Ignatius van Loyola

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Ignatius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Ignatius

De Latijnse naam Ignatius is waarschijnlijk een samenvoeging van twee Latijnse woorden: 'ignis' dat "vuur" betekent en 'igneus' met de betekenis "vurig" of "gloeiend".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Ignatius:
Ignaas, Ignatius, Iñigo (Spaans), Naas, Nas

Ignatius van Loyola (1491-1556)

De Heilige Ignatius van Loyola, is de stichter en eerste Generaal Overste van de Sociëteit van Jezus (ook wel bekend als Jezuïten orde).

Op 24 december 1491 wordt Ignatius Lopez de Recalde in Spaans Baskenland geboren, in het kasteel van zijn ouders te Guipuzcoa.
Ignatius is de jongste in het gezin van 13 kinderen. Als Ignatius zeven jaar is sterft zijn moeder .

Na een tijdje page te zijn geweest op een kasteel, zet Ignatius zijn carrière voort in het leger van de onderkoning van Navarra. Als soldaat vecht hij met zijn landgenoten tegen Frankrijk.
In 1521 raakt hij zwaargewond bij de belegering van Pamplona; Hij wordt geraakt door een kanonskogel, waardoor zijn rechterbeen wordt verbrijzeld. Door deze verwonding zal hij zijn hele leven moeilijk blijven lopen.
Op zijn ziekbed leest Ignatius uit verveling veel levensverhalen van heiligen. Hij raakt er langzamerhand diep van onder de indruk en wil 'soldaat van God' worden. Na zijn genezing maakt hij een pelgrimage naar de Maria bedevaartplaats Montserrat. Hij vindt onderdak in het nabij gelegen Dominicanenklooster. Hier bezint Ignatius zich zowel op zijn werelds als zijn geestelijk leven.

Ignatius Loyola schrijft zijn "Geestelijke Oefeningen" van 1522-1524.
Het boek richt zich niet tot lezers, maar wel tot "retraitanten", mensen die biddend op zoek gaan naar God in één van de verschillende vormen waarin Geestelijke Oefeningen kunnen worden gedaan. Het boek bevat een reeks meditaties, gebeden en verschillende andere geestelijke oefeningen. De oefeningen van het boek zijn zo ontworpen dat ze over een periode van 28-30 dagen kunnen worden uitgevoerd.
Het boek omvat 200 pagina's en is ontworpen om de persoonlijke geloofsbeleving van de Rooms-katholieke gelovigen te verbeteren en te versterken. Het boek is door de eeuwen heen veelvuldig gebruikt vooral bij allerlei retraites.

In 1528 reist Ignatius door naar Parijs om Latijn, theologie en filosofie te studeren.
Zes landgenoten voegen zich bij hem en samen leggen ze de geloften van kuisheid en armoede af. Eén van de eerste volgelingen is Franciscus Xaverius. Uiteindelijk willen Ignatius en zijn volgelingen naar het heilige Land om het geloof te verkondigen. In Venetië kunnen ze niet verder vanwege de oorlog met de Turken. Daarop reizen ze door naar Rome om hun diensten aan de paus aan te bieden.

Ze besluiten een eigen orde te stichten , de 'Sociëteit van Jezus', later bekend als de orde van Jezuïeten. In september 1540 keurt paus Paulus II de orde goed. Naast de drie oude geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid voegt Ignatius een vierde gelofte toe. Deze gelofte houdt in een volledige dienstbaarheid aan de paus van Rome, die elke Jezuïet in kan zetten waar hij dat nodig vindt.

Ignatius wordt gekozen als eerste Algemeen overste van de Sociëteit. Zo'n vijftien jaar bekleedt hij dit ambt. Als zodanig stuurt Hij zijn metgezellen als missionarissen uit naar heel Europa om scholen, universiteiten, en seminaries te stichten. Een zeer bekende universiteit van de Jezuïten wordt geopend te Messina.

