Dymphna

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

dymphna
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Dymphna

De betekenis van de Ierse naam is onbekend. In het Spaans "venadito" hetgeen betekent: "hertje"

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Dymphna:
Damhnait, Damnat, Digna, Dimfna, Dimph, Dimpna, Dymfy, Dymph, Dymphna, Dympna, Dympne.

Mannennamen afgeleid van Gerebern de leidsman van Dymphna:
Genebern, Genebrard, Gerbert, Gerebern, Gereberne, Gerebert, Gerebertus, Gerebrand, Gerenbert, Gernbert.

Dymphna van Geel

Vanzelfsprekend werd er in de 6e eeuw nog niet gesproken over asielzoekers. Maar als U het onderstaande verhaal leest over de Heilige Dymphna zult U duidelijk zien dat we hier mogen spreken van een asielzoekster avant la lettre!

Volgens een legende is Dymphna de dochter van een heidense Ierse koning en een koningin die christen is. Als de koningin niet lang na Dymphna's geboorte overlijdt, wordt haar opvoeding, zoals dan niet ongebruikelijk is, aan anderen overgelaten. Die mensen zijn christen. Zonder medeweten van haar vader laat de jonge Dymphna zich dopen en belooft in stilte voor de rest van haar leven uit eerbied voor God maagd te blijven. Gerebern is de priester die haar het doopsel toedient en waarschijnlijk bevestigt in haar vrome plannen.
Intussen zoekt de koning naar een waardige plaatsvervangster voor zijn overleden gemalin. Maar de enige die haar enigszins in schoonheid en karakter benadert, is zijn eigen dochter: Dymphna. Met haar wil hij dus in het huwelijk treden.
Dit strookt totaal niet met de bedoelingen van de maagd Dymphna. Dymphna vlucht over zee in gezelschap van haar geestelijk leidsman, Gerebern. Ze zoeken een goed heenkomen in de Belgische Kempen. Ze leven er als kluizenaars en doen veel goed onder de arme mensen van de streek.

Na jaren worden ze door de fanatieke koning achterhaald. Hij vindt ze in de grot waar ze zich tot dan toe schuilhouden. Hij doodt eerst de priester Gerebern. En als zijn hardnekkig aanhouden bij zijn dochter geen resultaat blijkt te hebben, brengt hij in blinde woede met één houw van zijn zwaard ook haar om het leven.
Dit drama moet zich afgespeeld hebben in de omgeving van Geel in het Belgische Kempen in de tweede helft van de 7e eeuw. De legende weet nog te vertellen dat de vorst zijn straf niet ontgaat: hij wordt krankzinnig van verdriet, eenzaamheid en wroeging.


In de 13e eeuw worden de relieken van Dymphna naar de kerk van Geel overgebracht.
Daar wordt een tegel met haar naam bewaard die ter genezing om de hals van krankzinnigen werd gehangen.

In Geel verzorgt men al sinds de middeleeuwen geesteszieken door hen op te nemen en aan het arbeidsproces te laten deelnemen met de heilige Dymphna als schutpatrones. Elke vijf jaar vindt er een grote ommegang plaats, de Dymphnaprocessie.

Patroonheilige

Dymphna wordt aangeroepen tegen krankzinnigheid, toevallen en duivelse bezetenheid; ook tegen slaapwandelen.

Gedachtenis viering

Gedachtenis viering van Dymphna van Geel sinds 2001/2004 30 mei, voordien was het 15 mei.

Martyrologium Romanum

15 Mei
Idibus Maji.
Ghelæ, in Brabántia, sanctæ Dympnæ, Vírginis et Mártyris, fíliæ Regis Hibernórum; quæ, cum in fide Christi et virginitáte servánda permanéret immóbilis, a patre jussa est decollári.

Romeins Martelaarsboek

15 mei
Te Geel in Brabant, de heilige Dymphna, maagd en martelares, dochter van de koning van Ierland. Op bevel van haar vader wordt ze onthoofd vanwege haar geloof en het volharden in de maagdelijke staat.

Afbeelding

Dymphna
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Dymphna wordt afgebeeld met een kroon op haar hoofd (verwijst naar haar koninklijke afkomst); Of in eenvoudige boerenkleding. Vaak heeft zij een zwaard bij zich (verwijst naar haar marteldood). Ook een geketende duivel vinden we we aan haar voet. Als beeld van het genezen van zgn. bezetenheid. Een boek met klaverblad verwijst naar haar Ierse afkomst, zie hiervoor de pagina van de patroon van Ierland Sint Patrick (Of kunnen we het een soort identiteitskaart noemen die laat zien waar ze vandaan komt?)
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter D)

De heilige Gerebern:medaille H. Nympha    medaille H. Gerebern


In Geel is nog veel te vinden over de H. Dymphna o.a. deze reliekschrijn.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 292;
  • Links

  • Heiligen Net.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie.
  • Veel interessante gegevens over Geel op deze site.