Sem

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

sem
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes.

Betekenis van de namen Noach, Sem, Cham en Japhet

Noach is een Hebreeuwse naam met de betekenis "rust of troost".

Sem is ook een Hebreeuwse naam en betekent: "vermaard".

Cham, waarschijnlijk heeft deze hebreeuwse naam te maken met het woord "bruin". Negers werden lange tijd beschouwd als afstammelingen van Cham.

Japhet, Hebreeuwse naam met de betekenis "uitbreiding" of "vergroting".

Namen afgeleid van Noach, Sem, Cham en Japhet:

Noach:
strong> Jongensnamen:
Noach, Noah (Engels), Noé, Noe, Noë, Noè.

Meisjesnaam:
Noa.

Sem:
Sem, Sèm, Sém.

Cham:
Châm.

Japhet:
Jafet, Jafeth, Japhet.

Sem, zoon van Noach

Sem is de oudste zoon van Noach. Sem is stamvader van de Semieten. Naar hem worden de met het Hebreeuws verwante "Semitische" talen genoemd. Zijn broers heten Cham en Japhet.

In de bijbel komen we Sem voor het eerst voor in Genesis 6: 9-10:
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.
Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

En dan lezen we in hoofdstuk 7 van Genesis:
In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen.
Diezelfde dag gingen Noach, zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen de ark in, samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark: er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de HEER de deur achter hem en Jafet.

Verder lezen we in het boek Genesis 9: 18-28:
De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde.
Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan.
Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij:
"Vervloekt zij Kanaän,
knecht van zijn broers zal Kanaän zijn,
de minste van alle knechten.
Geprezen zij de HEER, de God van Sem;
knecht van Sem zal Kanaän zijn.
Moge God ruimte geven aan Jafet,
hem laten wonen in de tenten van Sem;
knecht van Jafet zal Kanaän zijn."
Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar. In totaal leefde Noach negenhonderdvijftig jaar. Daarna stierf hij.

Gedachtenis viering

Op 16 december Worden zowel Noach als zijn zoon Sem herdacht.

Afbeelding

sem
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Alleen wordt Sem zelden of nooit afgebeeld. We treffen hem aan samen met zijn broers Cham en Jafet.
Meest voorkomend zijn de afbeeldingen waarop Sem samen met zijn vader Noach en zijn broers de Ark bouwt. Ofwel optreedt in de bekende scène waar hij de schaamte van zijn dronken vader bedekt.Links

  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Sem.
  • Op de site Torastudie vinden we een en ander vanuit het Joodse geloof.