In 1548 worden de "Geestelijke Oefeningen" definitief gedrukt.
Dan wordt Ignatius gevangen gezet door de Romeinse Inquisitie, die het niet eens is met de inhoud, maar spoedig wordt hij toch weer vrijgelaten

Ignatius ziet er op toe dat iedere missionaris of geloofsleraar de taal van het land, waar hij optreedt, correct spreekt, anders kan er volgens hem van de prediking niet veel terecht komen.
Hij is zeer krachtig in het bestrijden van de Protestantse Hervorming en hij bevordert de erop volgende tegen-Hervorming.
Ook het antisemitisme, dat in zijn tijd in Spanje alom aanwezig is, bestrijdt Ignatius. Zo neemt hij mensen in zijn Sociëteit op die vanuit het Jodendom zijn overgegaan naar het Katholicisme.

In de jaren 1553-1555 dicteert Ignatius het verhaal van zijn leven aan zijn secretaris, Vader Gonçalves da Cámara. Deze "autobiografie" is een waardevolle sleutel om zijn Geestelijke Oefeningen te begrijpen. Het manuscript wordt ongeveer 150 jaar bewaard in de archieven, tot de Bollandisten het geschrift publiceren in de "Handelingen van de Heiligen".

In de zomer van 1556 wordt Ignatius ernstig ziek.
Op 31 juli 1556 overlijdt hij in Rome, 64 jaar oud.

Ignatius de Loyola wordt Zalig verklaard op 27 Juli 1609 door paus Paulus V.
en heilig verklaard op 12 Maart 1622 te Rome door paus Gregorius XV.

Patroonheilige

Vooreerst is hij de patroon van de Jezuïten en van soldaten.
Sint Ignatius is één van de beschermheiligen tegen de pest.
Ook wordt hij aangeroepen bij hoge koorts, moeizame bevallingen en veeziekten.

Gedachtenis viering

Gedachtenisviering: 31 juli.

Martyrologium Romanum

Prídie Kaléndas Augústi.
Romæ natális sancti Ignátii, Presbyteri et Confessóris, qui Fundátor éxstitit Societátis Jesu, atque vir fuit sanctitáte et miráculis clarus, ac religiónis cathólicæ ubíque dilatándæ studiosíssimus; quem Pius Undécimus, Póntifex Máximus, cæléstem ómnium Exercitiórum spirituálium Patrónum constítuit.

Romeins Martelaarsboek

31 juli
Te Rome, geboortedag (ten hemel) van de Heilige Ignatius, priester en belijder, stichter van de Sociëteit van Jezus bekend vanwege zijn heiligheid en het verrichten van wonderen. Maar nog meer vanwege zijn ijver om de katholieke religie overal ter wereld te verkondigen. Paus Pius XI benoemde hem tot hemelse patroon van alle geestelijke retraites.

Afbeelding

Ignatius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Ignatius wordt voorgesteld met een hoog voorhoofd en een streng gezicht met korte baard. Kort na zijn overlijden is er een 'dodenmasker' in was gemaakt, dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Het is dus heel duidelijk te zien hoe het gezicht van Ignatius er uit heeft gezien.
Meestal is hij gekleed als priester in zwarte toog of mantel, soms in het kazuifel dat gedragen wordt tijdens het bedienen van de Eucharistie.
Soms echter draagt hij een militair outfit.

Op afbeeldingen van Ignatius van Loyola als Jezuïet is dikwijls het 'IHS'-monogram te zien. Dit staat voor 'In Hoc Signo vinces', en betekent onder andere "in dit teken zult gij overwinnen". Maar het wordt ook vaak gebruikt als Griekse afkorting van de naam Jezus Christus

Verdere veel voorkomende attributen: boek of regelboek, kruis, doodshoofd, wereldbol (omdat de Jezuïten over de hele wereld zijn verspreid) of een vlammend hart als bijzondere toewijding aan het geloof.Dit monogram IHS betekent In Hoc Signo (In dit tekenzult gij overwinnen) en is te vinden in de woonvertrekken van Ignatius die weer opengesteld zijn voor publiek.


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter H)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 108;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 37;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 221.
  • Links

  • Heiligen Net geeft veel informatie
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Ignatius van Loyola.
  • Heel veel informatie op Jezuïeten site