Emma

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Emma

'Emma' is oud hoogduits en betekent "de verhevene".

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Emma:
Emma, Emmalie (+Emilie), Emmeken, Emmy, Ems, Imma, Hemma

Mannennamen afgeleid van Emma:
Emmo,

Emma van Bremen

Er zijn minstens twee heiligen met de naam (H)Emma.
Hemma van Gurk, en de hier beschreven Emma van Bremen (of van Lesum).

Hoewel de moeder van Emma van Bremen, Adela, een onuitstaanbare vrouw geweest moet zijn heeft Emma zelf een zeer vriendelijk karakter.
Emma is de vrouw van de Saksische graaf Liudger en de zus van bisschop Meinwerk van Paderborn.
Haar zoon Imat volgt zijn oom Meinwerk op als bisschop van Paderborn.
Emma geldt als de eerste vrouwelijke inwoner van Bremen die in de geschiedenis genoemd wordt.
Na de volkomen onverwachte dood van haar man in 1011 wijdt Emma zich totaal aan de dingen van het geloof. Ze zorgt goed voor haar onderdanen en doet grote schenkingen aan de kerk van Bremen. Daar is sinds 1013 een familielid van haar, Unwan, bisschop (feest 27 januari).
Te Stiepel bij Bochum sticht zij de latere bedevaartskerk. Daarnaast staat zij aan de basis van de St-Ludgerkerk te Werden, opgedragen aan de naamspatroon van haar geliefde echtgenoot.

Legende van de man zonder voeten.

In de bekendste legende over gravin Emma van Bremen speelt een man zonder voeten een hoofdrol.
Als de burgers van Bremen haar hulp inroepen omdat ze te weinig land tot hun beschikking hebben zegt ze hun een stuk land toe waar een man in één uur tijd omheen kan lopen.
"Waarom niet een stuk waar een man gedurende een dag omheen kan lopen?" vraagt de zwager van Emma, Hertog Benno van Saksen, op spottende toon. Dit omdat hij het helemaal niet eens is met de vrijgevigheid van zijn schoonzus.
Als Emma dat toezegt, bepaalt de hertog dat hij mag uitmaken welke man om het gebied zal lopen. Ook daarin stemt Emma toe en Benno wijst een invalide man aan zonder voeten. En in zijn vuistje lachend beveelt de hertog de invalide man te vertrekken. De burgers zijn verbolgen over het feit dat de hertog zo schaamteloos omgaat met de toezegging aan zijn schoonzus.
Maar de gehandicapte man gaat ogenblikkelijk op pad en kruipt op handen en knieën zo snel als hij maar kan, gevolgd door een dienaar van de gravin die de afgelegde weg met paaltjes afbakent. Als de avond valt heeft de man een grote afstand afgelegd. Zo ver als men kijken kon zijn de paaltjes te zien.
Daarop breken de bewoners uit in gejubel. Emma wordt daarop als heilige vereerd, en ook de man zonder voeten wordt sindsdien in ere gehouden.
Naar verluid is de aldus aangelegde "burgerweide" nog in Bremen te vinden.
Tussen de voeten van de zogenaamde Rolandzuil tegenover het stadhuis zien we in het klein de man zonder voeten vereeuwigd.

Als ergens ruzie of twist uitbreekt, wordt Emma erbij gehaald om verzoening en vrede te bewerkstelligen.
Emma sterft op 3 december 1038 te Bremen
Zij wordt volgens sommige bronnen bijgezet in de dom van Bremen, maar dat feit wordt door anderen betwijfeld.
Ook over haar heiligverklaring is niet veel met zekerheid te zeggen.

Gedachtenis viering

Op 3 december wordt Emma van Bremen herdacht.

Afbeelding

emma

Emma wordt afgebeeld als adellijke vrouw, ze heeft een kerkmodel als stichteres van enkele kerken, ook zien we haar voedsel (vis) uitdelen aan arme mensen.

Rolandzuil voor het stadhuis te Bremen:


Detail de Rolandzuil: de man zonder voeten:Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter E)

Links

  • Heiligen net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Emma van Bremen.
  • Daar ook gegevens over Hemma van Gurk, die ook wel Emma genoemd wordt.