Ivo

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Ivo
Telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis naam Ivo (Frans: Yves)

De naam betekent: Als van Ebbenhout.

Mannennamen afgeleid van Ivo:
Erwan (Engels), Ewen (Engels), Iffic, Ivo, Ives, Jean-Yves, Pierre-Yves, Yves, Youenn (Engels), Yeun (Engels), Yvo, Yvon (Frans), Yvonnic.

Vrouwennamen afgeleid van Ivo:
Ivette (Frans), Ivon, Ivonna, Ivonne (Frans), Von, Yveline, Yvette, Yvonne,

Ivo Hélory van Kermartin

Ivo Hélory wordt geboren op 17 oktober 1253. Zijn wieg staat op het landgoed Kermartin in het plaatsje Minihy dichtbij Tréuier in Bretagne (Frankrijk). Hij is van afkomstig uit een gegoede familie. Zijn moeder leest hem in zijn kinderjaren heiligen levens voor. En zij herhaalt vele malen: "Ivo, ook jij moet een heilige worden."
Op veertien jarige leeftijd gaat hij in Parijs rechten, filosofie en theologie studeren. Daarna specialiseert hij zich verder in de Rechten te Orléans.
Van 1280 tot 1284 is hij kerkelijk rechter en advocaat te Rennes. Hij leidt daar een gestreng leven en is bijzonder goed voor de arme mensen in zijn omgeving

Hij ontvangt in 1284 te Rennes de priesterwijding. Vervolgens gaat hij als pastoor werken in verschillende dorpen. Als de bisschop van zijn geboortestad Tréguier een beroep op hem doet, meent hij daaraan gehoor te moeten geven. Uit erkentelijkheid voor zijn verdiensten krijgt hij van zijn kerkelijke werkgever te Rennes een paard cadeau. Daarmee kan de reis naar huis een stuk sneller en gemakkelijker. Maar voor hij vertrekt verkoopt hij het dier en verdeelt de opbrengst onder de armen.
Van 1292 tot 1298 is Ivo plattelandspastoor te Louannec. Hij preekt eenvoudig en recht tot het hart van de mensen; bovendien spreekt hij gewoon Bretons, de taal van de streek. Intussen blijft hij het ambt van advocaat uitoefenen. Men noemt hem al gauw 'de advocaat van de armen'. Hij is bijzonder scherpzinnig, wanneer hij het onrecht van rijken jegens armen moet ontmaskeren.

Vanaf 1298 trekt hij zich terug op het ouderlijk landgoed dat hij had geëfd. Hij richt er gasthuizen in voor zieken, bejaarden, wezen en zwerfkinderen. Hij slaapt zelf op een houten brits met een stromatras. De bijbel dient hem als hoofdkussen. Daarnaast heeft hij er een kapel en een spreekkamer. Daar aanhoort hij alle klachten over het onrecht dat de rijken de armen aandoen.
Van overal komen armen, analfabeten en rechtelozen zijn hulp inroepen. Vaak gaat hij zelf naar het kasteel van een rijke heer om een koe of schaap terug te vorderen, dat door de heer in beslag genomen is, zogenaamd omdat een boer zijn belasting niet heeft betaald.
Thuis deelt hij elke avond zijn tafel met een hele drom zwervers en bedelaars. Hij is degene die hen bedient en verzorgt.
Er wordt verhaald dat op een avond een bijzonder onappetijtelijke verschijning aan zijn poort aanklopt. De man zit onder de zweren en hij stinkt afschuwelijk. Ivo laat hem aan zijn rechterhand plaatsnemen. Hij eet met hem samen uit dezelfde schotel. De anderen zijn nog lang niet uitgegeten, als de vreemde zwerver alweer opstaat om te vertrekken. Bij de deur steekt hij zijn hand op en groet allen: "De Heer zij met u." Onmiddellijk nadat hij door de deur is verdwenen, keert hij terug, maar nu zo stralend en schitterend en zo'n weldadige geur verspreidend, dat het voor ieder duidelijk is: dit is de Heer zelf. Nog lang daarna hoort men Ivo verzuchten: "Ik kan het maar nauwelijks geloven dat de Heer aan ons een bezoek heeft gebracht. Ik had Hem ook bijna niet herkend."

Ivo sterft op 19 Mei 1303 in Kermartin in Frankrijk.
Zijn gebeente wordt later bijgezet in de kathedraal van Tréguier in Bretagne. De kerk is nog altijd een drukbezocht bedevaartsoord.

Bij zijn leven al wordt Ivo beschouwd als een groot heilige. Er is geen advocaat die in hoger aanzien staat dan hij. Geen wonder, want als we de straatliedjes uit die dagen mogen geloven, was er haast geen eerlijke advocaat te vinden. Ivo wordt heilig verklaard in 1347.

Patroonheilige

Ivo Hélory is patroon van Bretagne alsmede van de universiteit van Nantes. Daarnaast is hij beschermheilige van de rechtspraak en van de juristen.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een goed en eerlijk verloop van een proces. Verder is hij beschermheilige van rechtsgeleerden, procureurs, rechters, vrederechters en gerechtsdienaren, advocaten, notarissen en deurwaarders en van alle ministeriële ambten; van pastoors en priesters; van de armen en wezen; bovendien van draaiers en houtbewerkers.

Gedachtenis viering

Feest 19 maart, 19 mei vroeger 17 en 27 oktober (overbrenging van zijn gebeente).

Afbeelding

ivo2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Ivo van Hélory wordt afgebeeld als advocaat (toga en baret), of als priester. Als attribuut een boek en een schrijfveer. Maar ook een schuldbrief, inktpot en beurs komen voor. Vooral in Bretagne ziet men hem vaak afgebeeld tussen een arme en een rijke, waarbij hij zich meestal uitdrukkelijk tot de arme wendt.

Martyrologium

19 Mei: In Bretagne, de Heilige Ivo, priester en belijder, die, uit liefde voor Christus de belangen behartigde van wezen, weduwen en armen.

Graf van Ivo in de kathedraal van Tréguier


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter I)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 27;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 227.
  • Links

  • Heiligen Net met een leuk verhaal.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Ivo.