timo, Timofej (Slavisch), Timoteo (Spaans), Timoteus, Timoteüs, Timoteüs, Timotheus, Timotheüs, Timothy (Engels).

Vrouwennamen afgeleid van Timotheus:
Timia.

Timoteüs

In het Nieuwe Testament komt Timotheus voor als de naam van de zoon van een joodse vrouw, Eunice, en van een Griek uit Lystra, vermeld in Handelingen 16, 1-3. Hierna volgt een uitvoeriger beschrijving.

Enkele heiligen met dezelfde naam:

 • Timoteüs, martelaar in Rome in onbekende tijd; kerkelijke feestdag: 22 augustus.
 • Timoteüs, martelaar in Reims in de 3e of 4e eeuw, volgens een legende afkomstig uit het Oosten; kerkelijke feestdag: 23 augustus.

 • Timoteüs, medewerker van Paulus

  Timoteüs wordt geboren te Lystra, een dorp dat nu de naam draagt van Kilistra bij Konya in Turkije.
  Timoteüs is de zoon van een heidense vader en een joodse moeder genaamd Eunice. Zijn moeder laat haar zoon niet besnijden waaruit kan worden opgemaakt dat hij niet erg gelovig is opgevoed al zal Paulus later verklaren dat Timoteüs goed bekend is met de Heilige Schriften. (2 Timotheus 3,15)

  Paulus wijdt zijn leven na zijn bekering (feestdag op 25 januari) volledig aan het verkondigen van het evangelie. Hij maakt veel zendingsreizen.
  Zo lezen we in (Handelingen 16: 1-3: "Paulus kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoet hij een leerling die Timoteüs heet, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timoteüs staat goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, en Paulus wil hem met zich meenemen op reis. Hij laat hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen weten dat Timoteüs een niet-Joodse vader heeft".

  Op enkele van zijn reizen wordt Paulus vergezeld door Timoteüs. Onder andere naar Efese.
  Timoteüs wordt ondanks zijn jonge leeftijd Paulus' tussenpersoon in zijn contact met jonge christelijke gemeenten.

  Volgens Filippenzen 2, 20 heeft Paulus Timoteüs zeer hoog.
  "In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen."
  Paulus en Timoteüs schrijven elkaar regelmatig. Twee brieven van Paulus aan Timoteüs zijn opgenomen in het nieuwe testament.
  (1 Timoteüs en 2 Timoteüs)

  Bekend is ook dat Timoteüs tijdens Paulus' gevangenschap bij hem op bezoek gaat en zelfs enige tijd bij hem blijft. Totdat hij in opdracht van Paulus een ambt gaat bekleden in Ephese.
  Rond 63 wordt Timoteüs door het volk gekozen tot bisschop ('opziener'). In die hoedanigheid treedt hij herhaaldelijk bij belangrijke gebeurtenissen op als plaatsvervanger van Paulus. Ondanks zijn jeugd weet hij bekwaam leiding te geven.

  Efese is in de klassieke cultuur het heiligdom van Artemis, godin van de liefde. Daar vinden in de ogen van Joden en christenen zulke schandalige vertoningen plaats dat Timoteüs er manmoedig stelling tegen neemt. Dat wordt niet geaccepteerd door de priesters en vereerders van de godin. Hij moet het tenslotte met zijn leven bekopen.
  Op hoge leeftijd wordt hij door door marteling met een knuppel om het leven gebracht rond het jaar 97.

  Heden ten dage zijn er van Efese nog ruïnen te vinden bij Selçuk in Turkije.

  Patroonheilige

  Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen maagklachten. Blijkens 1 Timotheüs 05,23 leed hij daar zelf aan!

  Martyrologium Romanum

  Die 24 Januarii. Nono Kalendas Februarii.
  Apud Ephesum sancti Timothei, qui fuit discipulus beati Pauli Apostoli; atque, ab eodem Ephesi ordinatus Episcopus, ibi post multos pro Christo agones, cum Dianae immolantes argueret, lapidibus obrutus est, ac paulo post obdormivit in Domino.

  Romeins Martelaarsboek

  24 januari
  Te Efese de heilige Timotheus, die leerling was van de heilige apostel Paulus; en door hem benoemd werd tot bisschop van Efese. Na veel strijd om Christus te verdedigen door te weigeren aan Diana te offeren is hij gestenigd en weinig later in de Heer gestorven.

  Gedachtenis viering

  De verplichte gedachtenis viering valt op 24 januari.

  Afbeelding

  Timotheus
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


  Timotheüs wordt afgebeeld als bisschop (mijter, tabberd, staf); soms met een Artemisbeeld, al dan niet kapotgeslagen; ook wel met knuppel en/of stenen (zijn martelwerktuigen).


  Timotheus (rechts) samen met Cyrillus van Alexandrië


  Een Artemis beeldje, de verering ervan werd door Timotheüs bestreden.  Zo ziet Efese er tegenwoordig uit.

  Bronzen plaquette van Egino Weinert
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter T)

  Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. ;
 • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. ;
 • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. .
 • Links

 • Meer over Timoteüs op Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Timotheus.